Skip to main content
sharethis

สื่อ Radio Taiwan International เผยไต้หวันตรวจเจอกุนเชียงปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากพัสดุไปรษณีย์ไทย 2 ครั้ง ภายใน 12 วัน เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2564 เตือนผู้รับมีโทษปรับ 150,000 เหรียญ และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน


ที่มาภาพ: Radio Taiwan International

9 ม.ค. 2565 สื่อ Radio Taiwan International รายงานว่าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ที่ทำการไปรษณีย์ไถหนานตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทย ภายในบรรจุกุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564

กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ คณะกรรมการการเกษตรแถลงเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาว่า การตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากไทยบรรจุกุนเชียงหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) ติดต่อกัน 2 ครั้ง ภายในเวลา 12 วัน ทำให้ไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังและตรวจเข้มพัสดุจากประเทศไทย โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แต่อย่างไร กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์เคยแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบตั้งแต่ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากไทยเป็นครั้งแรก เพื่อแจ้งให้ทราบและหาทางป้องกัน แต่ได้รับคำตอบจากไทยเพียงว่า กุนเชียงดังกล่าว ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ และไทยไม่ได้รายงานต่อ OIE ขณะที่ OIE ก็ไม่มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้อย่างไร

ด้านนายเฉินจี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า รมว.กระทรวงเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันจัดให้ประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่ความเสี่ยงสูงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาตั้งแต่ปี 2562 เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ห้ามนำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกรเข้าสู่ไต้หวัน โดยมีการตรวจเข้มเช่นเดียวกับผู้เดินทางมาจากเขตพื้นที่ระบาดอื่น ๆ

นับตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์จากต่างประเทศเมื่อเดือน ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา เฉพาะเดือน ธ.ค. เพียงเดือนเดียว มีการตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากจีนและไทยจำนวน 64 ชิ้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร พบมี 14 ชิ้นที่ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร อัตราส่วนสูงถึง 20% ในจำนวนนี้ 12 ชิ้นมาจากจีน และ 2 ชิ้นส่งมาจากประเทศไทย

กระทรวงแรงงานเตือนว่า การนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกร มีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวันและมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่แรงงานต่างชาติได้รับพัสดุเนื้อสัตว์แปรรูปจากทางบ้านที่ส่งผ่านไปรษณีย์หรือบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องนำส่งกรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์เพื่อทำลาย มิเช่นนั้น มีโทษปรับ 150,000 เหรียญไต้หวัน และแรงงานต่างชาติที่กระทำผิดถูกปรับ เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 73 วรรค 6 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและถูกส่งกลับประเทศ จึงกำชับนายจ้างและบริษัทจัดหางานจะต้องประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติในสังกัดของตนได้รับทราบข้อกฎหมายและปฏิบัติตาม


ที่มาข่าว
ไต้หวันตรวจเจอกุนเชียงปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 12 วัน เตือนผู้รับมีโทษปรับ 150,000 เหรียญ และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน (Radio Taiwan International, 8 January 2022)
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net