ยอด 'หนี้สินอื่น' ของ ธปท. 6 ปี ขึ้นจาก 3.86 เป็น 6.13 ล้านล้าน ธปท.แจงไม่ใช่หนี้สาธารณะ

เปิดยอด 'หนี้สินอื่น' ของ ธปท. 6 ปี ขึ้นต่อเนื่อง จาก 3.86 สู่ 6.13 ล้านล้าน ขณะที่ยอดขาดทุนสะสมเกือบ 1 ล้านล้านแล้ว - ธปท.แจงไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังปท. เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน 

12 มิ.ย.2563 เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า จันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธปท. เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของ ธปท. มูลค่า 6 ล้านล้านบาท เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไปนั้น ขอเรียนว่า รายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายการงบการเงิน ของ ธปท. ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน ธปท. จะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ ธปท. ในทางตรงกันข้ามหากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง ธปท. ก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้น หนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารฯ ธปท. ระบุด้วยว่า หนี้สินในงบการเงินของ ธปท. เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน 

ที่มาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

สำหรับเหตุที่ ธปท. ออกมาชี้แจงนั้นเนื่องจากสื่อหลายสำนักรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของ ธปท. ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ซึ่งตัวเลขที่สื่อนำมาชี้คือ 'หนี้สินอื่น' ของ ธปท.ประจำสัปดาห์สิ้นสุด 9 เม.ย.63 ที่ยอดอยู่ที่ 6.13 ล้านล้านบาท ส่วนยอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 9.57 แสนล้าน

อย่างไรก็ตามประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของ ธปท. นี้ จะมีการเผยแพร่เป็นระยะผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

จากการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา ประกาศยอด 27 ก.พ. 63 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 5.6 ล้านล้าน (ดู)

และเมื่อลองเทียบปีที่แล้วช่วงเวลาใกล้เคียงกัน พบว่า

  • 13 มิ.ย.62 ประกาศยอดของ 21 มี.ค.62 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 5.3 ล้านล้าน (ดู)
  • 7 มิ.ย.61 ประกาศยอดของ 26 เม.ย.61 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 5.6 ล้านล้าน (ดู)
  • 15 มิ.ย.60 ประกาศยอดของ 13 เม.ย.60 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 4.9 ล้านล้าน (ดู)
  • 16 มิ.ย.59 ประกาศยอดของ 14 เม.ย.59 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 4.69 ล้านล้าน (ดู)
  • 11 มิ.ย.58 ประกาศยอดของ 19 มี.ค.58 หนี้สินอื่น ในบัญชีของธปท. อยู่ที่ 3.86 ล้านล้าน (ดู)

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์