Skip to main content
sharethis

'พรรคไทยภักดี' แถลงคำประกาศ 90 ปีประชาธิปไตยไทย: กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิด ย้ำพรรคสนับสนุนราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ราชประชาสมาสัย และพระราชอำนาจพิเศษ (Royal Prerogative) เพื่อพัฒนา ระบอบการปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงคือ ประชาราษฎรเป็นผู้มีสิทธิมีเสียง ในการปกครองบ้านเมือง ให้บ้านเมืองเกิดความวัฒนาสถาพร ยั่งยืนราบรื่นเรียบร้อย ต่อไปในอนาคตกาล

 

24 มิ.ย.2565 เนื่องในวันครบรอบ 90 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่วงสายวันนี้ ที่สำนักงานพรรคไทยภักดี พรรคไทยภักดี นำโดย วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี พร้อมด้วยแกน ร่วมกล่าวแถลงคำประกาศในหัวข้อ "๙๐ ปี ประชาธิปไตยไทย :กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิด

โดยมีรายละเอียดคำประกาศดังนี้

คำประกาศพรรคไทยภักดี ๙๐ ปีประชาธิปไตยไทย: กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิด

เมื่อคณะราษฎร ๒๔๗๕ ได้ปฏิวัติสยาม เป็นการแย่งชิงพระราชอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ มาสู่พวกพ้องของตนเอง

สร้างระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) หาได้เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็หาไม่ ระบอบคณาธิปไตยดังกล่าวไม่ได้ฟังเสียง อันแท้จริงของประชาราษฎร แต่ประการใด

และเป็นแค่การผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันขึ้นครองอำนาจ ของคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหาร หรือนักการเมืองทุนสามานย์เผด็จการรัฐสภา

เป็นเพียงสมบัติผลัดกันชม ทำให้ประชาธิปไตยของไทยไร้การพัฒนา เนื่องจากมีจุดเริ่มต้น ที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด และยังคงผิดมาจนถึงปัจจุบัน

ระบอบการเมืองการปกครอง ของประเทศไทยหาได้ดำเนินไปตาม พระราชปณิธาณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ให้กับประเทศไทยก็หาไม่

ด้วยทรงต้องการให้ประเทศไทย มีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุข แบบราชอาณาจักรที่เรียกว่า Constitutional monarchy หาใช่แบบสาธารณรัฐ ทำไม Constitutional monarchy ซึ่งชื่อที่ควรเรียกคือ ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะเป็นคำตอบของระบอบการเมืองการปกครอง ของประเทศไทย

ประการแรก ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะช่วยป้องกันวงจรอุบาทว์คณาธิปไตยอันเป็นสมบัติผลัดกันชม ระหว่างเผด็จการทหารและนักการเมืองทุนสามานย์เผด็จการรัฐสภา

เพราะราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ จะเป็นการทรงใช้พระราชอำนาจอธิปไตย ผ่านสามสถาบันหลักของประเทศคือ นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลัก The king can do no wrong. โปรดเกล้าในการให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในขณะที่ราชประชาสมาสัย อันหมายถึงการอาศัยกันอย่างเท่าเทียม ระหว่างพระราชากับประชาชนจะช่วยให้ประชาชน ได้มีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เคียงบ่าเคียงไหล่ ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง อันเป็นปัจจัยป้องกัน ไม่ใช่คณะบุคคลใดๆ ลุแก่อำนาจ โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง ของประชาชน

ประการที่สอง ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย จะเป็นศูนย์รวมดวงใจ ของคนไทยทั้งชาติ ป้องกันความแตกแยกทางความคิดที่อาจจะเกิดจากคณะบุคคลหลายฝ่าย ยุยงให้แผ่นดินแตกแยก ด้วยความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

การมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจและศรัทธา จะช่วยคลี่คลายความแตกแยก ทางความคิดเห็น ทางการเมือง ให้สามารถหลอมรวมประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ ภายใต้ศูนย์รวมดวงใจและศรัทธา ที่เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ดังที่เคยเป็นมาแล้วในอดีต

ประการที่สาม ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และราชประชาสมาสัย สามารถให้เกิดการใช้พระราชอำนาจพิเศษหรือ Royal Prerogative ซึ่งเป็นสิ่งที่มีตามปกติอยู่แล้ว อันได้แก่พระราชอำนาจในการให้กำลังใจ พระราชอำนาจในการตักเตือน พระราชอำนาจในการยับยั้งรัฐบาล

โดยที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ต้องเข้าประชุมถวายรายงาน การบริหารราชการแผ่นดิน อย่างเป็นทางการ ให้พระมหากษัตริย์ทรงรับทราบเป็นประจำ ดังเช่น อังกฤษ นอรเวย์หรือสวีเดน

เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้ Royal Prerogative ในการให้กำลังใจ ตักเตือน และยับยั้งการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ที่อาจจะพลาดพลัง หรือที่ยังไม่สมควร มิให้เกิดผลร้ายต่อบ้านเมืองและประชาชน

พรรคไทยภักดี ขอแถลงคำประกาศสนับสนุน ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ราชประชาสมาสัย และพระราชอำนาจพิเศษ (Royal Prerogative) เพื่อพัฒนา ระบอบการปกครองบ้านเมือง และราชอาณาจักรไทย ให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงคือ ประชาราษฎรเป็นผู้มีสิทธิมีเสียง ในการปกครองบ้านเมือง ให้บ้านเมืองเกิดความวัฒนาสถาพร ยั่งยืนราบรื่นเรียบร้อย ต่อไปในอนาคตกาล

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net