Skip to main content
sharethis

14 องค์กรผู้แทนนักศึกษา ออกแถลงการณ์ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ ออกจากตำแหน่งนายกฯ ย้ำไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไร จักเกิดอภินิหารทางกฎหมายอีกหรือไม่ จะเกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมืองอย่างไร พลเอกประยุทธ์ ต้องคืนอธิปไตยให้กับประชาชนโดยทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

 

24 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า 14 องค์กรผู้แทนนักศึกษา ออกแถลงการณ์ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันประกอบด้วย ชนกันต์ นภารักษาวงศ์ นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, สุทธิพงษ์ ลีโคตร นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, อิทธิพันธ์ ขวัญดำ นายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ธนภัทร ขันชาลี นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร, ชิษณุชา ตะละภัฏ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

สิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สุกัลยา หลักแหล่ง ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, รัชศักดิ์ คมกฤส ประธานคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, บุญเกื้อหนุน เป้าทอง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, ธรรมวัตร ศิริบัญชาวรรณ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, วชิรวิทย์ เทศศรีเมือง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศิวัญชลี วิธญเสรีวัฒน์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พรชัย อนณณรักษ์หิรัญ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนูรดีน ฮะซา ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า 

แถลงการณ์ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี องค์กรผู้แทนนักศึกษา 14 องค์กร

ในขณะที่การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีการจัดตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ในประเทศไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ เหล่านักศึกษาได้รวมตัวกันในนามพรรคนักศึกษาเพื่อลงสมัคร รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา มีการจัดระเบียบของการรวมตัวให้เป็นที่เรียบร้อย มีกฎเกณฑ์ที่ บัญญัติขึ้นเพื่อบริหารจัดการ และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเจตนารมณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพศักดิ์และสิทธิ์แห่งความเป็นผู้แทนนักศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากเหล่านักศึกษาทั้งปวง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู้สังคมแห่งประชาธิปไตย

แต่กระนั้นผู้นําประเทศอย่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ซึ่งครองอํานาจการบริหารประเทศ อันสวนทางกับความสามารถที่ค้านสายตาประชาชน ผู้ฉีกหลักนิติรัฐข้ามหลักนิติธรรม แสดงอภินิหาร ทางกฎหมายนับครั้งไม่ถ้วน ไร้ภาวะความเป็นผู้นํา แม้กระทั่งความเป็นผู้นํากองทัพตามศักดิ์ที่นําหน้านามนั้น ก็หาควรเป็นเช่นนั้นไม่ มิได้กลัวเกรงกฎหมายบ้านเมือง และมิได้เห็นหัวประชาชนแต่อย่างใด โดยทั้ง นักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาแนะนํา ตักเตือนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แต่กลับได้รับคําข่มขู่กลับมา แสดงให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้มีสมบัติความ เป็นผู้นําประเทศในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

จนบัดนี้ นับแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ และตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็น กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ เป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ ทําให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จักต้องสิ้นสภาพความเป็น นายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จักดื้อด้านเป็นนายกเถื่อนต่อไปมิได้ จะยื้ออํานาจที่ขาด ความชอบธรรมตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าดํารงตําแหน่งเพื่อบรรลุผลประโยชน์ใด ๆ อีกต่อไปไม่ได้ เหล่าผู้แทน นักศึกษา ในฐานะปากเสียงของนักศึกษาทั้งปวง ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สมควรกลับไปสําเหนียกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสีย เศรษฐกิจต้องพินาศ ปวงประชาข้นแค้น กฎหมาย หมองหม่น ด้วยน้ํามือของผู้ใดกันแน่

ในการนี้ ด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย องค์กรผู้แทนนักศึกษา 14 องค์กร ขอแสดงเจตจํานงในการขับ ไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไร จักเกิดอภินิหารทางกฎหมายอีกหรือไม่ จะเกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมืองอย่างไร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องคืนอธิปไตยให้กับประชาชนโดยทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ด้วยศักดิ์และสิทธิ์แห่งอํานาจอธิปไตย
ผู้แทนนักศึกษา 14 องค์กร
ระบอบประยุทธ์จงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net