Skip to main content
sharethis

จากงานวิจัยของสภาสหภาพแรงงานสหราชอาณาจักร (TUC) ที่สอบถามผู้หญิงพิการ 1,162 คน พบ 68% ระบุว่าตนเองมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดในที่ทำงาน สูงกว่าผู้หญิงปกติที่มีสัดส่วนเพียง 52%


ที่มาภาพประกอบ: ILO

เมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2564 สภาสหภาพแรงงานสหราชอาณาจักร (TUC) ได้เปิดเผยงานวิจัยจากการพยายามสอบถามผู้หญิงพิการ 2003 คน แต่มีผู้ยอมตอบแบบสอบถาม 1,162 คน ในช่วงเดือน ก.พ. 2564 พบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศในระดับที่น่าตกใจ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 7 ใน 10 (ร้อยละ 68) ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ซึ่งเปรียบเทียบกับผู้หญิงทั่วไปร้อยละ 52 เท่านั้น

TUC ยังเน้นย้ำว่าคนงานหญิงพิการจำนวนมากประสบกับการล่วงละเมิดในหลายรูปแบบ โดยมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 54) บอกเราว่าพวกเธอมีประสบการณ์เผชิญกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 2 ประเภทขึ้นไป และร้อยละ 45 ระบุว่าพวกเธอเคยประสบกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 3 ประเภทหรือมากกว่า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานว่าเลวร้ายแค่ไหน

โดยในงานวิจัยนี้ได้ระบุถึงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ไว้ 10 ประเภท ได้แก่ 1. การล่วงเกินด้วยวาจาที่ไม่พึงประสงค์ 2. การสัมผัสที่ไม่ได้รับอนุญาต 3. การล่วงละเมิดทางเพศ (เช่น การสัมผัสทางกายที่ส่อไปเพศ) 4. ล่วงละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรง / ข่มขืน 5. เรื่องตลกทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ 6. คำถาม/ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเรื่องเพศ 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกาย 8. การแสดงภาพลามกอนาจารในที่ทำงาน 9. อีเมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ (ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เป็นต้น) และ 10. ได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์บนโซเชียลมีเดีย (ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เป็นต้น)  

TUC ระบุว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 66) ของผู้หญิงพิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานไม่ได้รายงานต่อนายจ้างหรือหัวหน้างาน เกือบ 2 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 39) ระบุว่าสาเหตุที่ไม่รายงานก็คือผู้หญิงไม่เชื่อว่าจะมีบทลงโทษกับผู้ล่วงละเมิดที่จริงจัง อีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) ระบุว่าคิดว่ามันจะส่งผลเสียต่ออาชีพการงานหรือความสัมพันธ์ในการทำงานเสียมากกว่า นอกจากนี้ผู้หญิงพิการที่รายงานประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อนายจ้างหรือหัวหน้างานของตน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) ระบุว่ายังไม่ได้รับการจัดการที่น่าพอใจ

การล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้หญิงพิการได้รับนั้นส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อสุขภาพและอาชีพของพวกเธอ กว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 34) รายงานว่าประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศครั้งล่าสุดของพวกเธอส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและสร้างความหวาดกลัว 

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
TUC survey: 7 in 10 disabled women say they’ve been sexually harassed at work (TUC, 21 July 2021)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net