Skip to main content
sharethis

พบกับ #งานมั่นคง รายการที่จะเปิดเผยสภาพการจ้างงานที่ย่ำแย่ การควบคุม และผลกระทบต่อบริการสาธารณะที่อาจเกิดขึ้น

ร่วมรณรงค์เพื่อบรรจุคนงานสัญญาระยะสั้นและเอ๊าท์ซอร์ซในหน่วยงานของรัฐ เพราะงานที่พวกเขาทำไม่ใช่งานชั่วคราว เป็นงานที่มีคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (decent work for decent life) ผ่านการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ทไปยังลูกจ้างภาครัฐ และสาธารณชนให้รับรู้ถึงความสำคัญของปัญหาการจ้างงานไม่มั่นคงที่นำไปสู่ความยากจนและทำลายเสรีภาพในการรวมกลุ่มเจรจา

งานมั่นคง EP.1 คนทำงานมหา'ลัย

ตอนแรก 2 ก.ค. 64 คุยกับ "คนทำงานมหา'ลัย" ปัญหาของพวกเขาคืออะไร ทำไมพวกเขาต้องออกมาเรียกร้องสวัสดิการจากภาครัฐ และอะไรคือทางออกของปัญหา พบกับ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อรัญญา ภคภัทร และ พัชณีย์ คำหนัก นักเคลื่อนไหวสิทธิแรงงาน สมาชิกสหภาพคนทำงาน

งานมั่นคง EP.2 คนทำงานมหา'ลัย

"คนทำงานมหา'ลัย" ตอนที่ 2 เปิดเผยสภาพการจ้างงานไม่มั่นคงและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานจ้างเหมาบริการ การไม่ได้รับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน และความจำเป็นในการรวมกลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนทำงานมหา'ลัย คุยกับ ตะวัน วรรณรัตน์ อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม จิรปรียา แซ่บู่ นิสิตจากสมัชชานิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

งานมั่นคง EP.3 คนทำงานมหา'ลัย

คุยกับ "คนทำงานมหา'ลัย" ครั้งที่ 3 ผลกระทบจากการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ วิกฤติโควิดกับการจ้างงานภายใต้รัฐบาลผสมพรรคเสรีนิยม-ชาตินิยม สหภาพแรงงานกับการประกันเสรีภาพทางวิชาการและรัฐสวัสดิการ โดยยกกรณีการต่อสู้ของสหภาพแรงงานอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

คุยกับ เลียม วอร์ด อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองเมลเบิร์น RMIT กรรมการสหภาพแรงงานอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานมั่นคง EP.4 คนทำงานในโรงเรียน

คุยกับ "คนทำงานในโรงเรียน" Ep.4  ครูทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล กลุ่มครูขอสอน ในประเด็นปัญหาการเลิกจ้างและการจ้างงานชั่วคราวของครูและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของกลุ่มครูกับการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

งานมั่นคง EP.5 คนทำงานในโรงเรียน

คุยกับ "คนทำงานในโรงเรียน" ในประเด็นปัญหาการจ้างงานชั่วคราว จ้างเหมาบริการ เลิกจ้าง การลิดรอนสิทธิประโยชน์ของครูอัตราจ้าง ครูธุรการและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผลกระทบต่อบุคลากร การรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนของคนทำงานและผู้เรียน เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย

ร่วมพูดคุยกับ 1. เบญจมาภรณ์ นิวาส นักกิจกรรมผู้ก่อตั้งกลุ่มไพร่พล อดีตสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลว 2. เกรียงศักดิ์ สร่างโศก ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการและเครือข่ายนักการภารโรงแห่งประเทศไทย 3. ศุภกร แสงโพธิ์ ตัวแทนภาคีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 4 ภาค 4. มาฮามะ แดวอสนุง ตัวแทนภาคีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 4 ภาค ดำเนินรายการโดย พัชณีย์ คำหนัก

งานมั่นคง EP.6 คนทำงานในโรงเรียน

พูดคุยกันในประเด็นการรวมกลุ่มจัดตั้งเพื่อเรียกร้องสิทธิในการทำงานที่มั่นคง การปรับปรุงสภาพการทำงาน สวัสดิภาพของผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบทุนนิยม-เสรีนิยมใหม่ โดยยกตัวอย่างการต่อสู้นัดหยุดงานของสหภาพแรงงานครูในประเทศออสเตรเลีย ร่วมพูดคุยกับ Tim Arnot สมาชิกสหภาพแรงงานครูรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย (Queensland Teachers’ Union) ดำเนินรายการโดย พัชณีย์ คำหนัก และอรัญญา ภคภัทร สมาชิกสหภาพคนทำงาน

งานมั่นคง EP.7 ลูกจ้างเหมาบริการในภาครัฐ

คุยกับ "ลูกจ้างเหมาบริการในภาครัฐ" Ep.7 ในประเด็นปัญหาการจ้างเหมาบริการ (outsource) ที่กดขี่ขูดรีดสิทธิประโยชน์และลดทอนอำนาจการต่อรองของคนทำงาน โดยยกตัวอย่างการต่อสู้เรียกร้องสิทธิแรงงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาอื่นในการท่าอากาศยานไทยและการบินไทย และการรณรงค์ของนักศึกษาให้มีการปรับปรุงการจ้างงานของพนักงาน รปภ.และแม่บ้านในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #WhatsHappeningInThammasat

คุยกับ 1. ปภาวี ชัยบุญ คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2. ศรัณย์ สัชชานนท์ รองประธานสภานักศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์ 3. อำไพ วิวัฒนสถาปัตย์ ประธานสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย พัชณีย์ คำหนัก สมาชิกสหภาพคนทำงาน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net