กสทช. ยกเลิกสัญญา 'เน็ตประชารัฐ' กับ 'ทีโอที' เหตุติดตั้งไม่เสร็จตามกำหนด กระทบ 3,520 หมู่บ้าน

กสทช. ยกเลิกสัญญา 'เน็ตประชารัฐ' กับ 'ทีโอที' เหตุติดตั้งล่าช้ากว่าเวลาที่ขยายตามกำหนดคือ 15 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา แจงมีพื้นที่ยังเปิดใช้เน็ตไม่ได้อีก 3,520 หมู่บ้าน ยืนยันเร่งดำเนินการประกวดราคาโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่านายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่าภายหลังการที่ประชุมบอร์ด  กสทช. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ว่าสำนักงาน กสทช.ทำหนังสือ ถึงบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญา ทีโอที ชนะประมูลโครงการนี้ 3 สัญญาวงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) วงเงิน 2,103,800,000 บาท

2. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) วงเงิน2,492,599,999 บาท และ 3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ วงเงิน 1,889,999,927 บาท

อย่างไรก็ให้ทีโอทีมาดำเนินการกำหนดค่าเสียหายที่สำนักงาน กสทช.สามารถตรวจรับงานให้กับ ทีโอที ได้ ส่วนงานใดที่ ทีโอที ได้ส่งมอบมาแล้ว แต่เป็นงานที่คณะกรรมการตรวจรับได้ ก็จะมีการตรวจรับและเสนอเพื่อที่จะอนุมัติเงินงวดให้กับทีโอที ต่อไป 

ขณะเดียวกันส่วนงานใดที่เสนอมาแล้ว แต่ไม่สามารถตรวจรับได้ สำนักงาน กสทช.จะไปดำเนินการออกประกาศประกวดราคาใหม่ เพื่อที่จะให้บริษัทใหม่ เข้ามาดำเนินการทำงานในส่วนสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยถ้ามีการประกวดราคาเพิ่มเติมแล้ว ถ้ามีงบประมาณที่เกินจากสัญญา ทีโอทีจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงบประมาณดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตามในพื้นที่ ป่าสงวน ถ้าเกิดทีโอที ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ก็เป็นจากผู้ส่งมอบงานไม่สามารถส่งมอบงานได้ ส่วนนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไข ที่จะถูกปรับตามสัญญา เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในเขตป่าสงวนได้ ดังนั้นพื้นที่ที่ ทีโอที สามารถเข้าไปดำเนินการได้แล้วไม่แล้วเสร็จ งานแล้วเสร็จแต่ดำเนินการผิดตามเงื่อนไขที่กำหนด (ทีโอที) การใดที่ไม่ผิดทีโอที แต่ถูกต้อง ก็จะมีการจ่ายเงินให้กับทีโอที ต่อไป 

ขณะเดียวกันให้ทีโอที ตั้งคณะทำงาน เข้ามาดำเนินการร่วมกับสำนักงาน กสทช.เพื่อที่จะกำหนดงวดงานใดบ้างที่จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินใหักับทีโอที ได้ งวดงานใดบ้างที่ผิดทีโอที และงวดงานใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สำนักงาน กสทช.จะเร่งหาผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชนในเขตพื้นที่ทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชน ซึ่งเราตั้งเป้าหมาย ภายในปีนี้หรือต้นปี2563 ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เน็ตประชารัฐในพื้นที่ทุรกันดาร และเน็ตประชารัฐในพื้นที่ชนบทที่ กสทช.ดำเนินการ เป็นผืนเดียวกัน ไปรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จำนวน  24,700 หมู่บ้าน ก็จะเป็นผืนเดียวกันในการให้บริการทั่วประเทศทั้งหมด 

“วันนี้ สำนักงาน กสทช.คงไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น ก็คงต้องยกเลิกสัญญาส่วนที่ ทีโอทีไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ นำไปประกวดราคาใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่รัฐบาลเองต้องการให้เห็นการใช้งานเกี่ยวกับประชาชนในการดำเนินการนี้ถ้าเค้าไปแก้ไขสัญญา ไฟเบอร์ อันไหนที่ถูกต้อง กสทช.ก็จะดำเนินการตรวจจ้างให้ ปรับปรุงเสร็จ ก็ต้องตรวจ ” นายฐากร กล่าว

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.จะเปิดเป็นอีบิดดิ้งไป บ.ไหนเข้ามา ชนะก็รับในส่วนนั้นไป อาจจะใช้เวลาอีก 4-5 เดือน ซึ่งผมอยากเห็นภาพที่เกิดขึ้น เดือน กุมภาพันธ์หรือมีนาคม เมื่อเมีการประมูลคลื่น 5G ที่เกิดขึ้น เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 7หมื่นกว่าหมู่บ้านทั้งหมด จะทำให้โครงการเราสำเร็จ เราไม่ได้มีอะไรกับทีโอที แต่เราปล่อยในลักษณะนี้ต่อไปไม่ได้ แต่จะทำให้การทำงานของเรา 3,920 หมู่บ้านจะถูกดึงทั้งหมด ทำให้กระบวนการเปิดให้บริการในพื้นที่ อย่างเช่น ที่เราบอกว่าจะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 200บาท ต่อคน ต่อครัวเรือน ปัจจุบันเรายังไม่สามารถดำเนินการได้เลย ก็ยังให้บริการไม่ได้ นี่คือปัญหาที่ตามมา สิ่งพวกนี้ที่รัฐบาลเอง กสทช.รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้แล้ว 

“ถ้าในพื้นที่ที่เปิดให้บริการได้ แต่ในพื้นที่ ที่ทีโอที ดำเนินการไม่สามารถให้บริการได้ เราไม่สามารถจะบอกประชาชนได้ เอาเฉพาะภาคเหนือ ไปก่อน ภาคอีสานเปิดไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมาโดยตลอด และเป็นสิ่งที่ผมวิตกกังวลมาก ประชาชนแจ้งมาว่าเค้าเข้านิยามครัวเรือนที่มีรายได้น้อย” นายฐากร กล่าว 

อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช.จะทำคู่ขนานกับการเจรจากับทีโอที 15 วัน ก็เร่งรัดให้สำนักงาน กำหนดทีโออาร์ ในการเปิดประมูลใหม่ ซึ่งทั้งหมดเมื่อเซ็นสัญญากับแล้วคงจะกำหนดในทีโออาร์ให้แล้วเสร็จ 

ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่ากรณีการยกเลิกสัญญาเน็ตชายขอบ ระหว่าง ทีโอที และ กสทช.นั้นเบื้องต้นได้เคยหารือกับ กสทช.แล้วและรับทราบปัญหามาโดยตลอด ซึ่งทีโอทีในฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงดีอีเอส ทีโอทีจะต้องกลับมาทบทวนถึงสาเหตุการยกเลิกสัญญาดังกล่าว 

“ผมได้รับฟังมาบ้างแล้วจาก กสทช.เป็นปัญหาของทีโอทีที่ต้องมาทบทวนการดำเนินงานทำไมไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามทีโออาร์ ดูเหตุผลการยกเลิกสัญญา ทีโอทียังไม่ได้ดำเนินการใดๆ มันก็จะไปถ่วงเค้าให้เค้าเปิดให้บริการไม่ได้ ผมคงไม่เจรจา เป็นปัญหาของทีโอที เป็นสิ่งที่ทีโอทีต้องรับผิดชอบไม่ใช่องค์กรเล็กๆ การทำงานต้องมีประสบการณ์มากพอสมควร ที่ผ่านมาเข้าใจกสทช.พยายามให้โอกาสและขยายระยะเวลา ผมคงไม่เข้าข้างใคร” รมว.ดีอีเอส กล่าว 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท