Skip to main content
sharethis

ภาพปก: มติชนออนไลน์

ไรเดอร์ ‘Grab’ ทั่วไทย เคลื่อนไหวคู่ขนานการประท้วงของไรเดอร์ในกทม. ฝั่งเมืองชล-เมืองกาญจน์-เชียงราย เห็นพ้องปรับค่ารอบขึ้น-ยกเลิกระบบงานคู่ ร้องภาครัฐ-บริษัทต้องดูแล ย้ำจุดยืนค่าตอบแทนและสภาพการทำงานต้องเป็นธรรม 

4 พ.ย. 2565 วานนี้ (3 พ.ย. 65) หลายสำนักข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของไรเดอร์แกร็บ จ.ชลบุรี จ.กาญจนบุรี และเชียงราย ที่เรียกร้องเรื่องค่าตอบแทนและสภาพการทำงานที่เป็นธรรมควบคู่ไปกับการประท้วงของไรเดอร์ หน้าสำนักงานใหญ่แกร็บในกทม.

ไรเดอร์ 'Grab' นับร้อยประท้วงบริษัท ให้ปิดระบบจองงาน-ร้องช่อง 3 กดดันอีกทาง

‘ไรเดอร์เมืองชลฯ’ ยื่นหนังสือร้อง 'ปธ.กมธ.แรงงาน'

วานนี้ (3 พ.ย. 65) เฟซบุ๊กเพจสหภาพไรเดอร์ไลฟ์สด ตัวแทนกลุ่ม ‘ไรเดอร์ชลบุรี’ เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือถึง สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.พรรคก้าวไกล เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตัวแทนไรเดอร์จากชลบุรีระบุว่า ในช่วงแรกของการทำงานก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างที่ตกลงกันไว้ แต่ภายหลังมีการลดค่ารอบลง ทำให้กระทบกับรายได้และเดือดร้อนมาก  

“ก็ที่เจอทุกวันนะคะ คืองานน้อย งานไม่สม่ำเสมอ เรื่องค่าตอบแทนการที่เราสมัครครั้งแรกก็คือ บริษัทก็จะบอกว่าค่าตอบแทนประมาณนี้ หลังจากนั้นบริษัทมีการลดค่ารอบ เราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราหาเช้ากินค่ำ มันไม่พอกิน เพราะว่าค่าใช้จ่ายอย่างชลบุรี ทุกคนมองว่าอาจจะเป็นค่าเที่ยวที่น้อยกว่ากรุงเทพหรือเปล่า แต่ว่าไข่ไก่ที่กรุงเทพกับชลบุรีราคาเท่ากัน ข้าวสารก็ราคาเท่ากัน น้ำมันก็ราคาเท่ากัน ทุกอย่างเท่ากันหมด อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเราหน่อย เพราะว่าเราลำบากจริงๆ ” ตัวแทนไรเดอร์จากชลบุรีสะท้อนปัญหา

ด้านสุเทพ อู่อ้น กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นปธ.กมธ.แรงงานได้รับเรื่องไรเดอร์มาตั้งแต่ปี 2562 และได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงแรงงาน แม้ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจะยังไม่เป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ละความพยายาม ก็ได้มีการบรรจุเข้าวาระการประชุมไว้แล้วในวันที่ 9 พ.ย. ซึ่งก็คือวันพุธหน้า โดยจะเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป

'ไรเดอร์ชลบุรี' ยื่นหนังสือร้อง ปธ.กมธ.แรงงาน ส.ส.

ที่มาภาพ: สหภาพไรเดอร์

 

‘ไรเดอร์เมืองกาญจน์’ ร้อง ปรับค่ารอบใหม่ให้เหมาะสม

ที่มา: รายการเช้านี้ที่หมอชิต

รายการเช้านี้ที่หมอชิต รายงานว่า ในวันเดียวกัน ที่บริเวณศาลาขุนแผน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไรเดอร์แกร็บจำนวนกว่า 100 คน ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านศูนย์แกร็บกาญจนบุรี โดยขอให้ทางบริษัทดำเนินการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันแพง

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แกร็บ ระบุว่า ปัญหาหลักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 3 เรื่องดังนี้

1. ค่ารอบในปัจจุบันไม่เหมาะสม ด้วยสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด

2. ระยะทางที่ระบบคำนวณ ไม่สอดคล้องกับระยะทางจริงในพื้นที่บริเวณ บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หากมีการเรียกใช้บริการจากพื้นที่นี้ ระบบจะคำนวณเส้นทางที่ต้องข้ามแพขนานยนต์ ซึ่งการข้ามแพขนานยนต์ดังกล่าวต้องเสียค่าบริการต่อเที่ยว 7 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ และเส้นทางที่ใช้ไปยังสถานที่ดังกล่าว มีเส้นทางไปได้โดยไม่ต้องข้ามแพขนานยนต์ แต่ระยะทางจริงจะมากกว่าที่ระบบคำนวณอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

3. การรับงานที่มีมากกว่า 1 คำสั่งซื้ออยู่ในงานครั้งเดียวกัน ออกแบบระบบมาส่งผลให้การนำส่งอาหารช้าลงกว่าเดิมมาก ทำให้คุณภาพอาหารไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง อาทิ อาหารไม่ร้อน และต้องมารองรับอารมณ์จากลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการน้อยลง จึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ควรมีแค่การรับงานจากร้านเดียวกัน ไม่ควรรับงาน 2 ร้าน โดยขอให้ทางบริษัทดำเนินการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน

 

‘ไรเดอร์เชียงราย’ ร้องผู้ว่าฯ ค่ารอบไม่เป็นธรรม   

ชาวแกร็บเชียงราย ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าฯ

ที่มาภาพ: มติชนออนไลน์

ด้านมติชนออนไลน์รายงานว่า ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ชาวแกร็บเชียงรายนับร้อยรวมตัวร้องขอปรับค่ารอบ ยื่นหนังสือถึงภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เรียกร้องให้มีการแก้ไขการทดลองปรับโครงสร้างค่ารอบใหม่ให้เป็นโครงสร้างแบบเดิมรวมทั้งข้อเรียกร้องอื่นๆ ที่เหมือนกับการเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ทั่วประเทศในวันเดียวกัน ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงราย ได้เข้ารับเรื่องจากกลุ่มไรเดอร์ดังกล่าวทำให้ทางตัวแทนได้ยื่นหนังสือ

โดยมีเนื้อหาจำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย

1. ขอให้มีการประสานและแก้ไขปัญหาให้ปรับค่ารอบเป็นเหมือนเดิม เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นกว่าเดิมทำให้ไม่สอดคล้องกับรายได้

2. ขอให้ยกเลิกระบบการจ่ายงานคู่ให้กลับไปใช้ระบบเดิม 

3. ขอให้กำหนดรายละเอียดและแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน

4. ขอให้มีการกระจายงานเฉลี่ยให้เท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ การปรับปรับค่าใหม่ดังกล่าวได้มีการทดลองดำเนินการในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องบรรดากลุ่มไรเดอร์ได้แยกย้ายกันกลับ มติชนออนไลน์รายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดไรเดอร์ได้แจ้งว่าทางผู้ประกอบการแกร็บได้มีประกาศจะมีการพิจารณาข้อร้องเรียนของไรเดอร์ในประเด็นต่างๆ และจะสรุปผลแล้วแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายใน 14 วันต่อไปแล้ว

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net