กวีประชาไท: ฝัน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

สร้างวัดแค่พอเป็นวัด
สร้างคนให้เป็นคนเท่ากัน
สร้างสังคมให้รู้แบ่งปัน
สร้างฝันให้แผ่กว้างไกล
สร้างโรงเรียนไว้เรียนเขียนอ่าน
อาหารเพื่อการเติบใหญ่
ไม่สร้างเรื่องหลอกลวงใคร
ทุกคนยิ่งใหญ่เท่าเทียม
ไม่สร้างความจริงลวงๆ
ไม่ทวงบุญคุณโหดเหี้ยม
ไม่ต้องห่มเจียมอยู่เจียม
ไม่เสี้ยมให้คนเกลียดกัน

สร้างคนให้เป็นแค่คน
ไม่หวังผลนรก-สวรรค์ 
เลิกการข่มขู่กดดัน
ไม่มีชนชั้นเลิศลอย

ให้นกได้มีฟ้าบิน
คนหิวมีกินได้บ่อย
โลกกว้างบ้านเล็กเรือนน้อย
มีคนรอคอยด้วยรัก

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์