Skip to main content
sharethis

ชาวบ้านไม่พอใจท่าทีฝ่ายความมั่นคง-หวั่นเสียเกาะริมแม่น้ำโขงให้ลาวทั้งๆ ที่อยู่ติดฝั่งไทย “ครูตี๋” ชี้หากสร้างเขื่อนปากแบง สถานการณ์ยิ่งหนักเหตุการปักปันเขตแดนยังไม่ชัดเจน-ร่องน้ำอาจเปลี่ยนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำ

 

2 ธ.ค. 2565 นิรันดร์ กุณะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบกก หมู่ 7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ทำหนังสือรายงานสถานการณ์ชายแดน ณ บริเวณเกาะช้างตาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ส่งถึงนายอำเภอเชียงแสน เนื่องจากพบเห็นประชาชนคนลาว เข้ามาจับจองพื้นที่ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์บริเวณเกาะที่อยู่ใกล้กับบ้านสบกก ทำให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชายแดน เพราะที่บริเวณนั้นชาวบ้านฝั่งไทยเคยทำกิน และเกรงปัญหาความมั่นคง เรื่องการลักลอบข้ามแดน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ตามมา และขณะนี้ทราบว่าทางอำเภอได้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้ว

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนไทยหลายสำนัก ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวบ้านสบกกร้องเรียนว่า เกาะช้างตายซึ่งเป็นของคนไทยถูกประชาชนลาวยึดครองภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนื่องจากการดูดทรายและสร้างท่าเรือของไทย ซึ่งเกาะช้างตายเคยเชื่อมอยู่กับแผ่นดินไทยในบางฤดู แต่ภายหลังกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงทำให้กลายเป็นเกาะตลอดปี ซึ่งภายหลังการนำเสนอข่าวทำให้คนลาวที่มาทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้อพยพกลับไป แต่ล่าสุดได้อพยพกลับเข้ามาอีกโดยที่ฝ่ายความมั่นคงไทยพยายามห้ามไม่ให้คนไทยขึ้นไป

นิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือ “ครูตี๋” ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า ในวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ร่วมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์จากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต.บ้านแซว และ ต.แม่เงิน ภายหลังได้รับเอกสารรายงานจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่สำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ในสปป.ลาว

“เกาะช้างตายเป็นกรณีที่เกิดจากการทำโครงการในแม่น้ำโขงทำให้ไทยต้องเสียพื้นที่ครอบครอง เนื่องจากมีการปรับพื้นที่เพื่อทำท่าเรือพาณิชย์ ทำให้เกิดสภาพขัดแย้งของคนชายแดน ที่ไม่มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน และปัญหาคล้ายกรณีเช่นนี้จะมีเพิ่มขึ้น หากมีการสร้างเขื่อนปากแบง เพราะจะยกระดับน้ำทำให้สภาพพื้นที่ต่างไป ขณะที่เรื่องการแบ่งเขตแดนไทยลาวในพื้นที่ทางบกและทางน้ำบางส่วนชายแดนยังไม่ชัดเจน ทำให้ไทยต้องสูญเสียแผ่นดิน” นิวัฒน์กล่าว

ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า กรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับเกาะใกล้เคียง เช่น เกาะมโน ที่คนลาวเข้ามาทำกินยึดครองพื้นที่ ส่วนกรณี เกาะผาคำชาวบ้านบริเวณนั้นไม่ยินยอม จนเกิดการปะทะ และในขณะนี้ก็มีความขัดแย้งกันเป็นระยะของชาวบ้าน เนื่องจากความไม่ชัดเจนที่หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่สามารถดำเนินการได้ จากการรับฟังชาวบ้านทราบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยห้ามไม่ให้ชาวบ้านฝั่งไทยเข้าไปในพื้นที่บริเวณเกาะช้างตาย เพราะเกรงว่าจะเกิดข้อพิพาท ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ และพบว่าประชาชนไทยจะถูกตรวจอย่างเข้มข้น ขณะที่คนลาวทำผิดกลับไม่ถูกตรวจสอบเพราะเกรงจะเกิดปัญหาระหว่างประเทศ

“เราเข้าใจเจ้าหน้าที่ไทยที่ทำงานภายใต้ความไม่ชัดเจน นอกจากผลกระทบจากน้ำเท้อที่จะเกิดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม จากความไม่ชัดเจนในเรื่องการแบ่งเขตแดนจะทำให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกตลอดแนวชาวแดนแม่น้ำโขง หากแม่น้ำโขงยกระดับสูงขึ้น ทำให้สัณฐานและสภาพดินแดนชายฝั่งแม่น้ำโขงเปลี่ยน ท่ามกลางความไม่ชัดเจน จะสังเกตได้ว่าไทยจะสูญเสียพื้นที่ดั่งกรณีที่เกิดกับเกาะมโน และเกาะช้างตาย ชาวบ้านไม่พอใจท่าทีของฝ่ายความมั่นคงไทย เพราะตกอยู่ในความเสี่ยงในการพิพาท” นิวัฒน์กล่าว

 

ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า จากการได้รับการหารือจากชาวบ้านสบกก และพื้นที่อื่นที่มีความไม่สบายใจจากความไม่ชัดเจนเขตแดน และสถานการณ์ที่จะมีการเดินหน้าสร้างเขื่อนปากแบงที่มีระยะห่างจากชายแดนไทยทางน้ำ 96 กม. และมีภาวะความเสี่ยงกระทบถึงระดับน้ำโขงที่ผ่าน จ.เชียงราย 3 อำเภอ ที่อาจทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำ ระหว่าง 12 เขื่อนในจีนและเขื่อนปากแบงในลาว ที่ไม่มีความชัดเจนในการจัดการน้ำ ทำให้ 3 อำเภอมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วมและผลกระทบต่อเกาะดอนที่เกิดใหม่ และเกาะดอนเดิมที่เปลี่ยนสภาพท่ามกลางท่าทีและการแบ่งเขตแดนที่ไม่ชัดเจน จึงได้ทำหนังสือร้องไปยังคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนฯ ให้เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจง

อนึ่งจากข้อมูลบันทึกการประชุม กมธ. ระบุว่า พื้นที่เกาะดอนระหว่างฝั่งไทย และสปป.ลาว มีทั้งหมด 12 เกาะดอน โดยเป็นเกาะดอนที่อยู่ใกล้ฝั่งไทย ประกอบด้วย เกาะดอน บ.ห้วยเกี๋ยง เกาะห้วยเกี๋ยงเหนือ เกาะห้วยเกี๋ยงกลาง เกาะห้วยเกี๋ยงใต้ เกาะช้างตาย เกาะสวนดอก เกาะผาคำ เกาะมะโน ส่วนเกาะดอนใกล้ฝั่ง สปป.ลาว ประกอบด้วย เกาะดอนซาว ดอนสะหวัน ดอนเกิดใหม่ บ้านใหม่ร่มเย็น เกาะ บ.ดอนธาตุ

ทั้งนี้จากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย- ลาว ครั้งที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการดำเนินการใดๆ บริเวณชายแดนที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ให้ทั้งสองฝ่ายยึดตามอนุสัญญาสยามฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 25 ส.ค. 2469 โดยบริเวณที่มีเกาะดอนที่เกิดใหม่ หากอยู่ด้านใดให้ขึ้นกับอธิปไตยของด้านนั้น และชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนมิให้ไปทำมาหากินบนเกาะดอนและหาดของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า เกาะช้างตาย เป็นเกาะที่อยู่ชิดแผ่นดินฝั่งไทย ขณะนี้มีการมาทำกินของชาวบ้านประเทศเพื่อนบ้าน แต่คนไทยกลับถูกห้ามขึ้นไปที่เกาะเกรงจะเกิดข้อพิพาท ท่าทีเช่นนี้ทำให้เกิดความหวั่นใจและไม่สบายใจ ถ้าสภาพแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปจากเขื่อนที่จะเพิ่มเงื่อนไขใหม่ของสภาพพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้ที่ยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดข้อพิพาทได้ และอาจทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนจากท่าทีของไทยในปัจจุบัน

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net