เพื่อไทยเตรียมนำเรื่อง 'อหิวาต์หมู' เข้าสภา-จ่อยื่น ป.ป.ช.เอาผิด ด้านเลขาฯ พรรคแนะ 'ประยุทธ์' ฟังฝ่ายค้านและ ปชช.

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกรและปัญหาราคาสุกรแพง เตรียมนำเรื่องเข้าสภา-ยื่น ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้ 'ประยุทธ์' สอบตกการบริหารเศรษฐกิจ แนะ หากนำข้อเสนอของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตาม ม.152 ไปใช้ก็อาจช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศให้กลับมาดีขึ้น

12 ม.ค. 2565 วันนี้ (12 ม.ค. 2565) เวลา 08.37 น. เฟซบุ๊กเพจทางการของพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ของพรรคต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกรและปัญหาราคาสุกรแพง โดยระบุว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อว่ามีการระบาดของโรคดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2563 เพราะมีสุกรของเกษตรกรป่วยและตายจำนวนมาก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขออนุมัติงบกลางจากสำนักนายกรัฐมนตรีกว่า 500 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสุกรและฆ่าเชื้อ ทั้งยังมีข้อมูลการตรวจพบเชื้อจากต่างประเทศที่นำเข้าเนื้อหมูจากไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลพยายามปิดข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา เพราะต้องการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกสุกรรายใหญ่ของไทยใช่หรือไม่

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยกล่าวในแถลงการณ์ว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประสุมสภา และจะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบข้อเท้จจริงและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกรและปัญหาราคาสุกรแพง

ตามที่ราคาสุกรในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง โดยที่รัฐบาลไม่ได้ชี้แจงถึงต้นเหตุอันแท้จริงของปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ ขณะที่มีข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าต้นเหตุสำคัญของปัญหาราคาสุกรแพงมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จนทำให้ต้องมีการฆ่าสุกรไปแล้ว จำนวนมาก ส่งผลให้สุกรขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นดังกล่าว แต่อธิบดีกรมปศุสัตว์กลับออกมา ปฏิเสธว่ายังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทย

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น น่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่ามีสุกรของเกษตรกรป่วยและล้มตายไปจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ได้ขออนุมัติงบกลางจากนายกรัฐมนตรีกว่า 500 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสุกรและเพื่อการฆ่าเชื้อ รวมถึงเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรให้แก่เกษตรกรที่สุกรได้ล้มตายและถูกทำลาย โดยอ้างว่าเพื่อการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะการที่สุกรป่วยตายจำนวนมาก และต้องถูกทำลายจำนวนมากนั้น แสดงว่าต้องเกิดการระบาดของโรค แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลมาโดยตลอด หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นโรคอะไรถึงทำให้สุกรต้องตายและถูกทำลายมากขนาดนั้น โดยในปี 2564 มีข้อมูลว่าประเทศในทวีปเอเชียมีการระบาดของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาถึง 14 ประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทั้งมาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาและเวียดนาม แต่ประเทศไทยกลับปกปิดว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งที่มีข้อเท็จจริงมีสุกรตายและทำลายจำนวนมากและเมื่อปี 2564 ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าได้มีการตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในซากสุกร แต่กรมปศุสัตว์ก็ปฏิเสธตลอดมาว่าไม่มีเชื้ออหิวาต์ในสุกร และเพิ่งมายอมรับในวันนี้เองว่าประเทศไทยมีการระบาดของเชื้ออหิวาต์ในสุกร ด้วยเพราะจำนนด้วยหลักฐาน

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าจากผลของการที่สุกรของเกษตรได้ป่วยตายและถูกทำลายไปจำนวนมาก ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงสุกรกว่า 30 จังหวัดได้รับผลกระทบและยังส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้สุกรขาดแคลนและมีราคาแพง แต่รัฐบาลนอกจากจะไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีมาตรการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงทีด้วย พรรคจึงเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อเกษตรและประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร เป็นผลโดยตรงจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแล กรมปศุสัตว์ ที่ไม่บอกความจริงกับประชาชน พรรคจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่ต้องปกปิดข้อเท็จจริงการระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น เพื่อไม่ต้องการให้ส่งผลกับผลประโยชน์ของผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ที่จะไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้ หรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลรีบดำเนินการตรวจสอบและประกาศข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เพื่อให้การควบคุม ป้องกันโรคสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยให้เหมาะสมและสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ ในส่วนของราคาสุกรนั้นก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ราคาลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เมื่อรัฐบาลได้ประกาศแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติแล้วตั้งแต่ปี 2562 แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวกลับไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวพรรคเห็นว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพรรคจะนำปัญหานี้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

'ประเสริฐ' ชี้ รัฐบาลยิ่งแจกเงินยิ่งประจานบริหารประเทศล้มเหลว อัดทีมเศรษฐกิจรัฐบาลสอบตกยกทีม

ขณะเดียวกัน วันนี้ (12 ม.ค. 2565) ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามมาตรา 151-152 หากรัฐบาลตั้งใจที่จะรับฟังเพื่อนำไปแก้ไข จะเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึงการทำงานที่ผิดพลาดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งสร้างปัญหาใหม่ ให้ประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 

ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการอภิปรายตามมาตรา 151-152 พล.อ.ประยุทธ์จะใช้วิธีการตอบตามโพยที่มีคนเขียนให้ตอบ หรือตอบไม่ตรงคำถาม เพราะตัวเองไม่รู้จริง ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะโยนความผิดให้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เป็นการตอบคำถามแบบไม่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะตลอดการบริหารที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง
 

ประเสริฐ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ สอบตกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ไม่เคยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในขณะที่ทีมงานเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง-พลังงาน-พาณิชย์-อุตสาหกรรมและเกษตร ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ดังนั้นจึงสอบตกทั้งทีม

“หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อวดฉลาดและฟังคำแนะนำของพรรคฝ่ายค้าน จะสามารถแก้ปัญหาได้ พรรคฝ่ายค้านเคยให้แนะนำว่าหากรัฐบาลทำให้ราคาข้าวมีราคาที่ดีขึ้นก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น เพราะเมื่อชาวนามีรายได้ที่ดี ก็จะมีการซื้อขายและมีการหมุนของเงินในหลายรอบ จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย ต่างจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการแจกเงิน ยิ่งประจานว่าไร้ความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล” ประเสริฐ กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท