'ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน' เตรียมยื่นสภาให้ถอด 'สิระ เจนจาคะ' พ้นตำแหน่งประธาน กมธ.กฎหมาย

'ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน' จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานและสมาชิกผู้แทนราษฎร ขอให้ 'สิระ เจนจาคะ' พ้นจากตำแหน่งประธาน กมธ.กฎหมายฯ วันที่ 25 พ.ย. นี้ เหตุอภิปรายวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางชนชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา อันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือการใช้ความรุนแรง ขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 20 (2) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

23 พ.ย. 2563 ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แจ้งข่าวว่าเนื่องด้วย เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ขึ้นปราศรัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยคำพูดที่เหยียดศักดิ์ศรีและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติและสถานะตามกฎหมายบางประการของบุคคล กล่าวคือ นายสิระฯ ได้ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า “นายจอน แม่เป็นคนอังกฤษ เป็นคนต่างชาติใช่มั้ย เป็นลูกครึ่งใช่มั้ย ปิยบุตร มีเมียเป็นฝรั่งเศส มันเป็นเขยฝรั่งเศสใช่มั้ย สองประเทศนี้ล้มล้างสถาบัน...” พฤติการณ์ดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น หรือติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ เนื่องจากเป็นการปราศัยที่มุ่งวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางชนชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา อันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือการใช้ความรุนแรง ซี่งขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 20 (2) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

การกล่าวอ้างของนายสิระฯ เป็นการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังต่อบุคคลที่ได้พาดพิงเท่านั้น แต่การกล่าวอ้างดังกล่าวยังกระทบต่อสิทธิพลเมืองของบุคคลอื่นที่อาจจะถือสัญชาติสองสัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือหลักดินแดนของบิดามารดาที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคคลอื่นที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติด้วย นอกจากนี้นายสิระฯ ยังมีพฤติกรรมเหยียดหยามศักดิ์ศรีของประชาชนที่ลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 100,732 คน ว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยองค์กรต่างชาติ อันเป็นการกล่าวอ้างที่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หลักพื้นฐานประชาธิปไตย และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 วรรคสองซึ่งรับรองไว้ชัดแจ้งว่า “ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”

นายสิระฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมาย ยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชน แต่พฤติการณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงโดยชัดแจ้งว่านายสิระฯ ไม่เป็นผู้ที่เคารพและยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้อย จึงไม่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามประธานนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนตามกลไกของรัฐสภา

ดังนี้ ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเรียนมาเพื่อขอเรียกร้องให้นายสิระ เจนจาคะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทันที หากนายสิระฯ ไม่ลาออก สภาผู้แทนราษฎรควรดำเนินการเพื่อให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรดำรงอยู่ได้ด้วยความสง่างาม

เกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรจะทรงเกียรติและสง่างามก็ด้วยแต่การดำรงไว้ซึ่งการรับใช้ประชาชน

อ่านหนังสือฉบับเต็ม https://bit.ly/399gPnk

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์