Skip to main content
sharethis

21 องค์กรฝ่ายซ้ายในเอเชีย ออกแถลงการณ์ร่วมในวันแรงงานสากลปี 2021 'สร้างภูมิคุ้มกันแรงงานจากไวรัสทุนนิยมอำมหิตด้วยความสมานฉันท์ ประชาธิปไตยและการคุ้มครองทางสังคม' 

1 พ.ค. 2564 ฝ่ายซ้ายในเอเชีย 21 องค์กร ออกแถลงการณ์ร่วม 'สร้างภูมิคุ้มกันแรงงานจากไวรัสทุนนิยมอำมหิตด้วยความสมานฉันท์ ประชาธิปไตยและการคุ้มครองทางสังคม' ในวันแรงงานสากลปี 2021 ระบุว่าหลังจากที่มีการระบาดของ COVID-19 เป็นเวลานานกว่า 1 ปี คนทำงานทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานและตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมโลกที่ล้มเหลวในการปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงทั่วโลก โดยมีคนตกงานมากขึ้น ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง วิกฤติดังกล่าวกำลังทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและความไม่เป็นธรรมดำดิ่งยิ่งขึ้น
 
ไวรัสซาร์ส - CoV -2 ที่ร้ายแรงได้ก่อให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 150 ล้านคนและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก แต่ไวรัสทุนนิยมอำมหิตที่ขูดรีดแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของโลกและชีวิตของคนนับล้าน
 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลในหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใช้ข้ออ้างการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อเพิ่มอำนาจในการควบคุม ลดพื้นที่ประชาธิปไตย เพิ่มมาตรการยึดอำนาจ อย่างไรก็ตาม เรายังได้เห็นประชาชนปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแนวทางปฏิบัติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเผด็จการ และลุกขึ้นสู้กับการกดขี่ข่มเหงอย่างกล้าหาญ ดังเช่นการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 และการต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาร์ เป็นตัวอย่างที่สำคัญของคนที่ต้องการต่อสู้กับระบอบการปกครองที่กดขี่
 
เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งตกอยู่ภายใต้การคุกคามของเศรษฐกิจทุนนิยมที่กำลังก่อวิกฤต บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดตั้งองค์กรของชนชั้นแรงงานและพลังที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างทางเลือกที่สามารถปลดปล่อยประชาชนจากความป่าเถื่อนและความทุกข์ยากของระบบทุนนิยม
 
วันแรงงานสากล หรือ May Day ทำให้เรานึกถึงการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุดของชนชั้นแรงงานเพื่อโลกที่ดีกว่า โลกที่คนทุกคนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสรี เท่าเทียม เป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพดี ปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งจะไม่สามารถบรรลุได้หากปราศจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันองค์กรและการระดมคนงานจากล่างเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง
 
พวกเราในนามองค์กรที่ลงนามด้านล่างนี้  มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. การยุติเผด็จการทหารและการปกครองโดยทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอประณามการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาร์และขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวพม่า เราสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดและหยุดปราบปรามผู้คัดค้าน ปกป้องพื้นที่ประชาธิปไตยสำหรับคนทำงานในการรวมกลุ่มจัดตั้งและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

2. การบริการสุขภาพถ้วนหน้าฟรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ยุติการแบ่งแยกสีผิวด้านวัคซีนด้วยการรื้อการผูกขาดของบริษัทยารายใหญ่ในเรื่องสิทธิบัตรยาเพื่อรับประกันการเข้าถึงวัคซีนและยาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงสำหรับทุกประเทศ

3. ความมั่นคงในการทำงานพร้อมกับความมั่นคงด้านรายได้ ยุติการจ้างงานชั่วคราว ให้มีการจ้างงานถาวร รัฐบาลควรสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าในภาคการผลิตและบริการที่จำเป็น รวมถึงสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เกษตรกรรม การผลิตอาหาร พลังงานหมุนเวียน การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ลดภาระของสตรีในบ้าน รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก เป็นต้น รัฐบาลของประเทศอาเซียนต้องสร้างกลไกระดับภูมิภาคเพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเพื่อยุตินโยบายแรงงานราคาถูกและการกดค่าจ้าง รัฐบาลในอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนไม่ใช่ผลกำไรของบรรษัท

4. การประกันรายได้ขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน รวมทั้งครอบครัวที่ยากจนที่สุดและผู้ที่สูญเสียรายได้จากการระบาดของโควิด-19 จะได้จัดการชีวิตของพวกเขาใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีและยั่งยืน

5. โครงการที่เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเพื่อปกป้องความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นในทุกประเทศ

6. การยกเลิกหนี้ที่น่ารังเกียจที่มาจากนโยบายของรัฐบาลในโลกใต้ เพื่อให้สามารถจัดสรรเงินแก่โครงการนโยบายด้านสังคมสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤตมากขึ้น

7. การยุติการลงโทษทางอาญาฝ่ายเดียวของประเทศจักรวรรดินิยม (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) ที่ทำกับประเทศที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน เช่น คิวบา เวเนซุเอลาและอิหร่าน

8. การดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% วางโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศของที่ดิน ป่าไม้ น้ำและมหาสมุทร สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน โดยเพิ่มอำนาจให้แก่คนในชุมชนในการจัดการกับผลกระทบและการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว กับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่บนพื้นฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยาภายใต้การบริหารแบบประชาธิปไตยของประชาชน

9. การส่งเสริมสิทธิสตรี โดยออกกฎหมายต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ส่งเสริมสิทธิในการเจริญพันธุ์รวมถึงสิทธิทำแท้ง

ขอให้เรารวมตัวกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็นสากลของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อท้าทายระบบทุนนิยมและสร้างโลกของเราขึ้นใหม่ด้วยวิสัยทัศน์สังคมนิยม

องค์กรร่วมลงนามสนับสนุน

1. Parti Sosialis Malaysia (PSM), Malaysia
2. Partai Rakyat Pekerja (PRP), Indonesia
3. Party of the Laboring Masses (PLM), Philippines
4. Socialist Workers Thailand (SWT)
5. Campaign Committee for People’s Constitution (CCPC), Thailand
6. Thammasat University Marxism Studies (TUMS), Thailand
7. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Indonesia
8. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Indonesia
9. Konfederasi Serikat Nasional / Confederation of National Union, Indonesia
10. Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia
11. Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT), Malaysia
12. Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Philippines
13. Sanlakas, Philippines
14. Socialist Alliance, Australia
15. Europe solidaire sans frontières (ESSF), France
16. New Anticapitalist Party (NPA), France
17. Borderless Movement, Hong Kong
18. Radical Socialist, India
19. Haqooq Khalq Movement, Pakistan
20. Progressive Labour Federation, Pakistan
21. Federation of Media Employees’ Trade Unions, Sri Lanka


ภาพประกอบ: แฟ้มภาพ Partai Rakyat Pekerja http://www.prp-indonesia.org/2020/rakyat-pekerja-berjuang-melawan-krisis-demi-masa-depan-lebih-baik

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net