ไม่มีแตกแถว ส.ว.มีมติ 'ไม่ให้เปิดเผย' บันทึกประชุมลับ กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ 

ไม่มีแตกแถว ส.ว.มีมติ 'ไม่ให้เปิดเผย' บันทึกประชุมลับ กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ไร้เสียงเห็นค้าน ส่อง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 พบโครงการเทิดพระเกียรติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน งบรวม 1,261 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา iLaw รายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ "ไม่ให้เปิดเผย" บันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย (ไม่ให้เปิดเผย) 173 เสียง ไม่เห็นด้วย (เห็นว่าให้เปิดเผย) 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

iLaw ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กมธ.พิทักษ์ฯ)ว่า เป็นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ประกอบไปด้วยกรรมาธิการจำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยมีสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน

อย่างไรก็ดี ชื่อของ "คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" ไม่ได้ปรากฏขึ้นในยุคของวุฒิสภา "ชุดพิเศษ 250 คน" เป็นครั้งแรก แต่เคยปรากฏมาแล้วในยุคของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้รัฐบาลที่มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกมธ.พิทักษ์ฯ ชุดสนช. ประกอบไปด้วยกรรมาธิการจำนวน 31 คน โดยมี พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ และมีกรรมาธิการ "หน้าซ้ำ" ที่เคยเป็นกมธ. พิทักษ์ฯ ในชุดสนช. และได้เป็นในชุดวุฒิสภาอีก 4 คนด้วยกัน ได้แก่ 1) พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นรองประธานกมธ.พิทักษ์ ชุดสนช. และต่อมาก็ได้เป็นที่ปรึกษากมธ.พิทักษ์ฯ วุฒิสภา 2) ศ.พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นหนึ่งในกมธ.พิทักษ์ฯ ชุดสนช. และเป็นหนึ่งในกมธ.พิทักษ์ฯ วุฒิสภา 3) กิตติ วะสีนนท์ เป็นหนึ่งในกมธ.พิทักษ์ฯ ชุดสนช. และเป็นหนึ่งในกมธ.พิทักษ์ฯ วุฒิสภาด้วยเช่นกัน และ 4) ธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม เป็นผู้ช่วยเลขานุการในกมธ.พิทักษ์ฯ ทั้งชุดสนช.และวุฒิสภา

นอกจากนี้ยังมีหนึ่งในกมธ.พิทักษ์ฯ ในชุดสนช. ที่ไม่ได้มาเป็นกมธ.พิทักษ์ฯ ในชุดวุฒิสภาอีกมีคนเดียว แต่ก็ยังคงได้ดำรงตำแหน่งเป็นส.ว. และมีบทบาทด้านอื่นในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งการยกประเด็นห้าม แก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 หมวด 2 และอีก 38 มาตรา และหนุน พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ คือ สมชาย แสวงการ

ทั้งนี้ มติของวุฒิสภาไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของกมธ. พิทักษ์ฯ ครั้งนี้ ไม่ใช่มติครั้งแรก ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 17 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติ ไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของกมธ.พิทักษ์ฯ ด้วยคะแนนเสียง 183 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่มีผู้เห็นด้วย

แม้รัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 41 จะบัญญัติสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของรัฐว่า  "บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ.." 

แต่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์กลับมีความพยายามปิดบังมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อส่งรัฐสภาพิจารณาต่อไป โดยสาระสำคัญที่ถูกจับตาและพูดถึงคือ  ข้อ 8. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยแล้วอาจมีการนำไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยจะเปิดเผยไม่ได้  จากเดิมที่ระบุใน ม.14 ในหมวดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ว่า "ข้อมูลข่าวสารราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่  28 พ.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มภาคีนักเรียนสื่อ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาการสื่อสารมวลชนในหลายมหาวิทยาลัย นำรายชื่อ  17,798 รายชื่อ ที่ได้จากการล่าในเว็บไซต์ change.org เมื่อประมาณ 1 เดือนที่แล้ว มายื่นต่อประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังกล่าว

สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันนั้น เมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 พบโครงการเทิดพระเกียรติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน งบรวม 1,261 ล้านบาท ซึ่งกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์