Skip to main content
sharethis

ท้องถิ่นคุมเข้มสงกรานต์ปลอดภัยไร้ลวนลามคุกคามทางเพศ จับตารีสอร์ทเด็กเยาวชนห้ามมั่วสุม ด้านเยาวชนแต่งชุดมัมมี่มิดชิด ถือป้ายถูกคุกคามทางเพศสงกรานต์ ร่วมสะท้อนความไม่ปลอดภัย 

5 เม.ย.2562 วันนี้ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สิรินยา บิชอพ หรือ “ซินดี้” ดารานักแสดง ในฐานะเจ้าของแคมเปญ Don’t  tell me how  to dress จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเด็กและเยาวชน กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ ทั้งนี้ เครือข่ายเยาวชนได้แต่งกายชุดดำสะท้อนภาพความไม่ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์  

จะเด็จ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่อุบัติเหตุ  ทะเลาะวิวาท รวมไปถึงการลวนลามคุกคามทางเพศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผู้ก่อเหตุมักอยู่ในอาการมึนเมา ขาดสติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ  และน่าเป็นห่วงมากเมื่อเราพบว่า ผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพเกินครึ่ง หรือร้อยละ59.3เคยถูกฉวยโอกาสถูกลวนลามคุกคามทางเพศ จากการสำรวจในปี 2560  ทั้งนี้หากพิจารณาสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการคุกคามทางเพศในช่วงสงกรานต์ จะพบว่าถูกบ่มเพาะมาจากวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ เชื่อในอำนาจที่เหนือกว่า จึงทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่มักฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สนใจในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น อีกส่วนหนึ่งคือการเพิกเฉยของผู้คนในสังคม 

"นอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นแล้ว ยังเกิดจากความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยคิดว่าสงกรานต์คือเทศกาลที่ใครจะล่วงเกินใครก็ไม่ผิด การออกมาเล่นสงกรานต์แสดงว่าคนนั้นพร้อมใจให้ลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว  ไม่มีใครถือสา จะกินดื่มเมาแบบไหนก็ได้ และพบว่าเหตุการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่เล่นน้ำที่ไม่มีการควบคุม ไม่ถูกกำหนดเป็นโซนปลอดเหล้า อาทิ ในงานกิจกรรม คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ มิทไนท์สงกรานต์ ฯลฯ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเอกชนที่จัดขึ้นเอง จะเป็นปัญหามาก กลายเป็นแหล่งผลิตคนเมาขาดสติออกมาบนถนนซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มูลนิธิฯและเครือข่าย จึงขอเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551อาทิ การห้ามส่งเสริมการขายลดแลก แจกแถม การดื่มและจำหน่ายตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20ปี รวมถึงคนเมาครองสติไม่ได้ ห้ามขายบนทางเท้าไหล่ทาง และการควบคุมการโฆษณา เป็นต้น” จะเด็จ กล่าว

สิรินยา กล่าวว่า เพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีความปลอดภัย ไร้การลวนลามคุกคามทางเพศ จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทย  โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยขอให้มีกลไกในการเฝ้าระวังปัญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่เล่นน้ำช่วงสงกรานต์  ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจ และภาคประชาสังคม เพื่อรับแจ้งเหตุ และประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามคุกคามทางเพศให้ทันเวลา 

"ที่สำคัญต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ว่าการคุกคามทางเพศเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ควรเล่นน้ำสงกรานต์โดยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น ให้เกียรติกันและมีสวนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ ขณะเดียวกัน ขอสนับสนุนนโยบายพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่คุกคามทางเพศ”  สิรินยา กล่าว  

ขณะที่ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเครือข่ายฯ เพื่อให้สงกรานต์ครั้งนี้อยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสิทธิเนื้อตัวร่างกาย จากการทำงานที่ผ่านมามีผลที่น่าพอใจ การคุกคามทางเพศลดลง  และขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 7,852 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการซักซ้อมตื่นตัวในการที่จะดูแล เรื่องของการอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมายกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอฮ์ และการละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทั้งนี้เรามีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จะเข้ามาช่วยดูแลสอดส่อง อีกทั้งจะเข้มงวดในการลงทะเบียนเรื่องของที่พัก รีสอร์ทต่างๆไม่ปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้ารีสอร์ทไปมั่วสุม หรือเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศขึ้น แต่ถ้าหากไปเป็นครอบครัวไม่มีปัญหา คงต้องฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net