Skip to main content
sharethis

กทม. เปิดรับไอเดียพัฒนา Feature ใหม่ให้ Traffy Fondue ผ่านกิจกรรม Hackathon มุ่งสู่ Traffy Fondue Plus ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหาให้ประชาชน

12 ก.ย.2566 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม HACK BKK 2023 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดรับแนวคิดจากภาคประซาชนในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนา Traffy Fondue 

โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Traffy Fondue ได้เปิดรับไอเดียจากภาคประชาชน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับให้ Traffy Fondue เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร, การให้บริการ, การรวมข้อมูล, และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้จัดกิจกรรม HACK BKK 2023: ORIENTATION DAY ขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2566 มีจุดประสงค์เพื่อย้ำโจทย์ Hackathon จากกรุงเทพมหานคร, Traffy Fondue, ตลอดจนความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการทั้ง 23 ทีมยังได้มีโอกาสพบปะและเปลี่ยนกับ Top User 50 อันดับของ Traffy Fondue, รวมถึงเจ้าหน้าที่ กทม. ผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก Traffy Fondue, ตลอดจน HACK BKK Alumni ด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีความเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ร่วมโครงการได้นำเอา Insight ไปพัฒนา Idea สู่การสร้าง Product ที่ใช้งานได้จริงตามเป้าหมายของโครงการ HACK BKK 2023 ซึ่งจะมีกิจกรรม Final Pitch ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอแนวทางในการต่อยอดTraffy Fondue สู่ ‘Traffy Fondue+’ (ทราฟฟี่ฟองดูว์ พลัส) เพื่อเพิ่ม Feature ใหม่ให้เป็น Solution สำหรับผู้ใช้งานทุกคน 

ศานนท์ กล่าวในการร่วมกิจกรรมว่า ในช่วงเดือน ส.ค.–ก.ย. อยากทำกิจกรรม Hackathon ทุกปี หลาย Hackathon ที่ทำมา สิ่งสำคัญญคือประชาชน ที่ผ่านมาหลาย Hackathon ไอเดียดีมากแต่ไปต่อไม่ได้ เพราะไม่มีหน่วยงานรัฐมารับผิดชอบต่อ ไม่มีงบประมาณ หรือไม่มีพื้นที่ให้ทดลองทำจริง จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยากพัฒนาจริงไปต่อได้ ปีนี้เลยคิดว่านำเรื่องของ Traffy Fondue มาเป็นโจทย์ และพัฒนาเป็น Traffy Fondue Plus เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญกับ Traffy Fondue ซึ่งในปี 2567 จะให้บริการแบบเดิมไม่ได้ ข้อดีของ Traffy Fondue คือ Independent จากภาครัฐ หมายความว่าสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเอง นี่คือหัวใจของ Start Up ไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้พัฒนาแล้วส่งต่อให้ภาครัฐไปทำ แต่อยากมีกลไกของตัวเองแล้วก็สามารถโตได้ การเติบโตของ Start Up เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของภาครัฐด้วยว่า Ecosystem รองรับแค่ไหน ที่ผ่านมาภาครัฐไม่กล้านำเครื่องมือจาก Start Up มาให้ใช้บริการ เพราะมีคนบางส่วนมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ให้กลุ่มคน จึงทำให้ไม่สามารถเติบโตได้ 

ฉะนั้น หากมีช่องทางคล้าย ๆ กับ Traffy Fondue Plus จึงถือว่าเป็นหัวใจ ซึ่งอาจมีสัก 2-3 ตัวเลือกที่สามารถมาพัฒนาต่อได้ วันนี้หากใครมี Start Up, AI หรือเซอร์วิสของตัวเองแล้วอยากเอามาเชื่อมต่อกับ Traffy Fondue ก็สามารถทำได้ หรือถ้าอยากเป็นทีมเดียวกับ Traffy Fondue ก็สามารถหารือแนวทางกันต่อได้ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นหนทางที่เราไปต่อกันได้ ซึ่งการที่จะทำเมืองให้เป็นแบบที่ทุกคนต้องการได้นั้น ต่อให้มีผู้ว่าฯ ที่ได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ แต่ถ้าไม่มีคนเข้ามาร่วมมือกัน ก็อาจจะตอบโจทย์ประชาชนได้ไม่ครบถ้วนหรือตกหล่นบางคนไป ในนามของกรุงเทพมหานครจึงต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้

วันทนีย์ กล่าวสรุปโดยรวมว่า การใช้ Traffy Fondue บางทีการใช้คำพูดของผู้ตอบใช้คำพรรณนาไม่เป็น เวลารับเรื่องเข้ามาอยากให้มีการตรวจสอบและติดตามผลว่าทำหรือยัง ทำแล้วเป็นอย่างไร ซึ่งอาจเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจเช็กการแก้ไขข้อร้องเรียน ทั้งนี้ในเชิงระบบต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันและกัน ในช่วงหลังการทำงานของเราดีขึ้น มีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเรื่องไหนที่ต้องมีการของบประมาณหรือช่วงปลายปีก็อาจต้องใช้เวลา เป็นเรื่องดีมากที่หน่วยงานข้างนอกจะใช้ Traffy Fondue เพราะเราเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมกัน ทั้งนี้ Traffy Fondue ถือเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่ง ทำอย่างไรจะให้ระบบดีขึ้น ทำให้สามารถให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

สำหรับจัดกิจกรรม HACK BKK 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 ก.ย. 66 เพื่อเปิดรับแนวคิดจากภาคประชาชนในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนา Traffy Fondue โดยจะดำเนินการนำร่องพัฒนาต่อยอดใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. ด้านข่าวสารดี เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ ติดตามสำคัญที่ประชาชนสนใจและได้ประโยชน์ รวมถึงสื่อสารการแจ้งเตือนงานก่อสร้าง งานปรับปรุงการนำสายไฟลงดิน หรืออื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือเตรียมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 2. ด้านบริการดี เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไป (โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง) สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการบริการของกรุงเทพมหานคร เช่น การเก็บขยะชิ้นใหญ่ การแจ้งตัดตันไม้ การจองคิวผ่าน BMAQ การบริการห้องน้ำสาธารณะ การติดตามผลข้อร้องเรียน การบริการด้านการชำระเงิน หรือการชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น 3. ด้านข้อมูลดี เพื่อนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงการนำเข้าข้อมูลเมืองเพื่อการวิเคราะห์และการพัฒนาเมืองในมิติอื่น ๆ และ 4. ด้านสนุกดี เพื่อต่อยอดการร้องเรียนสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของประชาชน (Active Citizen)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net