Skip to main content
sharethis

ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยเผยอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2567 มีผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 300 ราย เป็นปีแรกในรอบ 10 ปี เป็นผลมาจากการเข้มบังคับใช้กฎหมาย - สรุปสถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2567 (29 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,307 คน ผู้เสียชีวิตรวม 284 คน กทม.สูงสุด 19 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 11 จังหวัด

7 ม.ค. 2567 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ รวม 284 ราย ซึ่งลดลงจากช่วง 7 วันอันตรายเมื่อปีที่แล้ว 33 ราย เดิมที่มีผู้เสียชีวิต 317 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.41 ถือเป็นจำนวนที่ลดลงอย่างมากในสถานการณ์ที่มีประชาชนเดินทางกันจำนวนมาก ทั้งนี้ หากดูสถิติย้อนหลังไป 10 ปี ที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ 478 ราย ปีนี้เป็นปีแรกที่ต่ำกว่า 300 ราย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ดังนั้นในการดำเนินงานครั้งต่อไปต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด นอกจากนี้ จากการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นอย่างมากในปีนี้ เนื่องจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์ทุกวัน และไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงที่ใดได้ดำเนินการสั่งการ และเรียกรายงานตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในทันที เพราะถือเป็นภารกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่จังหวัด

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ตนได้เดินทางไปต่างจังหวัดพบเห็นการตั้งด่านตำรวจที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยก็มีความเคร่งครัด รัดกุม เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้มีการสั่งการดำเนินการทันทีในห้วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นๆ ในปีนี้จึงต้องยกประโยชน์ให้กับการบังคับใช้กฎหมายที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 50,000 รายทั่วประเทศ จุดตรวจหลักเกือบ 2,000 จุดทั่วประเทศ ถือว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลมากในปีนี้ ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้สถิติลดลง

สรุปสถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2567 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,307 คน ผู้เสียชีวิตรวม 284 คน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2567 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 4 ม.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 200 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 205 คน ผู้เสียชีวิต 17 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 48.5 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 22 และทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 14 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 88.72 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 85 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 42.5 ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 30.5 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 07.01-08.00 น. ร้อยละ 8

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 15.77 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,785 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,433 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ตาก (12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ตาก (15 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ดและสุพรรณบุรี (จังหวัดละ 3 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 2,307 คน ผู้เสียชีวิต รวม 284 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ กาญจนบุรี (82 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (89 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (19 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ตาก นครนายก ปัตตานี พิจิตร แม่ฮ่องสอน สตูล สมุทรสงคราม และอำนาจเจริญ

นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนครั้งการเกิดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการทำงานในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการช่วยป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความร่วมมือของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 แล้ว

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะได้ประสานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เขต (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครในพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ ตักเตือน ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก

อาทิ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับรถย้อนศร และการไม่สวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก พร้อมถอดบทเรียนการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จมาเป็นต้นแบบให้แต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบททางสังคม เพื่อเสริมสร้างกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นระบบและเข้มแข็ง รวมถึงนำปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนในการทำงานมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อนำไปสู่เป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ.2570 ท้ายนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน และเข้มแข็ง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net