ศาลไม่เลื่อนอ่านคำพิพากษา หลัง ‘แสงเดือน’ เหยื่อทวงคืนผืนป่า ขอเลื่อนเพื่อรอกฎหมายนิรโทษกรรมฯ

‘แสงเดือน’ เหยื่อทวงคืนผืนป่า ขอศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา 28 ก.ย. นี้ เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของ ครม.เรื่องการให้ความเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรม แต่ยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

 

23 ก.ย. 2565 วันหนึ่ง ยาวิชัยป้อง หรือชื่อเดิม แสงเดือน ตินยอด หญิงชาวแม่กวัก อ.งาว จ.ลำปาง ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ในฐานะจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องถึงศาลจังหวัดลำปาง ให้พิจารณาเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ที่มีกำหนดในวันที่ 28 ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตามศาลลำปางยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

โดยในคำร้องระบุเหตุผลของการขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาดังกล่าวว่า จำเลยที่ 1 ขอกราบเรียนต่อศาลว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ปัญหาที่ดินที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ดังปรากฎสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้นำผลการประชุมเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 เพื่อรับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) จำนวน 15 กรณี

ต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่ 4/2565 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อดำเนินการศึกษา แนวทาง วิเคราะห์ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การยกร่างกฎหมายดังกล่าวฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายชุดนี้ ได้จัดการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและดำเนินการออกเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ให้ทันภายในรัฐบาลนี้ 

ข้อ 2 ประกอบกับจำเลยที่ 1 ยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวกับแพทย์ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ จำเป็นต้องได้รับการรักษาและดูอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา จำเลยที่ 1 ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ชะลอการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ด้วยเหตุผลดังที่กราบเรียนมา จำเลยที่ 1 จึงขออนุญาตเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้ความเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

อย่างไรก็ตาม เวลา 15.40 น. ศาลลำปางยกคำร้อง ยืนยันจะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. ตามเดิม

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท