Skip to main content
sharethis

เช็ค 100 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรียงตามลำดับ ‘แพทองธาร’ หวังได้เบอร์จำง่าย  ‘เศรษฐา’ ประกาศลั่นพร้อมมานานแล้ว 'ชลน่าน' จับเบอร์พรรคได้หมายเลข 29 

 

4 เม.ย.2566 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (4 เม.ย.)เวลา 07.00 น. ที่อาคารไอรวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 พรรคเพื่อไทย นำโดย ชลน่าน ศรีเเก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำ เดินทางสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยรถเมล์ EV  NEX-MINEBUS รุ่น CITY BUS ขนาด 31 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จากพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มายัง ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในเวลา 07.30 น. เพื่อเตรียมจับสลากหมายเลขในเวลา 08.00 – 10.00 น. บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน กองเชียร์ที่มาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยได้ส่งเสียง ‘เพื่อไทยเลนส์สไลด์’  ที่อาคารไอราวัตพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยจับหมายเลขบัญชีรายชื่อได้เบอร์ 29

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 2566 มีดังนี้

ที่

คำนำ

ชื่อ

สกุล

1

พลตำรวจโท

วิโรจน์

เปาอินทร์

2

นาย

สมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์

3

นาย

ประเสริฐ

จันทรรวงทอง

4

รองศาสตราจารย์

ชูศักดิ์  

ศิรินิล

5

ร้อยตำรวจเอก ดร.

เฉลิม  

อยู่บำรุง

6

นาย

เกรียง 

กัลป์ตินันท์

7

ดร.

สุริยะ

จึงรุ่งเรืองกิจ

8

นาย

สุชาติ 

ตันเจริญ

9

ดร.

สุทิน

คลังแสง

10

ศาสตราจารย์พิเศษ

ชัยเกษม 

นิติสิริ  

11

นาย

สมศักดิ์

เทพสุทิน

12

นาย

วิสุทธิ์

ไชยณรุณ

13

นาย

จาตุรนต์

ฉายแสง

14

นาย

ไพโรจน์

โล่ห์สุนทร

15

นาย

นพดล            

ปัทมะ

16

นาย

สงคราม

กิจเลิศไพโรจน์

17

นาย

ประยุทธ์           

ศิริพานิชย์

18

รองศาสตราจารย์ ดร.

อดิศร 

เพียงเกษ

19

นาย

นิคม

บุญวิเศษ

20

นางสาว

ขัตติยา

สวัสดิผล

21

นางสาว

สุดาวรรณ

หวังศุภกิจโกศล

22

นาง

ประวีณ์นุช

อินทปัญญา

23

นาย

สุรเกียรติ

เทียนทอง

24

นาย

จิตติพจน์

วิริยะโรจน์

25

นาย

ดนุพร

ปุณณกันต์

26

ดร.

อนุสรณ์ 

เอี่ยมสะอาด

27

พลเอก

พิศาล

วัฒนวงษ์คีรี

28

นาย

สุธรรม

แสงประทุม

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ลิณธิภรณ์

วริณวัชรโรจน์

30

ทพญ

ศรีญาดา

ปาลิมาพันธ์

31

นางสาว

เพ็ญชิสา

หงษ์อุปถัมภ์ชัย

32

นางสาว

ละออง

ติยะไพรัช

33

นาย

ณณัฏฐ์

หงษ์ชูเวช

34

นาย

ชนินทร์

รุ่งธนเกียรติ

35

รองศาสตราจารย์ นพ.

เชิดชัย

ตันติศิรินทร์

36

นาย

ก่อแก้ว

พิกุลทอง

37

นาย

ขจิตร

ชัยนิคม

38

นาย

เอกพร

รักความสุข

39

นาย

ทนุศักดิ์

เล็กอุทัย

40

นาย

ธนพงศ์

ธนเดชากุล

41

ดร.

รุ่งเรือง

พิทยศิริ

42

นาง

วราภรณ์

ตั้งภากรณ์

43

นาย

สุรสิทธิ์

นิธิวุฒิวรรักษ์

44

นาย

สมชัย

อัศวชัยโสภณ

45

นาย

อุเมสนัส

ปานเดย์

46

ดร.

เพชรวรรต

วัฒนพงศ์ศิริกุล

47

นาย

รัฐกิจ

เฮงตระกูล

48

นางสาว

อุบลกาญจน์

อมรสิน

49

ดร.

ธงทอง

นิพัทธรุจิ

50

นาย

พชร

ธรรมมล

51

นาย

สมเกียรติ

ตันติธนไพศาล

52

นาย

อนุสรณ์  

ไกรวัตตนุสรณ์

53

พลตำรวจตรี

รังสรรค์

คชไกร

54

นางสาว

ณภัทรา

กมลรักษา

55

นาย

นิทัศน์

ศรีนนท์

56

นาย

สุขุมพงศ์ 

โง่นคำ

57

นาย

อภิยุทธ

กาฬสินธุ์

58

นาย

บัณจงศักดิ์

วงศ์รัตนวรรณ

59

นาย

พิสิษฏ์

พิพัฒน์วิไลกุล

60

ดร.

ศรีเมือง

เจริญศิริ

61

นาย

สิทธิชัย             

กิตติธเนศวร

62

นาย

ชานันท์

ยอดหงษ์

63

นาย

นรวิชญ์

หล้าแหล่ง

64

นพ.

สุกิจ

พรหมศิริ

65

นาย

ประสพ

สารสมัคร

66

นาย

ชุมสาย

ศรียาภัย

67

นาย

ประภัสร์

จงสงวน

68

นาย

สรพันธ์

คุณากรวงศ์

69

ศาสตราจารย์ ดร.

สุชาติ 

ธาดาธำรงเวช

70

นาย

สนธยา

หลาวหล้าง

71

นาย

สหัสชัย

อนันตเมฆ

72

นาย

วิสาร

เตชะธีราวัฒน์

73

นาย

สมนาม

เหล่าเกียรติ

74

นางสาว

ตรีชฎา

ศรีธาดา

75

นาย

ธนวรรษ

เพ็งดิษฐ์

76

นาง

อนงค์

ล่อใจ

77

นาย

วีระวัฒน์

โอสถานุเคราะห์

78

นาย

สุรยุทธ์

ทวีกุลวัฒน์

79

นาย

จักริน

พัฒน์ดำรงจิตร

80

นาย

วราวุธ

ยันต์เจริญ

81

นาย

กฤช

เอื้อวงศ์

82

นาย

สุรชัย

เบ้าจรรยา

83

นาย

ภูวเดช

นพฤทธิ์

84

นาย

สุวรรณ

น้ำใจดี

85

นาย

วิสิษฐ์

เตชะธีราวัฒน์

86

นาย

มานพ

จรัสดำรงนิตย์

87

นาย

นิกร

ซัจเดว

88

นาย

เกรียงเดช

เข็มทอง

89

ดร.

เผ่าภูมิ

โรจนสกุล

90

ศาสตราจารย์ ดร.

กิตติ

ลิ่มสกุล

91

นสพ.

ชัย

วัชรงค์

92

นาย

จักรพงษ์

แสงมณี

93

นาย

พงศ์กวิน

จึงรุ่งเรืองกิจ

94

ดร.

ณหทัย 

ทิวไผ่งาม

95

ดร.

นลินี

ทวีสิน

96

นาย

พิชัย

นริพทะพันธุ์

97

นาย

พงศกร

อรรณนพพร

98

ดร.

พวงเพ็ชร

ชุนละเอียด

99

นาย

สนธยา

คุณปลื้ม

100

นาย

ภูมิธรรม 

เวชยชัย

ก่อนเข้ารับสมัครและจับหมายเลข แพทองธาร ชินวัตร  ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่า วันนี้มีความพร้อมมาก มากันเป็นทีม จับอยากได้เบอร์อะไรก็ได้ ที่อยากให้พี่น้องประชาชนจำได้ วันนี้ถ้าได้เบอร์อะไรจะรีบประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบ จะได้จำได้ให้เร็วที่สุด สำหรับตนการหาเสียงในช่วงนี้จะเป็นการวิดีโอคอล  ยกเว้นวันที่ 5 เมษายนนี้ จะไปขึ้นเวทีงาน คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทย ทุกคนที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี  ทั้งนี้ยอมรับว่ายังอยากลงพื้นที่อยู่ ดังนั้นจะพิจารณาว่าหากพื้นที่ใดสามารถไปได้ ตนจะไป

“ตอนนี้พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมาย มุ่งหมายหลัก คือได้ ส.ส. 310 เสียง ตอนนี้ยังไม่มีดีลอะไรทั้งนั้น เราดูเวลาและโอกาสอีกทีหนึ่ง” แพทองธาร กล่าว

ชลน่าน  ศรีเเก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สำหรับบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดซึ่งเป็นองค์ประชุม โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอทั้งหมด 3 รายชื่อ เมื่อมีการประชุมในวันนี้ เวลา 14.00 น. แล้วจะประกาศในวันพรุ่งนี้ 

“สำหรับความคาดหวังในบัญชีรายชื่ออยู่เกิน 50 รายชื่อ ตัวเลขนี้ถือเป็นเซฟโซน ส่วน 310 เสียง ถือว่าเป็นเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยและเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้แลนด์สไลด์ ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว  จะกระจายกันไปหาเสียงในพื้นที่ต่างๆ “ ชลน่าน กล่าว

เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ไม่ได้มีการเตรียมตัว  เพราะตนพร้อมมาตั้งนานแล้ว พรรคเพื่อไทยมีความพร้อม ไม่ว่าจะได้เบอร์อะไรก็ตาม  เรามีนโยบายพร้อมและบุคลากรพร้อม สำหรับเรื่องการดีเบต พรรคเพื่อไทยมีการจัดสรรบุคลากรไปดีเบตอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการจัดสรรมา  การดีเบตนั้นถือเป็นวิธีการหนึ่ง รวมไปถึงการปราศรัย พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผู้นำทางความคิด ในพื้นที่ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่ง

เวลาต่อมา พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางสักการะ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net