Skip to main content
sharethis

เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร้องถอด 'ฮิโนกิแลนด์' ออกจาก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป


ที่มาภาพ: Hinoki land -BannmaihomHinoki บ้านไม้หอมฮิโนกิ

มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 ว่าที่หน้าโรงแรมแชงกรี-ล่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเฉลิม สารแปง นางคำศรีดา แป้นไทย และนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช เข้ายื่นหนังสือต่อผู้แทนกระรวงวัฒนธรรม และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียกร้องขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถอดรายชื่อ ‘ฮิโนกิแลนด์’ ออกจาก 10 แหล่งรายชื่อวัฒนธรรมที่ต้องไป

โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นตรงกันว่า การประกาศยกย่องดังกล่าวไม่ถูกต้องและขัดกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ว่า ‘ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน” เพราะโดยความหมายแล้วน่าจะหมายถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มิใช่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล หรือไม่ใช่ทุนวัฒนธรรมชาติอื่นที่แฝงเข้ามาไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรืออื่นใด

และภารกิจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติและรณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยและชุมชน กรณีการยกย่องฮิโลกิแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านร้องธาร อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชน ตกแต่งอาคารสไตล์ญี่ปุ่นบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ไม่มีส่วนใดที่ถือเป็นวัฒนธรรมไทย แต่หากจะเป็นการยกย่องโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

“กรณีนี้เป็นภารกิจผิดฝาผิดตัว ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการสร้างความสับสนและตกตะลึงอย่างที่ไม่ควรจะเกิด กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกเลิกการประกาศยกย่อง 10 แห่งวัฒนธรรมที่ต้องไปและหันมาส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คนไทยตระหนัก หวงแหน อนุรักษ์สืบสานต่อไป”

ทั้งนี้ในเวลาเดียวกันนายวีระ เป็นประธานการแถลงข่าวผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ณ ห้องสุโขทัย 3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ห้ามสื่อมวลชนถามนอกประเด็นและรีบออกจากห้องประชุมไปทันทีที่การแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ ฮิโนกิแลนด์ เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป โดย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการคัดเลือกสุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปเรียบร้อยแล้วดังนี้ 1.ดอยตุง จ.เชียงราย 2.ฮิโนกิแลนด์ จ.เชียงใหม่ 3.จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสีมา 4.ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี 5.สวนนงนุช จ.ชลบุรี 6.หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี 7.วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จ.นครปฐม 8.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 9.สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร 10.ภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ฮิโนกิแลนด์ ตั้งอยู่ที่ บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีการตกแต่งสถานที่ อาคารบ้านเรือน แบบสไตล์ญี่ปุ่น บนเนื้อที่ กว่า 80 ไร่ ที่ล้อมรอบด้วยทิวเขา ที่สวยงาม มีจุดที่น่าสนใจ อาทิ ปราสาทหอมฮิโนกิ ที่ก่อสร้างด้วยไม้หอมฮิโนกิทั้งหลัง ซึ่งเป็นไม้ตระกูลสนที่มีกลิ่นหอม, สระน้ำ, ฮิโนกิสตูดิโอ, ฮิโนกิค๊อฟฟี่ช็อป, ฮิโนกิช็อป จำหน่าย ที่นอนและหมอน ที่ทำจากไม้หอมฮิโนกิ เครื่องสำอาง และสินค้าที่เกิดจากการจ้างแรงงานในพื้นที่, เจแปนทาวน์, ฮิโนกิ ฟู๊ด ฮอลล์ และต้นซากุระ เป็นต้น 

ต่อมาในวันที่ 15 พ.ค. 2562 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่านายอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานผู้บริหาร ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ฮิโนกิแลนด์ เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ว่าตนเองไม่ทราบเรื่องที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไปมาก่อน พึ่งทราบว่าฮิโนกิแลนด์ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไปนี้พร้อมกับทุกคนที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีประกาศออกมา ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือไม่นั้น ตนเองก็น้อมรับถึงความเห็นที่แตกต่างและก็ไม่ได้น้อยใจอะไร เพราะตนเองสร้างฮิโนกิแลนด์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศ ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ด้วยการเข้ามาทำงานในฮิโนกิแลนด์ซึ่งมีมากกว่า 1,200 ครอบครัว และตนจะเดินหน้าพัฒนาฮิโนกิแลนด์ต่อไปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก อำเภอไชยปราการ อำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ต่อไป

นายอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ ยังกล่าวด้วยว่าหากมีการทบทวนผลการคัดเลือกดังกล่าว ตนเองก็น้อมรับทุกอย่าง เพราะตนเองสร้างฮิโนกิแลนด์ ขึ้นมาก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รับรางวัลใดๆ หวังเพียงว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ใครคิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่น ให้มาเที่ยวที่นี่ และเพื่อดูแลคนในพื้นที่ ให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net