7 สภา นศ. แถลงประณาม 'ประยุทธ์' พร้อมเรียกร้องให้ นศ. ทั่วประเทศร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย

1 ก.ย. 2564 วันนี้ (1 ก.ย. 2564) เวลา 13.10 น. เพจเฟซบุ๊กสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เผยแพร่แถลงการณ์ประณามความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีก 6 แห่ง ได้แก่ สภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภานักศึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ 2557 ประเทศไทยภายใต้การบริหารของประยุทธ์ ในฐานะรัฐบาลจากการยึดอำนาจ และผู้สืบทอดอำนาจจากการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งพบแต่ความฉิบหาย ทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

ประการแรก รัฐบาลเผด็จการแต่งตั้งพวกพ้องซึ่งไร้ศักยภาพและความรู้ในการดูแลประชาชน มาดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ การกระทำนี้ ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง โดยมิได้แยแสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแม้แต่น้อย ดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างประจักษ์ชัด อาทิ การจัดหาวัคซีน ซึ่งเอื้อผลประโยชน์ทางการเมือง ทำให้การจัดหาวัคซีนเป็นไปอย่างล่าช้า มากกว่านั้น รัฐบาลยังนำเข้าวัคซีนราคาสูง แต่คุณภาพต่ำให้กับประชาชน ทั้งยังไม่ได้มีการวางแผนจัดหาวัคซีนคุณภาพสูงให้กับประชาชน จนทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจไทยมีแต่ถอยหลัง เกษตรกร ธุรกิจ ภาคครัวเรือน ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบ ทำให้ต้องปิดกิจการ อัตราการว่างงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีเพียงกลุ่มทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเพียงเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์

ประการต่อมา รัฐบาลเผด็จการละเมิด และไม่ได้เคารพต่อสิทธิมนุษยชน อาทิ การเข้ายึดพื้นที่จากโครงการทวงคืนผืนป่า โดยสนใจเพียงแค่ตัวเลข ไม่ได้สนใจมิติสังคม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน และยังมีการดำเนินการทางกฎหมายว่าด้วยการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกทั้งยังมีการสลายชุมนุมอย่างโหดเหี้ยม ป่าเถื่อน ขัดต่อหลักสากลจนทำให้มีผู้สูญเสียอวัยวะ โดยอ้างว่าเป็นการสลายการชุมนุมตามหลักสากล

ประการสุดท้าย รัฐบาลเผด็จการ มิได้แก้ปัญหาใดใดเลย แม้แต่ “โครงการคลองโอ่งอ่าง” ซึ่งแท้จริงไม่ใช่โครงการของตน หากแต่เป็นส่วนของการปกครองส่วนกรุงเทพ เผด็จการกับอ้างผลงานอันไร้ประโยชน์เพื่อเชิดหน้าชูตาแก่ตน โดยเหตุผลมิใช่เพราะไร้สติปัญญา แต่ปัจจัยสำคัญคือรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลอันมิชอบทำจากการรัฐประหารสืบทอดอำนาจ ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งร่างภายใต้การประกาศใช้มาตรา 44 อีกทั้งยังพบว่าการเลือกตั้งปัจจุบัน พบข้อครหามากมายในเรื่องความโปร่งใส เช่น เรื่องบัตรเขย่ง

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้เห็นได้ชัดว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้มีการบริหารประเทศที่ยึดโยงกับประชาชน ผลงานของพวกเขามีเพียงแต่การปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนำ ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัย จึงขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ข้อเสนอเรียกร้อง ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เปิดทางให้มีรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งต้องเป็นรัฐบาลที่ได้มาตามวิถีประชาธิปไตย ไม่ใช่การรัฐประหาร หรือการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปทางการเมือง ให้ประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

ในการนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอร่วมต่อสู้และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่บ้านเมืองพบแต่ความวิกฤต ผู้นำไม่ได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหา ขอยืนเคียงข้างนักต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย ขอสดุดีการต่อสู้ของประชาชน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ อย่างแท้จริง

ศักดาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ
ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 7 แห่ง

เบนจา อะปัญ หนึ่งในสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมอ่านแถลงการณ์ดังกล่าวที่อุนสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเที่ยงวันนี้ ให้สัมภาษณ์กับวอยซ์ออนไลน์ โดยระบุว่าสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คาดหวังว่าจะเกิดการร่วมมือกันของเครือข่ายสภานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการประชาธิปไตยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพราะสภานักศึกษาไม่ได้มีหน้าที่แค่อยู่ในสภานักศึกษา แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้แทนจึงจำเป็นทต้องออกมาเคลื่อนไหวข้างนอกด้วย

ด้าน เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ หรือบิ๊ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ร่วมอ่านแถลงการณ์ดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2 วันที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลตอบไม่ตรงคำถาม ไม่ชี้แจงข้อมูล แสดงให้เห็นว่าไม่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศได้อีกต่อไปแล้ว 

"เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นของประชาธิปไตยว่าอย่างน้อยแล้วคุณได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แต่สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธทำมาตลอดเวลาถูกตั้งกระทู้ถามสดคือไม่ตอบ ไม่เข้าสภา ตอบไม่ตรงข้อมูล บอกแค่ไม่ได้ทำ เห็นชัดว่าเขาไม่มีความสามารถ" เกียรติชัยกล่าว พร้อมเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหรือหรือฝ่ายรัฐบาลต้องทำตามเสียงของประชาชน ให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดจริงๆ ไม่ใช่แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อพวกพ้อง

สุดท้าย เกียรติชัยกล่าวว่าขอเชิญชวนสภานักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยให้ออกมาร่วมกันขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ออกจากตำแหน่ง พร้อมยืนยันว่าสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงยืนหยัดใน 3 ข้อเรียกร้อง คือ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์