Skip to main content
sharethis

ประชาชน เอกชน และภาควิชาการ รวมพลังจับมือ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม ในงาน ‘ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด’ ชวนทุกฝ่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิด ช่วยกันหาวิธีสร้างกรุงเทพฯ ที่ทุกคนอยากเห็น

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ  ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมู คลองเตย กรุงเทพฯ “นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์” พร้อมประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 
    
นายชัชชาติเปิดเผยว่า กิจกรรม “ชัชชาติชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันร่วมสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม เพราะตนเชื่อมั่นว่ากรุงเทพฯ จะดีขึ้นได้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกัน จึงชวนทุกฝ่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิด ช่วยกันหาวิธีสร้างกรุงเทพฯ ที่ทุกคนอยากเห็น ทั้งจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และที่สำคัญคือการร่วมแสดงความเห็นของประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครอาสาสมัคร "Better Bangkok" ผ่านเว็บไซต์ https://betterbangkok.co อีกด้วย 
    
“ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ให้ได้ ก็ควรจะต้องร่วมมือกันและช่วยกันทำเป็นทีม เราต้องไปด้วยกัน ในกิจกรรมครั้งนี้จึงมีการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครที่สนใจอยากเข้าร่วมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา เพราะทุกคนล้วนแต่มีปัญหา หรือความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเข้าใจในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป  
    
ผมคิดว่าปัญหาของกรุงเทพฯ มีคนคิดมาเยอะแล้ว แต่บางทีอาจไม่ได้นำความคิดนั้นมาพัฒนาเป็นนโยบายหรือเป็นรูปธรรม การที่วันนี้เราได้คุยกับหลายๆ คน หลายๆ กลุ่ม และบางส่วนที่เราได้เชิญมาร่วมในงานนี้ ก็น่าจะทำให้เห็นทางออกที่เราสามารถดำเนินการได้ มาช่วยกันพัฒนาชุมชน พัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น”
    
เมืองที่เราอยู่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดี เราถึงต้องระดมสมอง ระดมความคิดกัน มาตรฐานของเมืองที่ดีจะต้องมีไม้บรรทัดวัด ผมคิดว่ามี 5 เรื่องที่จำเป็น คือ 1) โปร่งใส 2) ตอบสนอง 3) ครอบคลุม 4) ยุติธรรม และ 5) ยั่งยืน ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับต้นๆ ของเมืองที่ดี เพราะถ้าไม่โปร่งใส ก็ไม่สามารถที่จะดูแลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาอีกมาก เมืองที่ดีต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้รับมือกับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เมืองที่ดีต้องดูแลคนอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนบางกลุ่ม เมืองที่ดีต้องมีความยุติธรรม การจัดสรรทรัพยากรต้องเป็นมีความเหมาะสม และเมืองที่ดีต้องมีความยั่งยืน ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างภาระที่ไม่จำเป็นกับคนรุ่นต่อไป

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนากรุงเทพฯ จะสำเร็จได้ ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนสำคัญ คือภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ซึ่งทุกส่วนต้องทำงานประสานกัน ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน หลายความเห็นที่ได้รับจากกลุ่มต่างๆ และประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถบูรณาการกันได้
    
วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น หัวใจสำคัญคือเราอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เป็น พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนรวม ช่วยกันดูแล ตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็น ถ้าเรามีภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการที่เข้มแข็ง มีภาครัฐที่เข้าใจ รับฟัง และดำเนินงานด้วยนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก็จะพัฒนาเมืองไปได้อย่างยาวไกลและต่อเนื่อง
    
ภาครัฐที่เข้มแข็งจะต้องมีผู้นำและนโยบายที่ชัดเจนและเอาจริงเอาจัง กรุงเทพมหานครเองในแง่ของความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ก็ต้องตอบสนองต่อประชาชนให้มาก ไม่ใช่ทำงานในลักษณะแนวดิ่งที่ฟังจากผู้บริหารเพียงเท่านั้น ต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตจึงจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นนอกจากความเข้มแข็งของภาคประชาชน เอกชน และวิชาการแล้วนั้น ภาครัฐต้องมีความเข้มแข็ง มีความเข้าใจในปัญหา มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย”
    
นายชัชชาติยังเผยอีกด้วยว่า สิ่งที่คาดหวังที่สุดในการร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้กับทุกภาคส่วน คือนำไปสู่การร่วมสร้างความหวังให้เกิดขึ้น
    
“ผมหวังว่าการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นจากทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความหวังในการร่วมสร้างกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม ถ้าเราทุกคน ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ก็มีความหวังที่จะทำให้ดีขึ้น และถ้ามีผู้นำในภาครัฐที่เข้าใจปัญหา มุ่งแก้ไขปัจจุบัน และตั้งใจสร้างอนาคตเป็นหนึ่งในทีม ก็น่าจะทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้นกว่าเดิมได้ กรุงเทพฯ ของเราจะดีขึ้นได้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันครับ”
    
ผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร "Better Bangkok" สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://betterbangkok.co และติดตามข่าวสารต่างๆ ของ Better Bangkok ได้จากเพจ https://facebook.com/betterbangkokmetro/ 
    

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net