Skip to main content
sharethis

'พายุ' หนังสือขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารรายงานการปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและการชดเชยเยียวยา หลังสูญเสียดวงตาขวาจากการการยิงกระสุนยางของ คฝ.

 

13 มิ.ย. 2566 ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรายงาน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 พายุ บุญโสภณ นักกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งสูญเสียดวงตาขวาจากการการยิงกระสุนยางของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้ยื่นหนังสือขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารรายงานการปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื้อหาของหนังสือ สรุปได้ว่า เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายพายุ บุญโสภณ สมาชิกกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 เป็นประชาชนผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย และถูกละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติรับรองไว้ จากการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักการสากล เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ณ บริเวณถนนดินสอ กรุงเทพมหานคร

พายุ บุญโสภณ ผู้ชุมนุมถูกกระสุนยางยิงเข้าที่ดวงตา

เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิเรียกร้องความยุติธรรมและการชดเชยเยียวยา และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุ้มครองดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน จึงมีความประสงค์ขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอคัดถ่ายสำเนาข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

  1. รายงานบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลการชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ หน่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์หรือสาเหตุที่นำไปสู่การใช้กำลังหรือเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ จำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้กำลังหรือเครื่องมืออุปกรณ์ แผนผังแสดงสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในการชุมนุมมีหน้าที่ต้องจัดทำและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายหลังการใช้กำลัง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในแผนรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ (ชุมนุม 63) ในคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่หน่วยงานรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูและขอคัดถ่ายสำเนาได้

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ตามคำขอภายใน 15 วัน

ต่อมาวันที่ 12 มิ.ย. 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีใบตอบรับทางไปรษณีย์ถึงภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยืนยันว่า พ.ต.ต.ยุทธนา อาดำ รับหนังสือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ซึ่งจะครบกำหนด 15 วัน ตามคำร้องในหนังสือ ในวันที่ 15 มิ.ย. 2566 ที่จะถึงนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net