Skip to main content
sharethis

กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ เชิญหน่วยงานชี้แจงมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จ ขณะห่วงการสื่อสาร ขอทำความเข้าใจประชาชนให้ชัด ป้องกันเกิดความขัดแย้ง

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 ว่านายปิยรัฐ จงเทพ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมของ กมธ.ซึ่งมีวาระสำคัญ คือการพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้สมพระเกียรติและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอลำดับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 และยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการรับมือต่อเหตุการณ์ตามหลักปฏิบัติงาน และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพระบรมวงศานุวงศ์หรือขบวนเสด็จแต่อย่างใด พร้อมชี้แจงบทบาทในการสนับสนุนภารกิจการถวายความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ที่ย้ำถึงหลักการถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุดและสมพระเกียรติ คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนอยู่เสมอ 

ภายหลังรับฟังข้อมูล กมธ.มีข้อเสนอแนะและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารต่อสังคมถึงลำดับเหตุการณ์ ขั้นตอนการรับมือต่อเหตุการณ์ และกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย หากมีความไม่ชัดเจนจะทำให้กลายเป็นความเข้าใจผิด เกิดข้อถกเถียง ความขัดแย้งภายในสังคมได้ ประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาและกล่าวโทษในคดีที่มีความรุนแรงอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 โดยขอเจ้าหน้าที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบบนพื้นฐานความยุติธรรม และขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับผู้กำกับการสถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ จัดสรรกำลังพลตามแต่สมควรในการสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนร่วมด้วย 

นายปิยรัฐ กล่าวต่อว่า กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ จะติดตามผลการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งนายปิยรัฐ จงเทพ และคณะ เป็นผู้เสนอ ภายหลังการพิจารณาร่างดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนและสอบถามความเห็นกับตัวแทนจากแต่ละพรรคการเมือง พบว่าทุกพรรคการเมืองเห็นปัญหาด้านการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในกระบวนการสืบเสาะ แสวงหาข้อเท็จจริงของ กมธ. อีกทั้งตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองพร้อมให้การสนับสนุนรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะ ในการหาข้อมูลข้อเท็จจริงและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุม กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ มีมติรับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยพร้อมสนับสนุนผลักดันร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net