Skip to main content
sharethis

ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง ออกประกาศตีความตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนไว้ทรงผม 'ตามเพศวิถี' ได้ ระบุก่อนออกประกาศฟังความคิดเห็นมาทุกฝ่าย ตั้งแต่นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ยันชุมชน ย้ำหาก ผอ. มาใหม่แล้วมีนโยบายเห็นแย้งกับประกาศฉบับนี้ ก็จะต้องทำวิธีการเดียวกันกับที่ทำในครั้งนี้

20 ก.พ.2566 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กเพจ ‘โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School’ เผยแพร่ประกาศระเบียบทรงผมของนักเรียนวัดธาตุทองฉบับใหม่จากการตีความตามนโยบายระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 ลงชื่อโดย ราเมศน์ โสมแสน ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ประกาศระบุว่า “ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2566 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองจึงประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน ดังนี้

ข้อ 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

(1) นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(2) นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบผม ติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

ข้อ 2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(1) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(2) ไว้หนวดหรือไว้เครา
(3) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็น
รูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ 3 ความในข้อ 1 และข้อ 2 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา“

ประกาศยังระบุเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน โดยครูจะต้องสนับสนุนส่งเสริม กำกับดูแลให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ และความมั่นใจของตนเอง รวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ด้วย

เฟซบุ๊กเพจ ‘โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School’ ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนที่โรงเรียนจะออกประกาศนี้ เราได้ประชุมสอบถามความคิดเห็นจากสภานักเรียน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน จึงเป็นประกาศฉบับนี้ออกมาได้ ถ้าในอนาคตมี ผอ. มาใหม่แล้วมีนโยบายเห็นแย้งกับประกาศฉบับนี้ เราก็จะต้องทำวิธีการเดียวกันกับที่ทำในครั้งนี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net