Skip to main content
sharethis

“เท่าพิภพ” ไม่เห็นด้วย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สธ.แค่ฉบับเดียว แต่ไม่เห็นชอบร่างของก้าวไกลและภาคประชาชน ย้ำทุกร่างมีความคิดเห็นต่างกัน สภาฯ ควรรับทุกร่างไปถกเถียงต่อในชั้น กมธ.

 

4 มี.ค. 2567 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (4 มี.ค.) เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพฯ เขต 24 พรรคก้าวไกล ให้ความเห็นต่อกรณีที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่เห็นชอบกับอีก 3 ร่างฯ ที่เหลือ ซึ่งมี 2 ร่างฯ เสนอโดยภาคประชาชน และอีกร่างฯ หนึ่งเสนอโดยเท่าพิภพในนามพรรคก้าวไกล โดยเตรียมส่งคืนทั้ง 3 ร่างฯ กลับไปยังสภาฯ ภายในวันที่ 9 มี.ค.นี้

เท่าพิภพกล่าวว่า เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสำคัญทั้งด้านอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกำหนดวัน-เวลาการขาย รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ซึ่งร่างฯ แต่ละฉบับมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยร่างฯ หนึ่งของภาคประชาชนอยากเห็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นขึ้น ส่วนอีกร่างฯ หนึ่งต้องการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง ขณะที่ร่างฯ ของตนและพรรคก้าวไกลพยายามหาจุดร่วมของทั้งสองฝ่าย โดยร่างออกมาอย่างประนีประนอมและหาจุดสมดุลให้ได้มากที่สุด

เท่าพิภพกล่าวต่อไปว่า แม้ทุกร่างฯ จะมีความเห็นต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน แต่ทุกความเห็นในสังคมควรได้รับการรับฟังโดยไม่ถูกปัดตก ตนจึงไม่เห็นด้วยกับมติ ครม.นี้ และเมื่อทั้ง 4 ร่างฯ กลับเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งในสภาฯ ตนขอให้ สส.ทุกคนร่วมกันลงมติรับหลักการทุกร่างฯ เพื่อนำรายละเอียดที่แตกต่างกันไปถกเถียงในชั้นกรรมาธิการต่อไป

“ผมยืนยันว่า แม้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร แต่ร่าง พ.ร.บ.นี้เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือสภาฯ ที่จะต้องตัดสินใจ ผมจึงอยากเรียกร้องให้เพื่อน สส.ทุกพรรคโหวตรับทุกร่างฯ เพื่อประชาชนจะได้มีโควต้าไปถกเถียงหาข้อสรุปกันในชั้นกรรมาธิการ” เท่าพิภพกล่าว

ทั้งนี้เมื่อวันที่  3 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดิมบังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องทบทวน พ.ร.บ. ดังกล่าวและได้ยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ เช่น แก้ไขคำนิยาม “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “การสื่อสารการตลาด” และเพิ่มเติม คำนิยาม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพิ่มเรื่องการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานที่ หรือบริเวณสถานที่จัดบริการ เพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และเพิ่มเติมโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 10,000 บาท เป็นต้น

รายงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลระบุด้วยว่า ในเนื้อหา ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนตรวจอย่างละเอียดคำนึงถึงในทุกมิติ (ทั้งมิติด้านสุขภาพ และมิติทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ) อย่างสมดุล โดยขอให้รับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปประกอบความเห็นพิจารณาด้วย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net