โพลระบุคนห่วง 'ระเบิด กทม.-แก้ รธน. ทำขัดแย้ง' มากที่สุด

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็น 5 อันดับสถานการณ์การเมืองที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด 1.ระเบิดใน กทม. 83.30% 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 65.59% 3.วิวาทะระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 64.94% 4.การถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี 56.60% และ 5.การแยกตัวของพรรคเล็กบางพรรคจากรัฐบาล 55.62% ด้าน 'ซูเปอร์โพล' เผยประชาชนมองเป็นการไม่บังควรนำปมถวายสัตย์ฯ มาโจมตีกัน

18 ส.ค. 2562 หลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงร้อนแรงมีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และจับตามองว่ารัฐบาลจะฝ่าวิกฤตการเมืองไปได้หรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมือง 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 14-17 ส.ค. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
1. "5 อันดับ สถานการณ์การเมืองไทย" ณ วันนี้ ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด
อันดับ 1 ระเบิดในกทม. 83.30%
เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวล อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์อีก ฯลฯ
อันดับ 2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 65.59%
เพราะ เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง ยังมีช่องโหว่หลายจุด เกรงว่าจะยืดเยื้อ กฎหมายต้องเป็นกลาง มีความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ
อันดับ 3 วิวาทะระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 64.94%
เพราะ มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งฝังรากลึก เป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ มุมมองแนวคิด การทำงานที่แตกต่างกัน ฯลฯ
อันดับ 4 การถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี 56.60%
เพราะ เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนำมาโจมตี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายกฯ โดยตรง ฯลฯ 
อันดับ 5 การแยกตัวของพรรคเล็กบางพรรคจากรัฐบาล 55.62%
เพราะ ส่งผลต่อเสถียรภาพและคะแนนเสียงของรัฐบาล รัฐบาลมีปัญหาเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเล็ก ฯลฯ

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการฝ่าวิกฤตทางการเมืองของรัฐบาล ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 38.70%
เพราะ รัฐบาลโดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ถูกคัดค้านต่อต้าน ไม่เป็นที่ยอมรับ การเมืองมีแต่แก่งแย่ง ต่อรองตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ฯลฯ 
อันดับ 2 ไม่เชื่อมั่น 36.06%
เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ ไม่มีเสถียรภาพ ก่อนที่จะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลก็มีปัญหามาโดยตลอด ฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อมั่น 19.27%
เพราะ เคยเป็นรัฐบาลมาก่อน มีประสบการณ์ทางการเมือง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง น่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ฯลฯ
อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 5.97%
เพราะ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีพล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาล เชื่อว่านายกฯจะควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ

3. ใคร? ที่ประชาชนคิดว่าจะสามารถช่วยฝ่าวิกฤตทางการเมืองให้ผ่านไปได้
อันดับ 1 ประชาชน 36.73%
เพราะ ประชาชนมีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตย ควรรับฟังเสียงของประชาชน ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ
อันดับ 2 ฝ่ายค้าน 27.46%
เพราะ มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล คอยคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆหลายคน ฯลฯ
อันดับ 3 ฝ่ายรัฐบาลโดยมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำ 21.86%
เพราะ มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ เด็ดขาด รัฐบาลมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่ ฯลฯ
อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่าย 13.95%
เพราะ หากทุกคนทุกฝ่ายนึกถึงส่วนรวม มีความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เชื่อว่าน่าจะฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ฯลฯ 

4. ทำอย่างไร? การเมืองไทย ณ วันนี้ จึงจะผ่านพ้นวิกฤต
อันดับ 1 หยุดการทะเลาะเบาะแว้ง ถอยคนละก้าว รับฟังความเห็นต่างให้มากขึ้น 56.88%
อันดับ 2 ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง 49.32%
อันดับ 3 ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 21.94%

'ซูเปอร์โพล' เผยประชาชนมองเป็นการไม่บังควรนำปมถวายสัตย์ฯ มาโจมตีกัน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ปมถวายสัตย์ฯ ในสายตาประชาชน" จากกรณีศึกษาประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,102 ตัวอย่างดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระหว่าง 10-17 ส.ค.ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75.3 ระบุ เป็นการไม่บังควร ถึง ไม่บังควรอย่างยิ่งที่ฝ่ายการเมืองนำปมถวายสัตย์ฯ มาโจมตีกันในเวลานี้ ในขณะที่ร้อยละ 24.7 ระบุ เป็นเรื่องที่นำมาโจมตีกันได้

ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีสร้างผลงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 64.7 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างผลงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ แต่ร้อยละ 35.3 ระบุมีคนอื่นเหมาะสมกว่า

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนที่เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าคนไทยมีความสุขอยู่ที่ 9.12 เมื่อเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความภูมิใจในความเป็นคนไทย สำนึกรู้คุณแผ่นดินไทยของประชาชน พบว่าคนไทยมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย สำนึกรู้คุณแผ่นดินไทย อยู่ที่ร้อยละ 9.78 คะแนน
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์