Skip to main content
sharethis

โฆษก กมธ.ร่าง พ.ร.บ.กยศ. อัด 'ประยุทธ์' เมินช่วยนักศึกษาติดแก้หนี้กองทุนกู้ยืม ระบุกองทุนฯเตรียมยึดทรัพย์เพิ่ม 4 แสนรายเผยตัวเลขนักศึกษาและผู้ค้ำติดหนี้กองทุนรวม 8 ล้านคน 'เพื่อไทย' จี้รัฐบาลยกเลิก ‘กัญชาเสรี’ จนกว่าจะมีกฎหมายรองรับ 

27 ก.ค.2565 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า อนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมาธิการใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของ การพิจาณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่จะคิดกับผู้กู้ ซึ่งกรรมาธิการเสียงฝ่ายค้าน เสนอคิดดอกเบี้ยที่ 0.25 บาท และไม่มีเบี้ยปรับ แต่ฝ่ายรัฐบาล ไม่ยอมจะคิดดอกเบี้ยและมีเบี้ยปรับจึงทำให้มีปัญหายังไม่ได้ข้อสรุปปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่กู้เงินจากกองทุน กยศ.จำนวนมมากกว่า 2 ล้านคน ที่กำลังถูกดำเนินคดีจาก กยศ.ถ้ามีการดำเนินคดีจะมีคนถูกยึดทรัพย์สูงถึง 400,000 ราย ทั้งตัวนักศึกษาและผู้ค้ำประกัน ดังนั้นกรรมาธิการอยาก ให้มีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ไม่ควรที่จะกระทบกับภาคสังคม 

อนุรักษ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน กยศ.มีเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง 800,000 ล้านบาท เงินที่เข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับจากนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6 ล้านคน ที่กู้เงินจากกองทุนกยศ.ในขณะที่กยศ.ใช้งบประมาณสูงถึงปีล่ะ 1,000 ล้านบาทในการว่าจ้างบริษัทกฏหมายติดตามหนี้และฟ้องร้องนักศึกษา

“พรรคเพื่อไทยเคยเสนอให้รัฐบาลหาทางออกโดยการนิรโทษกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของกยศ. ทั้งนักศึกษาและผู้ค้ำประกันทั้งหมด 8 ล้านคน แต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ให้ความสำคัญดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะให้ความสำคัญในการเร่งปลดล็อคอนาคตของนักศึกษาเหล่านี้ จะสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน ซึ่งรัฐควรคืนรอยยิ้มและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ควรไปสร้างตราบาปให้กับนักศึกษาที่ถือเป็นอนาคตของชาติ” อนุรักษ์ กล่าว

จี้รัฐบาลยกเลิก ‘กัญชาเสรี’ จนกว่าจะมีกฎหมายรองรับ 

ณพลเดช มณีลังกา คณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี 851 แพทย์รามาธิบดี แสดงพลังคัดค้านออกแถลงการณ์ จี้ปิดสภาวะกัญชาเสรีทันที ว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดขาดความรอบคอบของรัฐบาล ไม่เฉพาะเครือข่ายแพทย์ ที่กังวลใจ ประชาชนจำนวนมาก ต่างก็ต้องการให้ยกเลิกการปลดล็อกกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศ ด้วยเหตุผล 5 ประการ

1.มีข้อเท็จจริงว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายกัญชาเสรีและมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกประกาศห้ามใช้กัญญาในหน่วยงานแล้ว และเริ่มมีการต่อต้านโดยการออกแคมเปญให้ยกเลิกกัญชาเสรี ผ่าน Change.org แล้ว
3.มีงานวิจัยสำรวจความคิดเห็น จากสวนดุสิตโพล ชี้ให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง และมองว่าการปลดล็อกกัญชาเสรีมีผลเสียมากกว่าผลดี
4.การนำเข้าส่งออก ยังขัดกับกฎหมายต่างประเทศในหลายประเทศ
5.ขั้นตอนของการ ปลดล็อคกัญชาแบบเสรีมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ตราไว้ในมาตรา 77 ที่วางหลักว่า “ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย”

ณพลเดช กล่าวต่อไปว่า จากที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนักวิชาการด้านการเสพติด โดยรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายทางการเมือง และกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันเรื่องการใช้กัญชาโดยเน้นการใช้ทางการแพทย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เน้นการใช้เพื่อสันทนาการ แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความย้อนแย้งกัน

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นข้อกฎหมาย การกำหนดสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ยังขัดต่อหลักความเป็นจริงเพราะอย่างในร้านอาหารบางร้านหากมีการใส่กัญชา จะทราบได้อย่างไรว่ามีสารสกัดTHC ไม่เกิน 0.2% หรือไม่ มีหน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และต้องใช้งบประมาณประเทศมากมายเพียงใดในการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งเรายังไม่ได้วางหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ ด้วยในขณะนี้มีผลกระทบทั้งการนำเข้าส่งออก อีกทั้งยังกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย และกลับไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้การปลอดล็อกกัญชาเสรี ดังกล่าวยังมิได้มีการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ตราไว้ในมาตรา 77 ที่วางหลักว่า “ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย”

ณพลเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนขอสนับสนุน 851 แพทย์รามาธิบดี แสดงพลังคัดค้านกัญชาเสรี โดยให้รัฐบาล ออก พ.ร.ก. ยกเลิกกัญชาเสรี และให้เปิดกว้างในการเปิดเวทีเสวนา รวมทั้งการทำประชามติ และออกกฎหมายควบคุมที่เป็นหลักสากล ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net