Skip to main content
sharethis


'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้ำข่าวลือโซเชียล 'ยุบ อบต.-ปลดนายก อปท.' ไม่เป็นความจริง ชี้ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนขึ้นทูลเกล้าฯ แม้มีมาตราเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีการยุบหรือควบรวม ยังคงรูปแบบ อปท.เช่นเดิม แจงข่าวลือหลังจากการเลือกตั้ง จะมีการสั่งให้นายก อปท. ทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นความจริง เผยร่างประมวล กม.ยกฐานะ อปท. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างไม่ได้กำหนดให้มีการยุบเลิก อปท. ใดๆ ทั้งสิ้น

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มาภาพ: เฟสบุ๊ค Suttipong Juljarern

13 เม.ย. 2562 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่ามีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่าจากกรณีที่ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Page และ Social Media เกี่ยวกับการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กันอย่างแพร่หลาย โดยพบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เช่น การปรับโครงสร้างเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมทั้งการยกฐานะของ อบต. โดยสื่อโซเชียล มีการเขียนสรุปตีความไม่ตรงกับความจริง ตามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีแผนการยกฐานะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้ง ตีความว่าจะมีการสั่งปลดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาการแทน นั้น

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ข่าวสารทั้งหมดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะ ในขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และอยู่ระหว่างทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนรัฐบาล เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

"ซึ่งแม้กฎหมายจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบ้างบางส่วน แต่ก็ไม่มีการยุบหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ยังคงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม รวมทั้งที่มีการเผยแพร่ข่าวสารว่า หลังจากการเลือกตั้งจะมีการสั่งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หยุดปฏิบัติหน้าที่ ข่าวสารดังกล่าวก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน" 

สำหรับร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการยกร่างก็ไม่ได้กำหนดให้มีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งการที่จะให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาการก็ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สำนักข่าวต่างๆ ยุติการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ และหากสงสัยข้อมูลใดที่ได้รับมา ขอความกรุณาสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเผยแพร่ข่าวสาร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง

มีรายงานว่า เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ว่าฯ นายอำเภอ รวมถึง ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้ศึกษาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ... หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาและทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประกาศใช้กหมาย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net