Skip to main content
sharethis

หลายองค์กรประชาธิปไตย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย "การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไร้ความหมายถ้าการคุกคามทางเพศยังมีอยู่" เชิญชวนลงชื่อหยุดการคุกคามทางเพศ

23 ต.ค. 2564 หลายองค์กรประชาธิปไตย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย "การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไร้ความหมายถ้าการคุกคามทางเพศยังมีอยู่" เชิญชวนลงชื่อหยุดการคุกคามทางเพศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

"การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไร้ความหมายถ้าการคุกคามทางเพศยังมีอยู่" จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

การสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกคุกคามทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตย และหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เป็นส่วนหนึ่งอย่างแยกไม่ได้ของสังคมที่เป็นธรรม 

การคุกคามทางเพศและอคติทางเพศก่อให้เกิดพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน ทำให้ผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงทางเพศ รู้สึกตึงเครียด หวาดระแวง หวาดกลัว และทำบรรยากาศของขบวนการเคลื่อนไหว ขาดความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชนคนเท่ากันที่แท้จริง ส่งผลต่อความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ ความสบายใจ และพลังภายในของคนในขบวนการ เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไปของขบวน และเป็นเรื่องที่ควรได้รับการจัดการแก้ไข เพื่อให้การทำงานของทุกนปลอดภัย และเพื่อนร่วมทางทุกคนสามารถมีความสุขกับการทำงาน
                                                                       
การคุกคามทางเพศเป็นความรุนแรง ยิ่งมีเรื่องแหล่งอำนาจและความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องก็ยิ่งจะกระทบความเสียหายทางจิตใจ เมื่อผู้กระทำเป็นผู้ที่มีอำนาจทางสังคมมากกว่าผู้ถูกกระทำ เช่น เป็นรุ่นพี่ เป็นหัวหน้างาน เป็นแกนนำ เป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นคนที่ได้รับการยอมรับ เป็นคนทำงานที่เข้าถึงช่องทางหรือเครือข่ายได้มาก และจะทำให้คนที่ถูกกระทำ ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ ถูกตั้งคำถาม หรือไม่ได้รับการยอมรับได้ รวมไปถึงโครงสร้างปิตาธิปไตย ที่เอื้อให้ผู้กระทำที่มีเพศกำหนดชาย รับผลของการกระทำน้อยกว่าเพศอื่นๆ เพราะสังคมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีการโทษผู้ถูกกระทำ (Victim Blaming) โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรุนแรงและการคุกคามทางเพศที่ผู้ถูกกระทำเผชิญหน้า 

การคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ไม่ควรมีเพศใดที่ได้รับอำนาจเหนือจากระบอบปิตาธิปไตย 

ไปคุกคามทางเพศผู้อื่น เช่น การมีเพศกำหนดหญิง คนข้ามเพศ แต่มีอาวุโสหรือตำแหน่งสูงกว่าไปคุกคามรุ่นน้อง ในอีกมุมหนึ่งเพศกำหนดชายเป็นผู้ถูกกระทำก็จะถูกมองว่าอ่อนแอ และไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังทางสังคม อีกทั้งเพศหลากหลายก็ยังเผชิญหน้ากับความรุนแรงอีกหลายรูปแบบโดยที่ถูกเพิกเฉยมาโดยตลอด        

การคุกคามทางเพศ คือ การกระทำใดก็ตามที่มีนัยยะทางเพศ โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่ยินยอมและทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศกำหนด ทุกอัตลักษณ์ทางเพศ รูปแบบการคุกคามทางเพศที่พบได้บ่อยในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ได้แก่

การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น 

• การแซว การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาและเสื้อผ้า เพื่อลดทอนคุณค่า หรือทำให้รู้สึกถูกคุกคาม 
• การตั้งคำถามเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ หรือการมีคู่ครอง การตามตื้อ พยายามตามจีบ
• พูดกดดันให้ผู้ถูกกระทำยอมรับคำร้องขอที่จะมีความสัมพันธ์ทางกาย หรือทางใจ 
• การวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดแซวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 
• การพูดเสมือนบุคคลเป็นวัตถุทางเพศ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง                                      

การคุกคามทางเพศทางกายภาพ (Physical Harassment) เช่น 

• การสัมผัสแตะต้องตัวที่ทำให้รู้สึกอึดอัด คับข้องใจ ผู้ถูกสัมผัสไม่ยินยอม 
• การพยายามจับเนื้อต้องตัว แหย่ลองเชิง หรือการต้อนเข้ามุม การปิดกั้นทางเดินหนี 
• การบีบบังคับหรือกดดันให้ผู้ถูกกระทำยอมให้สัมผัส หรือกระทำการใดๆ ที่มีนัยยะทางเพศ 
• การเข้ามาใกล้จนรู้สึกกลัว หรืออึดอัด                                       

การคุกคามทางเพศด้วยการกระทำใดๆ ที่มองเห็นได้ (Visuals or Gestures) เช่น 

• การติดตาม stalking ไม่ว่าจะทางโซเชี่ยลมีเดียหรือในพื้นที่จริง 
• การจงใจจองห้องพักติดกันเสมอ มีข้ออ้างและเหตุผลที่จะพักห้องเดียวกัน หรือการพยายามเข้าใกล้อยู่เสมอเพื่อกดดัน หรือทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย 
• การจ้องมองส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ทำให้ผู้ถูกจ้องมองรู้สึกอึดอัดหรือถูกคุกคาม   

ซึ่งเราจะเห็นว่าการคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ แต่สิ่งที่เอื้อให้มันเกิดคือสำนึกแบบปิตาธิปไตย และทุกคนเจ็บปวดจากมัน
                              
ถึงเวลาแล้วที่นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวจะสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อทุกคน ทุกอัตลักษณ์ทางเพศภายในขบวนการ เราจะร่วมกันเพื่อให้ผู้กระทำได้เรียนรู้ถึงความผิดจากความรุนแรงทางเพศที่ตนได้กระทำและโอบอุ้มผู้ถูกกระทำให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ รับฟังโดยปราศจากอคติ โดยไม่กล่าวโทษผู้ถูกกระทำหรือตั้งคำถามเพื่อทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกผิด หรือเล่าเรื่องราวเหมือนต้องเล่าเหตุการณ์ซ้ำ รวมไปถึงร่วมกันสร้างมาตรฐานเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมโดยรับฟังผู้ถูกกระทำเป็นที่ตั้ง

เราขอเรียกร้องให้เพื่อนร่วมขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตย ใช้ความกล้าหาญ หัวใจที่รักความเป็นธรรม และเจตจำนงค์เพื่อเสรีภาพ ร่วมกันการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในขบวนการ โดยขอให้ร่วมกันยุติการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

ร่วมลงชื่อได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF7Hgj3l0eHrZmNAqiK19lV_sHfEQoY9wKINubsG8w95LsVA/viewform
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net