จับตาสภาฯ พิจารณาคลองไทย 2 ธ.ค. นี้

สภาฯ ค้างวาระคลองไทย ยกไปพิจารณา 2 ธ.ค.นี้ เลขาฯ กก.ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ติง กมธ. ผลักดันคลองไทย ทำเกินบทบาท ส.ส. พร้อมระบุ ปชช. ภาคใต้เตรียมจัดเวทีให้ข้อมูล      

29 พ.ค.2564 โครงการคลองไทยถูกจับตามองอีกครั้ง หลังจากมีรายงานข่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรอาจมีการพิจารณารายงานผลการศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมาธิการคณะต่างๆ ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วใน 3 วาระ และมีกำหนดพิจารณาวาระที่เหลือในสัปดาห์ถัดไป

เว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564 โดยมีการบรรจุวาระรายงานผลการศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2564 โดยอยู่ในวาระที่ 4.5

โครงการคลองไทยเป็นการขุดคลองขนาดใหญ่ ตัดแบ่งแผ่นดินภาคใต้ เชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อเป็นช่องทางสัญจรทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลล่าสุดระบุว่าคลองไทยผ่าน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีความยาว 135 กม. รูปแบบของคลองมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1) มีคลองหลักคลองเดียวขนาดใหญ่ เรือเดินสมุทรสามารถเข้า-ออก ได้ในคลองเดียวกัน และรูปแบบที่ 2) มีคลองหลักขนาดใหญ่เป็นคลองคู่ขนาน 2 คลอง เรือเดินสมุทรสามารถเข้า-ออก ในคลองคนละเส้นทางเพื่อรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การขุดคลองไทยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่เท่านั้น หากแต่จะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ความเคลื่อนไหวคลองไทยในสภาฯ

บทบาทการขับเคลื่อนโครงการคลองไทยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยปัจจุบันเริ่มปรากฏต่อสาธารณะ นับตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2563 สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ส.ส. พรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาล มีการเสนอญัตติให้มีการศึกษาเรื่องคลองไทย จำนวน 9 ญัตติ 11 คน ได้แก่ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อชาติ  พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย  สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย  ร.อ.อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ  นพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคพลังท้องถิ่นไท

ส.ส.พรรคอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจใหม่ อนาคตใหม่ และประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายเห็นด้วย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 49 คน โดยมีกรอบระยะเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2563 จนถึง 15 พ.ค. 2563 ต่อมามีการขยายกรอบระยะเวลาการศึกษาออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

การขับเคลื่อนโครงการคลองไทยของกรรมาธิการฯ ในปัจจุบันมีพัฒนาการมากขึ้น นอกจากการลงพื้นที่พบปะรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชน และจัดสัมมนาในพื้นที่เป้าหมายโครงการ ยังมีการทำหน้าที่อื่นๆ เช่น ผลักดันร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ผลักดันแผนงานของรัฐบาล ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 9 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ติง กมธ. ผลักดันคลองไทย ทำเกินบทบาท ส.ส.

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ซึ่งเป็นอดีตกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า กรรมาธิการฯ ควรศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ว่าการพัฒนาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ในยุคปัจจุบัน หาคำตอบว่าการสร้างเส้นทางเดินเรือเส้นใหม่มันคุ้มค่าหรือไม่ในการขนส่งของโลกยุคปัจจุบัน การพัฒนาแบบนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ มีการพัฒนาแบบอื่นที่เป็นผลดีต่อประชาชนมากกว่านี้ไหม

“กรรมาธิการฯ มีบทบาทผิดทิศทางของ ส.ส. ไม่ได้ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงทุกแนวทุกมุมเพื่อเสนอไปยังฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาล กรรมาธิการฯ เล่นบทสนับสนุนคลองไทย ใช้กระบวนการใช้ชุดข้อมูลของสมาคมคลองไทยในการรับฟังความเห็นของประชาชน ทำให้รายงานมีข้อมูลข้อเสนอที่ไบแอส มีนัยยะของการสนับสนุนคลองไทย กรรมาธิการฯ ได้ลงนาม MOU กับหลายบริษัทเพื่อศึกษาโมเดลคลองไทย การลงนาม MOU กับบริษัทควรเป็นบทบาทของหน่วยงานราชการ เป็นการแสดงเจตนาก้าวล่วงบทบาท จึงมีความจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรควรดีเบตในเรื่องนี้” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว

สอดคล้องกับความเห็นของ พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการฯ ซึ่งสยามรัฐ (11 ก.ย. 2563) รายงานว่า พิมพ์รพี ได้อภิปรายท้วงติงกรณีมีการใช้ชื่อกรรมาธิการฯ ไปอ้างว่ามีการสรุปรายงานส่งนายกรัฐมนตรีให้เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย ทั้ง ๆ ที่กรรมาธิการฯ ไม่ได้มีหน้าที่ผลักดันโครงการนี้ มีแต่หน้าที่ในการศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างรอบด้านเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลนอกกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมลงทุนมาสนับสนุนเพื่อผลักดันโครงการนี้ ทั้ง ๆ ที่กรรมาธิการไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้เลย จึงขอให้กรรมาธิการฯ ทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง ไม่ทำอะไรที่เกินขอบเขต จนถูกครหาได้ว่ารับงานใครมาผลักดันโครงการนี้

ปชช. ภาคใต้เตรียมจัดเวทีให้ข้อมูล

ประสิทธิ์ชัย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนของประชาชนว่า เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทยมีแผนรณรงค์ให้ข้อมูลเรื่องคลองไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยจะจัดเวทีย่อยและเวทีใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการคลองไทย 5 จังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีในพื้นทีจังหวัดกระบี่ พัทลุง และตรัง

“สังคมไทย และคนภาคใต้จำเป็นต้องรู้ข้อมูล โครงการนี้ใหญ่สุดในเชิงการลงทุนตั้งแต่มีประเทศไทยมา มันเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์โลก เปลี่ยนความมั่นคงของโลก มันเป็นเรื่องใหญ่ แผ่นดินนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของคนกลุ่มเดียว เราจะให้เกิดการขุดคลองไทยแล้วเกิดการสู้รบในแผ่นดินเราเหรอ เราต้องเสียสิทธิสภาพในแผ่นดินของเราให้กับ พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหรอ คนแสนคนที่ต้องย้ายไปจะไปอยู่ในแผ่นดินไหน จะไล่คนออกไปเพื่อโครงการที่ไม่คุ้มหรือเปล่า ตอนนี้ทางฝ่ายการเมืองกำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ. คลองไทย กำลังรับฟังความเห็นของประชาชนในเว็บไซต์สภาฯ รอเสนอนายกฯ ก่อนเข้าสภาฯ เนื่องจากเป็น พรบ.การเงิน น่าเป็นห่วงว่าถ้า พ.ร.บ. คลองไทย ผ่าน คลองไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้น” ประสิทธิ์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทยได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งในเชิงกระบวนการ ทิศทาง และการแต่งตั้งบุคคลในการทำงานทั้งหมดของคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งขอให้ไต่สวนการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการฯ กับบริษัทเอกชนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และขอให้ยุติการเสนอร่าง พ.ร.บ.การขุดคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์