Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงานสำรวจคนทำงานมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 4,000 คน พบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กว่า 1 ใน 10 คน เคยถูกคุกคามทางเพศ ทั้งผู้หญิง ผู้พิการ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดนหมด 'พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว' เสี่ยงกว่าพนักงานประจำถึง 1.3 เท่า


ผลสำรวจสหภาพแรงงานสำรวจคนทำงานมหาวิทยาลัย พบคนทำงานมหาวิทยาลัยในอังกฤษ 1 ใน 10 คน เคยถูกคุกคามทางเพศ | ที่มาภาพประกอบ: ILO

ช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานภาคอุดมศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร (UCU) เปิดเผย รายงาน จากการสำรวจคนทำงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร 4,000 คน เมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2563 โดยสหภาพแรงงาน 13 แห่งในเครือของ UCU 

ผลสำรวจที่น่าสนใจมีดังนี้:

- ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 10 (หรือ 1 ใน 10 คน) มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (เมื่อเจาะจงเพศพบ พนักงานหญิงมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ร้อยละ 12 พนักงานชาย ร้อยละ 5) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- ผู้ที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 52 ไม่กล้าเปิดเผยประสบการณ์ รายงาน หรือร้องเรียนต่อที่ทำงาน
- ผู้ที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 70 ถูกคุกคามมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมการคุกคามต่อเนื่อง
- ส่วนใหญ่แล้ว 'พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว' มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามทางเพศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 12 เทียบกับพนักงานประจำที่มีสัดส่วน ร้อยละ 9 กล่าวคือมีความเสี่ยงมากกว่า 1.3 เท่า) 
- พนักงานที่เป็นคนข้ามเพศและนอนไปนารี (non-binary) มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามทางเพศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับสัดส่วน ร้อยละ 12 ของพนักงานหญิง และร้อยละ 5 ของพนักงานผู้ชาย, มีความเสี่ยงมากขึ้น 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับพนักงานหญิง) 
- พนักงานที่มีความทุพพลภาพ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามทางเพศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่ทุพพลภาพที่ ร้อยละ 8 หรือเสี่ยงกว่า 2 เท่า) 
- พนักงานที่มีรสนิยมทางเพศนอกเหนือจากเพศตรงข้าม มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามทางเพศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับพนักงานที่มีรสนิยมทางเพศกับเพศตรงข้ามที่ ร้อยละ 8, หรือมีความเสี่ยงมากกว่า 1.8 เท่า) 

องค์กรแรงงานอังกฤษเผยหญิงพิการระบุว่าตนเองถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานถึง 68%
โพลสำรวจ 10 ประเทศ พบ 1 ใน 3 เชื่อว่าผู้หญิงมีแนวโน้มถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานมากกว่าชาย
พบยังมีแค่ 6 ประเทศ รับรองอนุสัญญาขจัดความรุนแรงและการคุกคามในที่ทำงาน

รายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของ 'พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว' ที่มีความเสี่ยงจะถูกคุกคามทางเพศมากกว่าพนักงานประจำถึง 1.3 เท่า ทั้งนี้ในสหราชอาณาจักรมีคณาจารย์และนักวิชาการเกือบ 100,000 คน ที่ถูกจ้างงานแบบชั่วคราว

สหภาพแรงงาน UCU ยังระบุว่าผู้ที่ทำงานในระยะเริ่มต้น ผู้อยู่ในช่วงทดลองงาน และผู้ที่อยู่ในสัญญาที่ไม่มั่นคงและไม่เป็นทางการ มีความเสี่ยงที่จะถูกใช้อำนาจในทางมิชอบมากกว่า ในบรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ถูกคุกความทางเพศ ร้อยละ 28 ถูกคุกคามจากผู้มีตำแหน่งบริหาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งระบุว่า "ความไม่มั่นคงในการทำงาน ยิ่งทำให้ความรุนแรงทางเพศรุนแรงขึ้น" ในขณะที่อีกคนสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตนักศึกษาปริญญาเอก ว่าเปรียบเสมือนแค่ผู้ผลิตงานวิจัยที่ต้นสังกัดมุ่งแสวงแต่ผลประโยชน์ ส่วนตนเองกลับแบกรับความเสี่ยงไว้มากมาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามอีกรายหนึ่งกล่าวว่า "หากไม่มีสัญญาจ้างาน มันเป็นเรื่องยากที่จะรักษางานเอาไว้ รวมทั้งการร้องเรียนหรือป้องกันตัวเองจากหัวหน้าหลักสูตรที่เสนองานให้คุณ"

รายงานดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 58 แห่ง ในสหราชอาณาจักรจะนัดหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน สหภาพแรงงาน UCU ชี้ว่าเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเหล่านั้นล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพราะยังใช้สัญญาจ้างที่ไม่มั่นคงและไม่เป็นธรรม รวมถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในสถานศึกษา

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
Sexual violence endemic at UK universities and colleges (UCU, 22 December 2021)

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net