Skip to main content
sharethis

SONG FOR KING "ด้วยรักและภักดี" ไม่ใช่เพลงแรก ย้อนฟัง 25 บทเพลงเทิดพระเกียรติ ร.10 ตั้งแต่ปี 2555 - 2565 พบ 9 บทเพลงจัดทำโดยหน่วยงานราชการ 16 บทเพลงจัดทำขึ้นโดยบริษัทเอกชนและประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ซึ่งหากฟังทั้ง 25 เพลงจบจะใช้เวลาประมาณ 119.14 นาที โดยแบ่งเนื้อหาเพลงได้เป็น 3 ช่วง

 

7 บทเพลงขณะเป็นองค์รัชทายาท เพลงส่วนใหญ่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในช่วงอายุต่างๆ เนื้อเพลงเล่าถึงพระบารมี ความทุ่มเททำงานเพื่อพสกนิกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ โดยเน้นไปที่ด้านทหารเป็นพิเศษ 

ละอองทิพย์จากฟ้า - พ.ศ.2555 (4.21 นาที)

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานในการจัดทำบทเพลงและวีดีทัศน์ประกอบเพลงเฉลิมพระเกียรติ ชุด

“ละอองทิพย์จากฟ้า” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ขณะนั้นมีพระชนมายุ 60 พรรษา) เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่เกียรติคุณ พระราชกรณียกิจต่างๆ คำร้องโดยสุรพล - ยุศรา โทณะวณิก และ วริษา เสนาอาจ ทำนอง/เรียบเรียงโดย ศิริแก้วกุล นำร้องโดย เศรษฐา ศิระฉายา 

แสงแห่งพระบารมี  - พ.ศ.2555 (4.23 นาที)

อีกหนึ่งบทเพลงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่จัดทำโดยข้าราชการกองทัพเรือ ในปี 2555 โดย นาวาตรี ตระกูล บุญสร้าง เป็นผู้เขียนเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้องโดย กุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค และคณะนักร้องประสานเสียงกองดุริยางค์ทหารเรือ

อีกทั้งยังมีวงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มาร่วมบรรเลงดนตรีในเพลงนี้ด้วย

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ - พ.ศ.2555 (3.33 นาที)

บทเพลงจากกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ผู้ประพันธ์เพลงคือ พิสุทธ์ ทรัพย์วิจิตร นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง และขับร้องโดย คณะนักร้องโรงเรียนดนตรีวาทินี

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ  - พ.ศ.2556 (8.11นาที)

บทเพลง "สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ" จัดทำขึ้นโดยกองทัพอากาศ วีดีโอในเพลงเปิดด้วยวงซิมโฟนีออเครสตร้ากำลังบรรเลงเพลง บรรยากาศรายล้อมไปด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ตัดสลับกับเรื่องราวของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และขณะประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ เน้นความปรีชาสามารถทางการทหารเป็นหลัก โดยเพลงนี้แต่งคำร้องโดย พลอากาศเอก ทศพล สง่าเนตร แต่งทำนองโดย ดร.อนุชิต นันทขว้าง และเรียบเรียงโดย เรืออากาศโท พิรุณ เจ๊ะวงศ์ ผู้ขับร้องคือ ดร.อนุชิต นันทขว้าง และ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เวสสวัสดิ์ 

มาร์ชมหาวชิราลงกรณ - พ.ศ.2558 (9.00 นาที)

บทเพลงที่จัดทำขึ้นโดยทหารสามเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลบทบรรพกิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา ข้อมูลจากเว็บไซต์ The Standard ระบุว่าเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องอยู่บ่อยครั้งในงานสำคัญ เช่น ในงาน ‘62 พรรษามหาวชิราลงกรณ์’ ณ บริเวณมลฑลพิธีท้องสนามหลวงในปี 2557 และคอนเสิร์ต บทเพลงเพื่อแม่ Bike for Mom ในปี 2558 ซึ่งเพลงนี้ผู้ประพันธ์คำร้องและทำนอง คือ นายเสรี หวังในธรรม

ไชโยโอรสาธิราช (ต้นฉบับ) พ.ศ.2559 (6.24 นาที)

เนื้อหาในเพลงเป็นการชื่นชมสรรเสริญในบุญญาธิการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ดังเช่นในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “สรรเสริญเยินศรียอศักดิ์ ดุจศรีศักดิ์เสาวลักษณ์ สะพักโพ้นฉัตรชัย สมแล้วที่เรานี้มีบุญใจ ไว้ฝันใฝ่ได้ชมบุญญาธิการ” ซึ่งเพลงนี้แต่งทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน คำร้องโดย ถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์ และนำร้องโดยนักร้องชื่อดัง สุเทพ วงศ์กำแหง ร่วมด้วยคณะสุนทราภรณ์

สดุดีเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ พ.ศ.2559 (3.02 นาที)

เป็นเพลงที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยที่ร่วมกันถวายพระพรขอให้พระองค์มีความสุข และชื่นชมในความมีน้ำใจ ความกล้าหารของพระองค์ แต่งคำร้องโดย ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์กรโกสียภาพ ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย ร.อ.สมคิด เกษมศรี ขับร้องนำหมู่โดย ร.อ.สมคิด - พวงเพ็ญ สังข์ดวงยาง และนักร้องวงเกษมศรี

12 บทเพลงหลังรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยส่วนใหญ่เป็นเพลงที่จัดทำขึ้นโดยเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 10 เนื้อหาโดยรวมนอกจากจะชื่นชมในบุญบารมีและพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้ว ยังมีการกล่าวถึงการรับหน้าที่ต่อจากพระบิดา และมีความหวังว่าพระองค์จะสืบสาน ต่อยอด ทำเพื่อพสกนิกรไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับที่ราชวงศ์จักรีเคยทำมา

เทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระบรม พ.ศ.2559 (4.39 นาที)

เผยแพร่ในยูทูบช่อง ‘หมอลำเสียงอิสาน Official’ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นคณะหมอลำชื่อดังในภาคอีสาน บทเพลงขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงรัชกาลที่ 9 ว่า “เป้าหลอมดวงใจพสกไทยทั้งหลายทั้งปวง นอกเหนือจากสมเด็จองค์ในหลวง พระราชินีศักดิ์ศรีของชาติ ยังมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สืบสันติวงศ์องค์กษัตริย์” จากนั้นเล่าถึงคุณงามความดี บุญบารมี พระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และจบด้วยการอวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขับร้องโดย นกน้อย อุไรพร คำร้อง/ทำนองโดย อ.ดอย อินทนนท์ เรียบเรียงดนตรีโดย บุญหลง คอปเตอร์ไฟซ์

รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ พ.ศ.2559 (4.33 นาที)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ในช่องยูทูบชื่อ ‘เจษฎา เรืองนาม’ ซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องและทำนองของเพลงนี้ ขับร้องโดยศิลปินชื่อดังชาวใต้ เอกชัย ศรีวิชัย ดนตรีประกอบโดย อ.กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ เนื้อหาในเพลงเป็นการร่วมถวายพระพรให้กับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ สืบสารต่อยอดจากพระบิดาเพื่อประชาชนชาวไทย ดังท่อนหนึ่งที่ว่า “พระทัยหมายมั่น สืบปณิธานพระราชบิดา ทศพิธราชธรรมนำหน้า เพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั่น ทุกถิ่นใกล้ไกลพระทรงห่วงใยทั่วกัน สยามมกุฎราชกุมาร ถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชย์โดยธรรม”

รัชกาลที่ 10 ราชาทรงพระเจริญ พ.ศ.2559 (4.07 นาที)

เพลง ‘รัชกาลที่10 ราชาทรงพระเจริญ’ เผยแพร่ในช่องยูทูบ ‘ตลกอีสาน กี๋ขอนเเก่น’ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นบทเพลงถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่งคำร้อง/ทำนองโดย พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ขับร้องโดย พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน และ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เรียบเรียงดนตรีโดย พงศ์พิธาน ธุวัชชัย 

เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พ.ศ.2559 (3.16 นาที)

บทเพลงกล่าวเทิดทูนสมเด็จมหาวชิราลงกรณ เปรียบพระองค์ดั่งพรชัยนำชาติไทยก้าวหน้าสง่างาม เหมือนดังที่พระเจ้าอยู่หัวราชวงษ์จักรีเคยทำมา “รอยพระบาทราชบิดายังปรากฏ จักรีวงศ์ทรงยศแห่งสยาม เทิดทูนศูนย์รวมใจในพระนาม มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” ขับร้องโดย ชินกร ไกรลาศ นักร้องเพลงลูกทุ่งและศิลปินแห่งชาติชื่อดัง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พ.ศ.2560 (6.04 นาที)

อีกหนึ่งบทเพลงจาก ‘คณะหมอลำเสียงอิสาน’ ที่ขับร้องโดยนกน้อย อุไรพร เนื้อร้อง/ทำนองโดย ดอย อินทนนท์ และเรียบเรียง บุญหลง เสียงอิสาน เนื้อหาในเพลงโดยหลักกล่าวชื่นชม เปรียบพระองค์เป็นแสงสว่างนำพาพสกนิกรให้มีชีวิตที่ดี มีความรักสามัคคีกัน และมีท่อนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าพระองค์ต่างจากต่างจากราชาในเทพนิยาย “รู้กันทั่วหล้า พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทย ต่างจากราชาในเทพนิยาย สุดล้าฟ้าไกลลือชากระฉ่อน ว่าองค์สมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ เพชรจากสวรรค์ มิ่งขวัญไพร่ฟ้าประชากร สนองพระราชปฎิธานสมเด็จบิดร ดับทุกข์ร้อนธรณี เสริมสามัคคีสังคมไทย” 

กตัญญูแผ่นดินไทย พ.ศ.2560 (5.05 นาที)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในช่องยูทูบชื่อ ‘Chitra Konantakiet’ โดยมีการเขียนคำอธิบายไว้ว่า “เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.๙ ด้วยรักและอาลัย พร้อมถวายพระพร ร.๑๐ เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อแผ่นดินไทย” ขับร้อง/เนื้อร้อง/ทำนองโดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ เรียบเรียงดนตรี/บันทึกเสียงโดย พงษ์พิธาน ธุวัชชัย

เหนือหัวองค์ที่ 10 พ.ศ.2560 (4.21 นาที) 

เนื้อหาโดยหลักเป็นการชื่นชม ดังช่วงหนึ่งในเพลงกล่าวไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยาม พระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องลือนาม ให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยพระบารมี” เป็นที่ปลื้มปิติของคนไทย และจบเพลงด้วยการขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพลงนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ในช่องยูทูบชื่อ ‘บ้านเพลงภูธร Studio, Local Music House คำร้อง/ทำนอง/ขับร้องโดย สมคิด สิทธิธรรม เรียบเรียงโดย พนม ดวงดารา 

ลาดเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พ.ศ.2561 (8.04 นาที) 

ทำการแสดงโดย ‘วงโปงลางศิลป์อีสาน2561’ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื้อหาในเพลงเป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ดังท่อนหนึ่งที่ว่า “พระเมตตาต่อประชายิ่งใหญ่ ผสกนิกรชาวไทยน้อมสดุดีอยู่เย็นด้วยความสุขี เป็นเพราะบุญบารมีปกป้องคุ้มครองไทย” และร่วมกันอวยชัยให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับพระองค์ท่าน ขับร้องโดย นายสุรพล ทองด้วง เนื้อร้องโดย นายนรชน โทบุดดี เรียบเรียงโดย นายวิทวัส แสนเริง เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ในช่องยูทูบชื่อ ‘คีตะ อีสาน’’ 

แสงทองของแผ่นดิน รัชกาลที่ 10 พ.ศ.2561 (3.04 นาที) 

เพลงจากศิลปินค่ายแสงรวี คำร้องทำนองโดย บัวแดง แสงระวี เรียบเรียงประสานโดย อ.สวัสดิ์ สารคาม และดุริยางค์ตำรวจ เนื้อเพลงกล่าวถึงความยินดีปรีดาของคนไทยที่ได้พระราชาองค์ใหม่ ร่วมกันอวยชัย 

“ให้สยามยืนยง พระราชวงศ์จักรีไทย ครองราชสืบไป คู่ไทยของปวงประชา”

สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ พ.ศ.2561 (2.56 นาที) 

เนื้อหาในเพลงเป็นการชื่นชมพระราชาที่ทรงปกครองผืนแผ่นดินนี้ และร่วมกันถวายพระพรดังท่อนหนึ่งที่ว่า “จักรีเกริกไกร เทิดไท้ให้องค์ราชา หน่อพุทธบดินทร์อินทรา มหาวชิราลงกรณ เทพไทเทวามวลประชา ร่วมใจถวายพระพร พระชนม์จงยั่งยืนนาน” 

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงดนตรีโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ 

เรียบเรียงแนวขับร้องประสานเสียงโดย ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี ขับร้องประสานเสียงโดย คณะขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สยามินทร์วชิราลงกรณ์ พ.ศ.2562 (2.45 นาที) 

อีกหนึ่งบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจากคณะนักร้องสี่เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและศิลปินทุกหมู่เหล่า ทำนองโดย คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช คำร้องโดย ดลชัย บุณยะรัตเวช บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี

ลายเทิดพระเกียรติ พ.ศ.2562 (9.29 นาที)

เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ขับร้องแนวเพลงกลอนหมอลำผสมผสานภาษาถิ่นอีสานกับไทยกลาง โดย หมอลำบางละมุน ปากไฟ คำร้องทำนองโดย อ.ทรงวุฒิ พรกุณา เรียบเรียงโดย ครูชำนาญ ป้อมอาษา และบรรเลงดนตรีโดย นายพิชิตชัย ปักโคลาพัง 

6 บทเพลงหลังพิธีบรมราชาภิเษกแต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ ในช่วงนี้มีทั้งเพลงที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานราชการและภาคประชาชน เนื้อหาส่วนใหญ่แสดงความซาบซึ้งใจ เห็นถึงความยากลำบากในการทุ่มเททรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยของพระองค์

ดุจดังสายฟ้า พ.ศ.2562 (4.30 นาที) 

7 พฤษภาคม 2562 หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Thai PBS ได้เผยแพร่บทเพลงที่กองทัพบกจัดทำขึ้น เพื่อทูลเกล้าถวายฯ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยได้นักร้องชื่อดัง อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม มาร่วมขับร้องบทเพลงนี้ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่เคยฝากผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติในสมัยรัชกาลที่ 9 กับเพลง King of King เนื่องในโอกาสรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ซึ่งหลังปล่อยเพลง ‘ดุจดังสายฟ้า’ ออกมาก็มีทั้งกระแสชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ จากทั้งกลุ่มสนับสนุนและต่อต้านสถาบันฯ โดยเนื้อหาในเพลงกล่าวถึง ความทุ่มเทอุทิศกายใจทรงงานหนักเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี และยังมีการเปรียบพระราชาเป็นเหมือนกับ ‘สายฟ้า’ ที่แข็งแกร่งคอยปกป้องชาวไทย ดังท่อนหนึ่งในเพลงที่ว่า “คอยปกป้องอยู่ ดุจดั่งสายฟ้า ที่คุ้มกันยามมีภัย นี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน”

แผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 10 พ.ศ.2562 (4.03 นาที)

อีกหนึ่งบทเพลงจากช่องยูทูบชื่อ ‘Chitra Konantakiet’  เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จัดทำเนื้อร้องและทำนองโดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัด ศูนย์การค้าปาร์คแลนด์ ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติปี 2558 เรียบเรียงดนตรีโดย พงษ์พิธาน ธุวัชชัย วีดีโอในเพลงเป็นบรรยากาศในพระราชพิธีราชาภิเษกที่จัดในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 

สดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) พ.ศ.2562 (2.33 นาที)

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี มีการแก้ไขเนื้อร้องเวอร์ชั่นเดิมจากท่อน “ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนันต์ปรีชาชาญ” แก้ไขเป็น “ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชัน” แต่งเนื้อร้องโดย วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ แต่งทำนองเรียบเรียงเสียงประสานโดย วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ วงดนตรีโดย เฉลิมราชย์ ขับร้องโดย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์, กตธิป อัครวิกรัย, ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ และ กนกวรรณ อินทรพัฒน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน อีกทั้งมีการใช้เพลงนี้ในพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย 

แหล่ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562 (5.01 นาที)

บทเพลงที่ 3 จากคณะหมอลำเสียงอีสาน เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มาพร้อมกับการแหล่ถวายพระพร โดยนักร้องคนเดิม นกน้อย อุไรพร ร่วมด้วยน้องแป้ง เสียงอีสาน และ บุญหลง ค๊อฟเตอร์ไฟซ์ แต่งคำร้องโดย อาจารย์ดอย อินทนนท์ เรียบเรียงโดย บุญหลง มงคลพร   

องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ พ.ศ.2562 (4.17 นาที)

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากบริษัท สตาร์อีสบอร์น จำกัด ขับร้องโดยประธานกรรมการบริหาร วทัญญู มุ่งหมาย คำร้องทำนองโดย โอฬาร น้อยช้อย เรียบเรียงเสียงประสานโดย พิเชฎฐ์ ศุขแพทย์ 

ด้วยรักและภักดี พ.ศ.2565 (4.53 นาที) 

เผยแพร่ในช่องยูทูบ ‘TV5HD ONLINE’ ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื้อเพลงพูดถึงความยากลำบากในการเป็นพระราชา ดังท่อนหนึ่งที่ว่า “แม้คำน้อย มิได้เคยมีปริปาก เรื่องลำบาก ขังอยู่ในใจทั้งสิ้น” แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ยังคงทรงงานต่อไป และประชาชนก็จะขออยู่เคียงข้างตลอดไป

ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ ทำนองและเรียบเรียงโดย พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ และแต่งเนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค ศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดังที่เคยฝากผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 กว่า 5 เพลง ได้แก่ ต้นไม้ของพ่อ, ของขวัญจากก้อนดิน, รูปที่มีทุกบ้าน, ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และ คำพ่อสอน ซึ่งทุกเพลงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลจาก: 

  • "ด้วยรักและภักดี" บทเพลงเทิดพระเกียรติ 70 พรรษา ร.10 https://www.bbc.com/thai/thailand-62134448
  • เปิดเนื้อเพลง 'สดุดีจอมราชา-สดุดีพระแม่ไทย' 2 เพลงสำคัญของแผ่นดิน https://www.bangkokbiznews.com/politics/885371 
  • 15 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จากไชโยโอรสาธิราช ถึง สดุดีจอมราชา https://thestandard.co/15-songs-of-honor-of-king-rama-10/
  • ดุจดั่งสายฟ้า! บทเพลงจากใจ “ตูน บอดี้สแลม” ยอดไลก์แซงทัวร์สามกีบ ** ดรามาเดือด “ผู้การชาติ” ทิ้ง พปชร.ซบ “ปลัดฉิ่ง” แต่พรรคใหม่ยังหาหัวจ่ายไม่เจอ ไม่มีใครย้ายตาม https://mgronline.com/politics/detail/9640000097957
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net