Skip to main content
sharethis

(เก็บตก) สัปดาห์ประชาธิปไตย ที่มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตตั้งวงถก 'ช่องโหว่รัฐธรรมนูญไทยสู่การเป็นเครื่องมือทางการเมืองและทางออกประเทศไทยผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ'

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ที่ลานจอดรถหน้าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดงานสัปดาห์ประชาธิปไตยขึ้นโดยในงานมีเสวนาในหัวข้อ “ช่องโหว่รัฐธรรมนูญไทยสู่การเป็นเครื่องมือทางการเมืองและทางออกประเทศไทยผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ” ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนประเด็นและยังได้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการแก้รัฐธรรมนูญและการที่จะทำให้กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลที่พึ่งพาได้ของประชาชน โดยผู้ที่มาแลกเปลี่ยนในงานคือ ชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ตัวแทนจาก iLaw และ ปกรณ์ ด้วงท้อง ตัวแทนนิสิต ม.บูรพา

รัฐธรรมนูญต้องมาจากข้อตกลงร่วมกันของประชาชน

ชัยธวัช กล่าวในงานเสวนาครั้งนี้ในรูปแบบที่มองในมุมของการเป็นประชาชนมากกว่าการมองในรูปแบบของความเป็นนักกฎหมายและได้พามองย้อนให้ชวนคิดไปถึงว่า ตัวรัฐธรรมนูญนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชน ในขณะที่ที่มาของรัฐธรรมนูญไทยนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากการตกลงร่วมกันของประชาชนคนไทยทำให้สังคมไทยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนคนไทยเอง และยังได้พูดถึงการที่อำนาจการออกแบบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยอยู่ในมือของประชาชน แต่กลับไปอยู่กับกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่คอยกำหนดเงื่อนไขและกติกาขึ้นเท่านั้น

ด้วยเงื่อนไขการสร้างรัฐธรรมนูญไม่เคยถูกออกแบบด้วยประชาชนจึงเป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งในหลายสิบปีที่ผ่านมา และรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีสิทธิฯ ในการออกแบบมักจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้เกิดฉันทามติร่วมกัน เช่น รัฐธรรมนูญปี 2540

ตุลาการภิวัฒน์ ผลจากการชุมนุม

ชัยธวัช ยังกล่าวถึงเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญที่มีสภาพเป็นแบบตุลาการภิวัฒน์ เป็นสิ่งที่ส่งผลมาจากการเกิดการชุมนุมในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นข้ออ้างในการที่ทำให้ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญนั้นใช้กระบวนการต่ออายุตนเองเนื่องจากต้องคอยควบคุมสภาวะที่บ้านเมืองไม่มีความสงบและองค์กรอิสระที่ศาลรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยให้กระบวนการตุลาการภิวัฒน์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

นิติสงครามเกิดขึ้นแบบไม่หยุดยั้ง

ยิ่งชีพ กล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการตั้งคำถามว่า ทุกวันนี้เราพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดหรือไม่ ถ้าไม่พอใจก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า เราต้องแก้ไขมันโดยเริ่มจากการแก้ไขโครงสร้างใหม่ทั้งหมด แก้ไขโครงสร้างที่คสช. นั้นสร้างขึ้นมาและแก้ไขโครงสร้างระบบราชการทั้งหมด เพราะโครงสร้างปัจจุบันคือ เครื่องมือให้รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจาก คสช.ได้ใช้ประโยชน์และเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ออกแบบด้วยตัวเอง ประชาชนต้องขับเคลื่อนและสู้กับการสืบทอดอำนาจ เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น

ยิ่งชีพ กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญไว้น่าสนใจและยกเรื่องของ นิติสงคราม ขึ้นมาพูดในเวทีนี้ด้วยว่า เป็นสิ่งที่คสช. สร้างขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญไว้ทั้งหมด และเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ คสช. ต้องการคนที่สามารถควบคุมได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อฝั่งของคสช.เอง

ส.ว. กับอำนาจที่มากมาย - มุ่งทำลายฝ่ายตรงข้าม

ปกรณ์ กล่าวถึงขอบข่ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ว่า ให้อำนาจกับ ส.ว. มากเกินไปทั้งๆ ที่ ส.ว.เองนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายที่ร่างขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอำนาจ จึงควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอำนาจของประชาชนเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ

ปกรณ์ ตั้งคำถามต่อว่า อยากให้มีการพิจารณาการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะจากผลงานที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่ามีจุดมุ่งหมายซ่อนเร้นในการตัดสินคดีทางการเมืองหลากหลายคดีและมุ่งทำลายแต่ฝั่งที่ไม่ใช่ผู้ที่สืบทอดอำนาจจาก คสช.

นอกจากนี้ ในงานมีการถามถึงเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นเกมการเมืองหรือไม่และวิธีรับมือทำอย่างไร นั้น  รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ตอบผู้ถามว่า ใช่คือเกมการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ส่วนวิธีแก้นั้นทางอนาคตใหม่ได้ตอบกลับว่า มีวิธีรับมือและแก้ทางแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

ป้ายผ้างานสัปดาห์ประชาธิปไตยสะท้อนความคิดของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

คุยกับผู้จัดงาน ย้ำการเมืองคือเรื่องใกล้ตัว

สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตย ที่เพิ่งจัดไประหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.2562 ณ ลานจอดรถข้างหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นงานที่จัดขึ้นในทุกปีของช่วงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 โดยการจัดงานในทุกครั้งผู้จัดงานก็คือสโมสรนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแข่งขันวิชาการ การประกวดวาดภาพ จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจในการเมืองและกฎหมาย มีร้านค้านิสิต การแสดงดนตรี เวทีรำวงพื้นบ้าน รวมไปถึงการเขียนป้ายผ้าเพื่อที่จะแสดงออกถึงการจะไม่ทนอีกต่อไปในยุคที่ประชาธิปไตยมาจากปากกระบอกปืน และกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานสัปดาห์ประชาธิปไตยก็คือกิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการ โดยในทุกปีก็จะมีประเด็นและหัวข้องานที่น่าสนใจและเป็นประเด็นร้อนที่สำคัญกับภาพรวมของประเทศและประเด็นในพื้นที่ภาคตะวันออก

คณิน ฉินเฉิดฉาย สโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้จัดงานเสวนาครั้งนี้

เพราะรัฐธรรมนูญควรแก้ไข เลยกลายเป็นหัวข้อเสวนาในครั้งนี้

เมื่องานเสวนากลายเป็นจุดเด่นที่สำคัญของงานสัปดาห์ประชาธิปไตยในทุกปี เราจึงได้สัมภาษณ์ทีมผู้จัดงานเสวนาครั้งนี้ โดยผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ คณิน ฉินเฉิดฉาย นิสิตชั้นปีที่ 3 จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และเป็นผู้จัดงานหลักในงานเสวนาครั้งนี้

ประชาธิปไตยต้องมาพร้อมกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง

จากการสัมภาษณ์ก็ได้ทราบว่างานเสวนาครั้งนี้มีหัวข้อที่ชื่อ “ช่องโหว่รัฐธรรมนูญไทยสู่การเป็นเครื่องมือทางการเมือง และ ทางออกประเทศไทยผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ” โดยจุดประสงค์หลักในการจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้นจากการสอบถามได้ทราบว่า ต้องการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมและนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย 

นักวิชาการนักการเมืองภาคประชาสังคมและนิสิต ร่วมกันขับเคลื่อนและสะท้อนภาพรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ในเวทีนี้

ประเด็นต่อมาที่เรื่องผู้ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในงานเสวนาในครั้งนี้นั้น ผู้จัดงาน กล่าวว่า ผู้ที่จะมาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้มีหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ คุณชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก iLaw ปกรณ์ ด้วงทอง ตัวแทนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และกิตติธัช หิรัญสาย พิธีกร นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เอื้อผลประโยชน์ร่วมกัน

ประเด็นต่อมาที่สำคัญคือเรื่องหัวข้อในงานเสวนาครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ ทางผู้จัดก็ได้บอกกับเราว่า ประเด็นรัฐธรรมนูญถือเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ในส่วนของอำนาจหน้าธิปไตยและมีข้อสงสัยถึงการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่กำหนดทิศทางและอนาคตของประชาชนทั้งประเทศ จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการศึกษา

และทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำในด้านการใช้อำนาจและเอื้อผู้ที่ไม่มีที่มาที่เป็นประชาชน ผลประโยชน์ให้แก่คนไม่กี่กลุ่มและในประเด็นศาลรัฐธรรมนูญจึงเกี่ยวเนื่องมาด้วยจากการใช้อำนาจที่ผ่านมาของศาลรัฐธรรมนูญในการตัดสินคดีความต่างๆ มีข้อถกเถียงหลายประการเกิดขึ้นในสังคมและมีการตั้งคำถามของศาลซึ่งควรเป็นองค์กรที่เป็นกลางของประเทศ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจเป็นอย่างยิ่งในทางการเมืองไทยที่จะสามารถใช้อำนาจจากรัฐธรรมนูญมาตัดสินเรื่องราวในทางการเมืองต่างๆ ทั้งสองประเด็นนี้จึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ส่งผลกระทบแก่การเมืองไทยที่ผ่านมา ดังนั้นจึงนำมาเป็นประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ 

เพราะการเมืองคือเรื่องใกล้ตัว

ต่อ คำถามเรื่องการจัดเสวนาครั้งนี้จะสร้างผลที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือไม่นั้น ผู้จัดงาน ตอบว่า คาดหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ลิดรอนสิทธิผู้อื่น และมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสร้างความตื่นตัวทางการเมืองให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพราะในการจัดเสวนาครั้งนี้มีประเด็นหลากหลายและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจในประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงอยากให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในทางการเมืองไทย และทำให้ความรู้สึกที่การเมืองเป็นเรื่องไกลตัวกลับมาเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะการเมืองอยู่รอบเราตลอดเวลาและส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเราเสมอ 

สำหรับ วัชรพล เชิดศรี ผู้รายงานและสัมภาษณ์ชิ้นนี้ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานกับประชาไท จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจในประเด็นด้านการเมือง แนวความคิดแบบสังคมนิยม สังคมนิยมประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ ประเด็นด้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มกิจกรรม ประเด็นพื้นที่ภาคตะวันออก และประเด็นกษัตริย์ศึกษา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net