Skip to main content
sharethis

ที่ปรึกษา รมว. ทส. หวั่นถอดลิงออกจาก 'สัตว์ป่าคุ้มครอง' ยิ่งทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับคนรุนแรงขึ้น ที่ผ่านมากรมอุทยานฯ ทำหมันลิงเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นการเดินมาถูกทางแล้ว


ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมาว่านายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงปัญหาลิงล้นเมืองเพชรบุรีและอีกหลายจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้มีบางคนเสนอให้ถอดลิงออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฟื้นฟูถิ่นอาศัยและแหล่งอาหาร โครงการจัดการโครงสร้างประชากรลิง โดยควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมันเกือบ 4,000 ตัว โครงการเก็บตัวอย่างจากลิงเพื่อสำรวจโรคที่อันตรายที่สามารถติดต่อสู่คนได้ โดยปัจจุบันยังไม่พบเชื้อโรคอันตรายในลิงจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างยาวนาน รวมทั้งผ่านการทำประชาพิจารณ์และขอความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านสังคม มิติด้านการอนุรักษ์ และ สภาวะสุขภาพของชุมชน

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ตน ประสาน กรมอุทยานฯ ลงพื้นศึกษาโครงการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรบกวนชุมชนแบบเร่งด่วน โดยการสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะให้ลิงได้อยู่อาศัย เช่น เกาะต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนักวิชาการของกรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเล และกรมป่าไม้ ได้ร่วมสำรวจและให้ความเห็นเบื้องต้นว่า มีความเป็นไปได้ในการย้ายลิงไปยังเกาะเพื่อรองรับลิงมีปัญหาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องเมื่อ 5 ปี ที่เกาะปายู จังหวัดภูเก็ต ประสบผลสำเร็จแล้ว พบว่า การนำลิงไปอยู่ที่เกาะ ลิงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สุขภาพดี เพราะลิงเสมมีชีววิทยาที่สามารถอยู่อาศัย หาอาหารได้ในป่าชายเลน ได้เป็นอย่างดี ไม่รบกวนคนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเป็นตัวปกป้องพื้นที่อนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน ลดผลกระทบกับชุมชนได้

ส่วนการเสนอให้มีการถอดลิงออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของลิงและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และอาจเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงรุนแรงขึ้นอีกด้วย

นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมอล็อต เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่มีทางเลือกมากกว่าพื้นที่อื่น คือ การสำรวจเกาะที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของลิง ตามนโยบายของที่ปรึกษารมว. ทส. ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาที่อยู่ของลิง พาแกนนำผู้เดือนร้อนในจังหวัดไปดูโครงการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม หากผลการสำรวจเกาะต่างๆเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลิงไปดำรงชีวิตแล้วเสร็จ จะมีการหารือและทำประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น หากทางจังหวัดเพชรบุรี ประสานกับจังหวัดต่างๆ ว่าเกาะใด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การส่งนักวิชาการของกระทรวงฯ เข้าศึกษาความเป็นไปได้ ให้ความร่วมมือในการสำรวจ ก็จะยิ่งทำให้การดำเนินการจัดการปัญหาลิงในจังหวัดเพชรบุรีสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net