Skip to main content
sharethis

11 มิ.ย. 2564 ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ ประสานหน่วยงานรัฐดำเนินคดีสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูฐานบุกรุกป่า อ้างเป็นกลุ่มต้านโครงการสืบสานพระราชปณิธานสร้างอ่างเก็บน้ำชมพู (โครงการพระราชดำริ) รองประธานเครือข่ายฯ ชี้อุทยานกั้นแนวเขตที่ทำกินดั้งเดิมชัดเจน คาดถูกดำเนินคดีเพราะต่อต้านการทำเหมืองหิน ขัดผลประโยชน์นักการเมือง

สำนักข่าวชายขอบรายงานว่า ธีรเชษฐ โสทอง รองประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ประชาชนเพิ่งได้รับข้อมูลว่า จ.พิษณุโลก มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564 เนื่องจากอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับกรมชลประทาน ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับประชาชน โดยอ้างว่ามีการบุกรุกป่าสงวนกว่าพันไร่ในพื้นที่บ้านวังแดงที่อยู่ในพื้นที่ ต.ชมภู

ข้อความในคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ระบุว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.53/18728 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จ.พิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

ความว่า ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ ได้ดำเนินการประสานกรมชลประทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสร้างอ่างเก็บน้ำขมพู (โครงการพระราชดำริ) แต่ได้มีกลุ่มต่อต้านการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการอนุรักษ์ ซึ่งจริงแล้วกลุ่มอนุรักษ์เหล่านี้เป็นกลุ่มบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแถบนี้เรียกว่า “วังสำนัก” ซึ่งอยู่หลังกลุ่มบ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก คนกลุ่มนี้บุกรุกป่าเป็นพันไร่ โดยการบุกรุกเพิ่งบุกรุกป่าประมาณปี 2555 จึงขอความกรุณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินคดีและไม่มีการผ่อนผันและให้ชดเชยค่าบุกรุก โดยดำเนินคดีอย่างรุนแรงและเด็ดขาด

จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ โดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3537/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาด
ต่อกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

ธีรเชษฐ กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงแล้ว พื้นที่ที่กล่าวหาว่าบุกรุกป่านั้น ประชาชนทำกินปลูกพืชไร่มานานแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติกันแนวเขตเป็นที่ทำกินดั้งเดิมให้ประชาชนไว้อย่างชัดเจน และต่อมามีการจัดสรรที่ดินให้สิทธิ์ชาวบ้านตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดังนั้น จึงไม่เข้าใจว่า ทำไมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อจัดการกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่และทำกิจกรรมเพื่อการดูแลปกป้องป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นี้มาโดยตลอด

“ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งจัดการชาวบ้านนี้ น่าจะเกิดจากที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการเขื่อนคลองชมพู และต่อต้านการทำเหมืองหิน เพราะกลุ่มนักการเมืองในจังหวัดบางคนมีความเกี่ยวข้องกับโรงโม่หิน มีผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อน และมีคดีความฟ้องร้องกับชาวบ้าน มีความพยายามใช้ช่องทางต่างๆ เล่นงานให้ร้ายเพื่อทำลายความชอบธรรมของชาวบ้านมาโดยตลอด” ธีรเชษฐกล่าว

รองประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูกล่าวอีกว่า ประชาชนหารือกันมีข้อสรุปว่าจะทำหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ส่งถึงผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก โดยหากไม่ได้ข้อยุติจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งนี้ต่อไป รวมไปถึงเร่งติดตามให้รัฐเร่งยกเลิกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการทำเหมืองหินหรือโรงโม่หิน โดยให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งยังมีการพบว่าเป็นแหล่งอาศัยหากินและขยายพันธุ์ของจระเข้น้ำจืดตามธรรมชาติ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net