Skip to main content
sharethis

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป ร้องสหภาพยุโรปให้ประณามและบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ขณะที่ Thailand Human Rights Campaign UK ร้องนายกฯ อังกฤษ ประณามด้วย

30 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'THAI EUDEM กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป' ออกจดหมายถึงสหภาพยุโรป เรียกร้องให้ประณามและบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

การบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สาธารณสุขในปัจจุบันนำไปสู่การนัดชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่

1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไข

2) ปรับลดงบประมาณสถาบันกษัตริย์และงบประมาณกองทัพเพื่อนำไปใช้จัดการกับวิกฤติโควิด-19

3) จัดหาวัคซีน mRNA ให้ประชาชน

ผู้ชุมนุมจำนวนมากเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งรวมกลุ่มชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุมส่วนมากเป็นอุปกรณ์การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้อ ธง ป้ายผ้า ข้อความบนกระดาษ ฯลฯ และอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัว เช่น หน้ากากกันแก๊สน้ำตา ไม้เทนนิส น้ำปลาร้าและไข่เน่า ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊ซน้ำตา กระสุนยาง รถฉีดน้ำผสมสารเคมีที่อันตราย ขัดกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 21 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ข้อ 12 หลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) ข้อ 2 และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุยชนของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำในการบังคับใช้กฎหมาย (United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) ที่รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ การใช้กำลังนั้นก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และจะต้องเป็นการใช้อำนาจอย่างจำกัดและได้สัดส่วนกับภัยคุกคามที่ต้องเผชิญหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน

การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ชุมนุมได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนและนักศึกษาหลายคนถูกจับกุมโดยไม่ได้รับหลักประกันสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงมีเด็กนักเรียนชั้น ม.3 คนหนึ่งที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระสุนค้างที่ก้านสมอง ปัจจุบันยังอยู่ในอาการโคม่า

นอกจากนี้ รัฐบาลและกองทัพยังมีคำสั่งอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเกลียดชังแก่กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านปฏิบัติการ i.o. โดยอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีความคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง (watch list) ของ นักกิจกรรม นักการเมือง นักสิทธิ รวมถึงผู้ต้องหาคดีการเมือง 183 ราย ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานะทางคดี สถานภาพการเดินทาง และรูปภาพหน้าตรง โดยมีรายชื่อของเด็กอายุเพียง 15 ปี ที่ถูกระบุว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงรวมอยู่ในนั้น อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎของสหภาพยุโรปที่ 2020/1998 (RÈGLEMENT (UE) 2020/1998 DU CONSEIL du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2020 ว่าด้วยมาตรการตอบโต้ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มาตรา 2 1. d) (3) การละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ และ (4) การละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และนักเรียนไทยใน 15 ประเทศ จึงขอให้สหภาพยุโรปประนามการกระทำของรัฐบาลไทยและดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้างต้น ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

1) พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

3) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

4) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

5) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)

6) พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

7) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

9) นายสันติ บุตรดี ผู้พิพากษา

10) นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษา

11) นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษา

12) นายพิศฺษฐ์ วิริยะพาณิชย์ ผู้พิพากษา

13) นายณัชญปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษา

14) นายวิระพล เทียนขก ผู้พิพากษา

15) นายประชา ฉายแม้น ผู้พิพากษา

16) นายภิญโญ โมกขมรรคกุล ผู้พิพากษา

17) นายรัตน์ จ๋วงพานิช ผู้พิพากษา

18) นายเทวัญ รอดเจริญ ผู้พิพากษา

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป • กังหันไทย ไล่เผด็จการ • คน "ไท" ในฟินแลนด์ • คณะราษฎรเบลเยียม • คณะราษฎรฝรั่งเศส • คณะราษฎรฮังการี • เสรีไทยในโคโซโว • กลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรีย • สหภาพประชาธิปไตยไทยในโปแลนด์ • เสรีไทยในอิตาลี • เสรีไทยในนอร์เวย์ • เสรีไทยในสวีเดน • เสรีไทยในเดนมาร์ก • เยอรมนีขยี้เผด็จการ • คณะราษฎรสก็อตแลนด์ • ภาคีราษฎรไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตย

 

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Thailand Human Rights Campaign UK' เผยแพร่ภาพพร้อมรายงานว่า พวกเขารวมตัวแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้ นายกฯ อังกฤษ ประณามการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมในประเทศไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net