ภาคีนักเรียนยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

ประธาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากกลุ่มภาคีนักเรียนสื่อ เพื่อขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับแก้ไข หลังกังวลว่าการปกปิดข้อมูลภาครัฐอาจส่งผลต่อประชาชน

ภาคีนักเรียนยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาว่านายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายวรภพ วิริยะโรจน์ รองประธานกมธ. รับหนังสือจากนางสาวณิชากร เมฆวรวุฒิตัวแทนภาคีนักเรียนสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  โดยนางสาวณิชากร ตัวแทนภาคีนักเรียนสื่อ กล่าวว่า ได้มีการสร้างแคมเปญรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org เมื่อประมาณ 1 เดือนที่แล้ว โดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงรายชื่อเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องให้คัดค้านร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 ไม่ให้ถูกประกาศใช้ โดยได้ปิดรับรายชื่อเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ลงรายชื่อคัดค้านจำนวน 17,798 รายชื่อ จึงได้นำรายชื่อดังกล่าวมายื่นต่อ กมธ. เพื่อผลักดันการคัดค้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ที่รัฐบาลสามารถปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลถึงประชาชนได้ และเพื่อขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

ด้านรองประธาน กมธ. กล่าวว่า เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดมา เรียกว่าเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น คือ ข้อมูลข่าวสารใดที่รัฐบาลจะเปิดเผยออกมากำหนดเป็นข้อยกเว้น ที่เหลือต้องให้ภาคประชาชนหรือภาคสื่อมวลชนไปร้องขอ และให้เป็นอำนาจของทางหน่วยงานที่จะปฏิเสธได้ โดยให้ผู้ที่ร้องขอไปอุทธรณ์ ดังนั้น ถ้ามองว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะตั้งแต่แรก คือ เป็นข้อมูลของประชาชนทุกคนที่มอบหมายให้หน่วยงานรัฐเป็นเพียงผู้ครอบครองเท่านั้น จึงควรจะเปิดเผยโดยอัตโนมัติทั้งหมด ขณะประธานกมธ. กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาสู่การประชุมของกมธ. และเตรียมเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เข้ามาพูดคุย เพื่อหารือถึงแนวทางออกต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์