Skip to main content
sharethis

"กัณวีร์" ย้ำเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ย่อมทำได้ตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับที่ไม่อาจลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาได้

 

18 ก.ค. 2566 ทีมสื่อพรรคเป็นธรรม รายงานวันนี้ (18 ก.ค.) ระบุว่า กัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เปิดเผยว่าได้เสนอต่อที่ประชุมวิป ส.ส. และ ส.ว. ที่กำลังหารือกันว่าในการประชุมรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 19 ก.ค. 2566 การเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี จะเป็นญัตติซ้ำตามที่ ส.ว. และ ส.ส. บางพรรคการเมืองทักท้วงหรือไม่

กัณวีร์ ระบุว่า การอ้างอิงข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 41 ในลักษณะตีความเพื่อปฏิเสธการยื่นญัตติที่ตกไปแล้วซ้ำอีกครั้ง กรณีเสนอชื่อ 'พิธา' เป็นนายกฯ ถือเป็นการอ้างอิงที่ผิดฝาผิดตัว เพราะข้อบังคับข้อที่ 41 ถูกวางอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยการประชุมรัฐสภา ซึ่งมีเจตนาระบุถึง "วิธีการและกระบวนการของการประชุม" เท่านั้น ตั้งแต่วิธีการจัดประชุม วิธีการเสนอญัตติ วิธีการและกฎ กติกา มารยาทในการอภิปราย และวิธีการลงมติ

สำหรับวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 แยกออกมาเป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหาก คือ หมวด 9 บ่งชี้ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของข้อบังคับที่ต้องการแยกกฎเกณฑ์ต่อการพิจารณาเรื่องนี้ เฉพาะออกมาต่างหากจากวิธีการประชุมเหล่านั้น

โดยที่กฎกติกาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ตามข้อบังคับฯ หมวด 9 อ้างอิงกลับไปยังกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนของการเสนอชื่อใครได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ยึดโยงอยู่เฉพาะกับมาตรา 159 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น

กัณวีร์ ย้ำว่า กติกาเฉพาะในขั้นตอนของการเสนอชื่อดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 วรรคหนึ่ง มีเพียง 2 เรื่องที่ต้องคำนึงว่าจะเสนอใครได้ เสนอใครไม่ได้ คือการพิจารณาตามความในมาตรา 160 และมาตรา 88 แห่งรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีมาตราใดบังคับห้ามการเสนอชื่อซ้ำ ในกรณีที่ลงมติไม่ผ่านความเห็นชอบตามกติกาของมาตรา 159 วรรคสาม แต่อย่างใด

"การเสนอชื่อพิธา เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบจึงเป็นสิ่งกระทำได้ตามกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดของราชอาณาจักร และกระทำได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 อีกทั้งยังเป็นสิทธิของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 88 และมาตรา 160 แห่งรัฐธรรมนูญ ในการได้รับการเสนอชื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่อาจไปลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาได้" เลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวย้ำ
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net