Skip to main content
sharethis

8 ส.ค. 2563 เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเพื่อนเครือข่าย ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการจับกุมทนายอานนท์และภานุพงศ์ จาดนอก โดยระบุว่าดังที่ทุกคนทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจได้จับกุมนายอานนท์ นำภาและจับกุมนายภานุพงศ์ จาดนอก รวมถึงการออกหมายจับพริษฐ์ ชีวารักษ์ พร้อมกับกระแสข่าวว่าจะออกหมายจับผู้ร่วมปราศัย และผู้ร่วมชุมนุมอีก 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเกินกว่าครึ่ง

ซึ่งล่าสุดศาลนัดฟังคำสั่งในเวลา 13.30​ น. ของวันนี้ (8 ส.ค.) พนักงานสอบสวนขอให้ศาลกำหนดเงื่อนไขไม่ให้อานนท์และภานุพงศ์ไปชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก ต่างจากคำร้องขอฝากขังเมื่อวานที่คัดค้านการให้ประกันตัว

พวกเราในฐานะของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการกดขี่คุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ขอประณามการกระทำที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยกำลังทำอยู่ในขณะนี้ เราไม่อยากนำพาอนาคตของประเทศไปฝากไว้ในน้ำมือเผด็จการและอำนาจฉ้อฉล สิ่งเดียวที่จะเป็นการยืนยันการมีตัวตนของพวกเราได้คือการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการและสนับสนุนข้อเรียกร้องเดิมคือ

1. หยุดคุกคามประชาชน 
2. ประกาศยุบสภา 
3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ทั้งนี้เราขอให้ปล่อยตัวนายอานนท์ นำภาและนายภานุพงศ์ จาดนอก โดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเดี๋ยวนี้!

อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเพื่อนเครือข่าย

เครือข่ายที่เข้าร่วมแถลงการณ์

1. Ladkrabag Politics - ประชาลาด
2. มอกะเสด (KU Daily)
3. กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
4. พิราบขาวเพื่อมวลชน
5. พรรคโดมปฏิวัติ
6. ธรรมศาสตร์และการชุมนุม
7. Spring Movement 
8. เครือข่ายราชมงคล
9. สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
10. ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. แนวร่วมนวชีวิน -New Life Network
12. Cafe Democracy
13. มศว คนรุ่นเปลี่ยน
14. ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15. สิงห์ภูพานเสรี
16. กลุ่มโกงกาง
17. กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
18. เยาวชนปลดแอก
19. คณะประชาชนปลดแอก
20. Thaprachan awaken
21. กลุ่มประชมคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย
22. ดาวดิน สามัญชน
23. ขบวนการอีสานใหม่
24. พรรควิฬาร
25. ลานยิ้มการละคร
26. ลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ
27. อาชีวะฟันเฟืองประชาธิปไตย
28. สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29. a-chieve
30. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
31. กลุ่มประชาธิปไตยไทบ้าน
32. ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย
33. เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ
34. แนวร่วมนิสิตมมส.เพื่อประชาธิปไตย - MSU Democracy Front
35. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
36. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สามารถร่วมกันเข้าชื่อออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3a8Mp38

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ออกแถลงการณ์ขอให้ยุติการดำเนินคดี และขอให้คุ้มครองการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ


ด้าน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยุติการดำเนินคดีกับนายอานนท์ นำพาและนายภาณุพงศ์ จาดนอก และคุ้มครองการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ระบุว่าสืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้อเรียกร้องกับรัฐบาล 3 ข้อคือ 1.หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน 3.รัฐบาลต้องยุบสภา และภายหลังจากการชุมนุมดังกล่าว ได้ทำให้เกิดการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องสามข้อดังกล่าว 
               
แต่ภายหลังการชุมนุมนักเรียน นิสิต นักศึกษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมกลับถูกข่มขู่คุกคามทั้งในทางที่เปิดเผยและในทางลับ อันเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครูอาจารย์ หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวนายอานนท์ นำพา ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ นายภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยตามหมายจับของสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ โดยระบุข้อกล่าวหาทั้งหมด 8 ข้อหา เช่น ข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 เป็นต้น เนื่องจากการเป็นแกนนำจัดการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ดังกล่าวนั้น 
         
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่าการการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการคุกคามประชาชน ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 45 ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลต้องมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองการใช้เสรีภาพดังกล่าว ทั้งรัฐบาลต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
    
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 
    
1. ขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนทันที  เพราะเป็นการใช้เสรีภาพการการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 2560
    
2. ขอให้นายกรัฐมนตรีควบคุมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาจัดการชุมนุมไม่ให้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน  หากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดกระทำการคุกคามเสรีภาพ นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนจะต้องมีการลงโทษโดยทันที 
    
3. รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ที่จะเคารพการแสดงออกของประชาชนโดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)  โดยต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าแกนนำและประชาชนที่ร่วมชุมนุม จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามความเป็นส่วนตัว ไม่มีการจับกุมมาซ้อมทรมาน การบังคับให้บุคคลสาบสูญจะต้องไม่เกิดขึ้น หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น รัฐบาลจะต้องดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำทุกกรณี

4. ขอให้นายกรัฐมนตรีมารับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ รวมถึงเร่งดำเนินการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ และการสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
8 ส.ค. 2563 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net