Skip to main content
sharethis

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการฯ ประกาศ ตั้ง สมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล เป็น ‘พระราชวัชรสิริมงคลฯ’ ตรวจสอบไม่พบชื่อผู้รับสนอง 

 

26 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ‘พระสี สิริญาโณ’ วัดป่าศรีมงคล เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ในเอกสารไม่ได้ระบุว่ามีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

รายละเอียด 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระสี สิริญาโณ เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช  2565

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net