Skip to main content
sharethis

นอร์ทกรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 1,100 คน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 สิ่งที่ประชาชนเป็นอยากให้รัฐบาลทำสำหรับปีใหม่ไทยปีนี้มากที่สุดคือ "แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท"

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2567 นอร์ทกรุงเทพโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากอยู่บ้านไม่อยากไปไหน ทำกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รณรงค์การเล่นน้ำประแป้งอย่างมีมารยาทเพื่อให้เป็นสงกรานต์ที่มีความสุขที่สุด และปรารถนาให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง

ผศ. ดร. สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2567 จากจำนวน 1,100 ตัวอย่าง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า

สำหรับประเด็นแผนการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ อยากอยู่บ้านไม่อยากไปไหน มากที่สุดร้อยละ 27.5 เที่ยวในท้องถิ่น ร้อยละ 26.9 เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 20.9 กลับบ้านเกิด ร้อยละ 20.7 และ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 4.0

ด้านกิจกรรมที่ประชาชนจะทำในวันสงกรานต์ปีนี้ คนไทยอยาก รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ มากที่สุด ร้อยละ 35.3 ทำบุญ ร้อยละ 34.5 กินเลี้ยงสังสรรค์ ร้อยละ 32.8 เล่นน้า ประแป้ง ร้อยละ 30.1 ทาบุญเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ร้อยละ 23.1 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 15.1 แต่งกายชุดไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 10.9 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 6.7 อื่นๆ  เช่นไปทานข้าวกับครอบครัว เยี่ยมผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ร้อยละ 2.4

สิ่งที่ควรรณรงค์และมุ่งเน้นเพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่มีความสุขมากที่สุด พบว่าคนไทยอยากให้รณรงค์ เล่นน้ำประแป้งอย่างมีมารยาท ร้อยละ 38.9 สงกรานต์ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 37.1 รดน้าขอพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 37.0 สงกรานต์ปลอดเหล้า ร้อยละ 31.9 ทาบุญเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ร้อยละ 27.6 การแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 20.9

ปัญหาที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขสำหรับปีใหม่ไทยปีนี้มากที่สุด คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง ร้อยละ 35.0 ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ร้อยละ 17.6 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ร้อยละ 10.3 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ร้อยละ 9.8 แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 7.8 ปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนอย่างจริงจัง ร้อยละ 7.5 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 5.9 ความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทย ร้อยละ 5.3 อื่นๆ เช่น ร้อยละ 0.7

สิ่งที่ประชาชนเป็นอยากให้รัฐบาลทำสำหรับปีใหม่ไทยปีนี้คือแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 26.1 ลดราคาค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำปะปา ร้อยละ 24.3  ลดราคาพลังงาน น้ามัน แก๊สหุงต้ม ร้อยละ 16.9 เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 13.7 เพิ่มช่องทางในระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 6.9 แหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 5.1 ลดภาษีเงินได้ ร้อยละ 4.5 พักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 2.2 อื่น ๆ เช่นยกเลิกเกณฑ์ทหาร ร้อยละ 0.5

สำหรับพรที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสินในปีนี้มากที่สุด คือ ขอให้ถูกล็อกเตอรี่ ร้อยละ 23.3 ขอให้ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 18.5 ขอให้พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และมีราคาดี ร้อยละ 12.8 ขอให้ค้าขายดี ร้อยละ 12.0 ขอให้มีงานทำ ร้อยละ 11.6 ขอให้อายุมั่นขวัญยืน ร้อยละ 6.8 ขอให้สมหวังในความรัก ร้อยละ 3.8 ขอให้เรียนจบ ร้อยละ 2.3 อืนๆ เช่นขอให้ญาติหายป่วย ขอให้เป็นเศรษฐี ร้อยละ 8.8

และบุคคลที่อยากรดน้ำมีทั้งนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลุงตู่  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  คุณทักษิณ ชินวัตร น้องลิซ่า เป็นต้น  ผศ.ดร.สานิตกล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net