สำนักงบฯ เปิดร่าง พ.ร.บ. งบฯ 67 เพื่อการรับฟังความคิดเห็น ตั้งวงเงิน 3.48 ล้านล้าน เทียบปี 65 และ 66

สำนักงบฯ เปิดร่าง พ.ร.บ. งบฯ 67 เพื่อการรับฟังความคิดเห็น ตั้งวงเงิน 3.48 ล้านล้าน กระทรวงดิจิทัลฯ เพิ่มสูงสุด 45% ตามด้วย กต. 34.5% สธ. 31.76% และอุตสาหกรรม 31.31% พร้อมเทียบงบปี 65 และ 66

 

30 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงบประมาณ เปิดแสดงความเห็นต่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า ช่วงที่ 1 ระหว่าง 21 - 28 พ.ย.66 รายละเอียดงบฯ 2567 ช่วงที่ 2 ระหว่าง 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.66 การปรับปรุงรายละเอียดงบฯ 2566

พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสาร 4 ฉบับคือ 1. ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2567, 2. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 3. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญกา และ 4. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.งบฯ 67  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจํานวนไม่เกิน 3,480,000,000,000 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจํานวน 118,361,130,500 บาท

โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ : 

กระทรวง/หน่วยงาน

งบฯปี 65 (บาท)

งบฯ ปี 66(บาท)

ร่างงบฯ 67 (บาท)

%

งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม

3,100,000,000,000

3,185,000,000,000

3,480,000,000,000

9.26

งบกลาง

587,409,336,900

590,470,000,000

606,765,000,000

2.76

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ

24,260,621,200

22,462,225,100

24,834,743,400

10.56

กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ

92,753,279,000

85,387,885,200

87,883,290,100

2.92

กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ

10,948,797,100

10,421,617,500

11,641,645,200

11.71

กระทรวงการต่างประเทศ

3,744,942,300

3,763,172,000

5,063,050,800

34.54

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับ

2,835,293,700

3,022,606,200

3,013,471,900

-0.30

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับ

21,411,133,800

21,361,170,800

21,779,355,800

1.96

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับ

45,119,320,300

45,482,883,500

46,448,299,100

2.12

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับ

34,684,924,600

62,438,240,700

53,933,774,200

-13.62

กระทรวงคมนาคม

57,154,415,100

57,975,762,100

65,841,438,700

13.57

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในกำกับ

3,821,301,500

3,735,697,700

5,419,138,300

45.06

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับ

11,235,713,600

13,450,063,400

15,064,053,400

12.00

กระทรวงพลังงาน

1,873,129,300

1,859,566,200

1,916,379,000

3.06

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับ

3,601,805,300

3,617,636,600

4,064,154,500

12.34

กระทรวงมหาดไทย

259,593,878,500

268,833,168,900

291,535,042,000

8.44

กระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานในกำกับ

11,803,483,800

12,376,410,200

13,325,833,500

7.67

กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ

45,723,428,000

50,297,929,200

57,607,362,200

14.53

กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ

4,288,370,200

4,210,855,400

4,346,749,500

3.23

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ

117,927,639,500

122,668,505,200

122,703,222,000

0.03

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ

37,543,236,900

37,176,544,900

48,982,586,700

31.76

กระทรวงอุตสาหกรรม

2,128,298,100

1,663,026,600

2,183,648,000

31.31

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้ การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

37,303,062,700

36,665,576,400

35,936,108,400

-1.99

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

618,875,600

618,517,100

684,367,700

10.65

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

795,481,600

700,926,100

779,569,500

11.22

ส่วนราชการในพระองค์

8,761,390,800

8,611,669,600

8,478,383,000

-1.55

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,300,000,000

2,300,000,000

2,500,000,000

8.70

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

800,000,000

         800,000,000

800,000,000

0.00

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท