EEC

นักวิชาการแนะรัฐบาลเร่งพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา ต่อยอดการพัฒนา EEC รักษาสมดุลนโยบายการเงิน ชี้ US Government Shutdown ยังกระทบเศรษฐกิจและตลาดการเงินจำกัดหลังยืดไปถึง 17 พ.ย. 
2023-10-01 15:26
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ ของ กระทรวงมหาดไทย อนุญาต สถานบริการ เขตเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดได้ตลอด 24 ชม.
2023-08-27 09:12
ฟังเสียง “มานพ สนิท” ชายผู้ทำงานขับเคลื่อนประเด็นทรัพยากรในพื้นที่ภาคตะวันออก มองผลกระทบจากโครงการพัฒนา Eastern SEAboard ยุคโชติช่วงชัชวาลย์ที่โครงการพัฒนาของรัฐมาลงในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมกับทิ้งปัญหาเรื้อรังไว้ให้คนในพื้นที่อย่างยาวนาน เมื่อการเติบโตทางอุตสาหกรรม สวนทางกับคุณภาพชีวิตของคนภาคตะวันออก
2023-07-31 13:34
นักเศรษฐศาสตร์หวังรัฐบาลใหม่สานต่อ EEC ขยายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกัมพูชา เวียดนาม สู่ทะเลจีนใต้ หากไม่จัดสมดุลพลังอำนาจทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดี EEC อาจมีสภาพเป็นพื้นที่ “กึ่งอาณานิคมทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนข้ามชาติ” แทนที่จะเป็น “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับกลุ่มทุนข้ามชาติ” รัฐบาลใหม่ควรต้องทบทวนแก้ไข “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC” ให้ดีขึ้น   
2023-07-16 17:00
‘ประภัสร์’ ค้าน ครม.รักษาการ รับทราบมติ กพอ.แก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นทำรัฐเสียหายยิ่งกว่ากรณีโฮปเวล ด้าน ครม.มีมติรับทราบแนวทางของ กพอ.ให้แก้สัญญาทั้งนิยามเหตุผ่อนผันและกลไกแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่กระทบสถานะทางการเงินของโครงการ กพอ.ยังเสนอเร่งรัดแก้ปัญหาโครงสร้างของโครงการที่เป็นคนละมาตรฐานกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนแต่ต้องใช้ร่วมกันช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองหวั่นทำโครงการหลังล่าช้า
2023-06-27 19:51

Pages