Skip to main content
sharethis

กสม.ร่วมประชุมหารือกับ ยธ.เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องสถานที่คุมขังผู้ต้องขังระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุด ก่อนประชุม “สมศักดิ์” เผยจะเพิ่มการควบคุมตัวในบ้านเพิ่ม

เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.2566) ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานว่า กสม.มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรมถึงการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคุมขังบุคคลระหว่างพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ป.วิ.อาญา) มาตรา 89/1ให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 29 และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้

การประชุมหารือครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมได้แก่วสันต์ ภัยหลีกลี้ สุภัทรา นาคะผิว และศยามล ไกยูรวงศ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กสม. และทางด้านกระทรวงยุติธรรมได้แก่สมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.กระทรวงยุติธรรม พร้อม พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม วิทยา สุริยะวงค์ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการหารือ

รายงานระบุว่าทาง กสม. ได้เสนอให้มีการทบทวนกฎกระทรวงยุติธรรมที่ออกตามมาตรา 89/1 ของ ป.วิ.อาญา ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้มีการกำหนดสถานที่ควบคุมตัวคุมขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรในระหว่างการพิจารณาคดี และกำหนดพื้นที่ควบคุมให้เหมาะสมตามลักษณะของผู้ต้องขังและประเภทของคดีด้วย

นอกจากนั้น กสม. ยังเสนอให้ตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ซึ่งทางกระทรวงได้รับความเห็นไปเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประเด็นก่อนหน้าที่จะมีการประชุม เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานไว้เมื่อ 26 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีการนัดประชุมกับทาง กสม.เพื่อแก้กฎกระทรวงในเรื่องนี้ ซึ่งตนได้ให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตาม ป.วิ.อาญามาตรา 89/1 เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดบางประการ โดยให้รับฟังความเห็นของ กสม.มาประกอบ โดยอาจเพิ่มหลักการให้สามารถทำการควบคุมตัวที่บ้านได้ (House Arrest) และให้กรมราชทัณฑ์ทบทวนการกำหนดพื้นที่เรือนจำให้เหมาะสมตามลักษณะของผู้ต้องขังและประเภทคดี

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net