ปลิวแล้ว! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ ร.10 พระราชทาน 2.8 พันล้านรับมือโควิด-19

24 ก.ค. 2564 โพสต์ ร.10 พระราชทานทรัพย์ 2.8 พันล้าน เพื่อรับมือโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. 2564 ที่เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเข้าถึงได้ พบข้อมูลคล้ายกันนี้เคยถูกรายงานตั้งแต่ปี 2560-2563 และกรมประชาสัมพันธ์รวมรายงานอีกครั้งเมื่อ 25 เม.ย. 2564

เวลา 21.00 น. ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า โพสต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ราว 2.8 พันล้านบาท เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2564 ไม่สามารถเข้าถึงได้บนเฟซบุ๊ก

เนื้อหาในโพสต์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรณ์การแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชทานทรัพย์เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ได้แก่

1. พระราชทานทรัพย์ จำนวน 100,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

2. พระราชทานทรัพย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล 27 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. พระราชทานทรัพย์ จำนวน 345,000,000 บาท แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ 44 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2564

โพสต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้าถึงได้เมื่อ 23 ก.ค. 2564

โพสต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้าถึงได้เมื่อ 23 ก.ค. 2564

เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า จำนวนทรัพย์ที่พระราชทานคล้ายกับที่เคยเป็นข่าวระหว่างปี 2560-2563 ดังนี้

1. วันที่ 11 ส.ค. 2560 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุด ไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยอาคารดังกล่าวเริ่มเปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2562

2. วันที่ 7 พ.ค. 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินส่วนที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” แก่ 27 สถานพยาบาล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท

3. วันที่ 10 พ.ย. 2563 พระราชทานทรัพย์จำนวน 345 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบแก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ 44 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 217 ล้านบาท เมื่อ 28 ธ.ค. 2562 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 756 รายการ แก่เรือนจำและทัณฑสถาน 25 แห่ง

ระยะที่ 2 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 128 ล้านบาท เมื่อ 10 พ.ย. 2563 จัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เรือนจำและทัณฑสถาน 19 แห่ง

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ยังคล้ายกับที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เคยเผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2564 โดยระบุว่า ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด–19 จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกระยะหนึ่ง ความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ อาทิ

พระราชทานทรัพย์ 

 • 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
 • 2,407 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • 345 ล้านบาท ให้แก่เรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

พระราชทานโรงพยาบาล 

 • ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่ง
 • อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ 123 โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย
  • เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง
  • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ. (ICU Monitor) 28 ชุด
  • เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 1 เครื่อง
  • เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ 20 เครื่อง
  • เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ 5 เครื่อง
  • เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ชุด
  • กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด
  • โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 1 ชุด
  • เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 2 เครื่อง
  • ชุดกันไวรัส PAPR 4 ชุด
  • เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง
  • หน้ากากอนามัย 2,000,000 ชิ้น
  • Face Shield 50,000 ชิ้น
  • ชุด PPE 700,000 ชุด

พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 20 คัน 

รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 8 คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ 2 คัน 

ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์