กวีประชาไท: ผู้ลี้ภัย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เพราะผลพวงทางการเมือง ทางความคิด

ทำหมดสิทธิ์ ไร้แผ่นดินถิ่นอาศัย

ถูกรุกไล่ อยู่ไม่ได้ จำจากไกล

สถานะ “ผู้ลี้ภัย” ในเหตุการณ์

 

ต้องระเหเร่ร่อน มิผ่อนพัก

ต้องไร้ถิ่นพำนัก สิ้นไร้บ้าน

ต้องพลัดพรากจากแผ่นดิน สืบสันดาน

ต้องทนทุกข์ทรมาน เนิ่นนานวัน

 

ธำรงอยู่อาศัย ในถิ่นอื่น

แทบไม่มีที่ยืน โดนปิดกั้น

มีเพียงที่ซุกหัว ไปวันวัน

อนาคตขาดสะบั้น ยากฝันไป

 

ขอแค่ความเข้าใจ คนไร้ชาติ

เพียงโอกาส มีที่ยืนหยิบยื่นให้

ได้อยู่กิน ไม่ต้องสิ้น ลมหายใจ

เสียงสะท้อนจาก“ผู้ลี้ภัย” ทางการเมือง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์