Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปัญหาระบบของเว็บไซต์รับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษฯ แต่มีการเข้าใช้งานเว็บผิดปกติ มีการลงความเห็นจากหมายเลข IP address เดียวกันเป็นพันครั้งจากหลาย IP แค่ 11 มิ.ย.วันเดียวมีจากเขตดินแดง 3  IP รวมกัน 12,314 ครั้ง

เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย.2567) เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดย ยุทธนา สำเภาเงิน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน พ.ศ. ....ที่เสนอโดยพูนสุข พูนสุขเจริญ(ฉบับประชาชน) หลังจากมีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาอุปสรรคในการลงความเห็นบนเว็บไซต์และจำนวนผู้ลงความเห็นที่มากจนผิดสังเกตภายในเวลาเพียงสองวัน

ในรายงานชี้แจงว่าทางหลังจากทางผู้เสนอกฎหมายยื่นร่างกฎหมายพร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนร่างแล้ว ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเปิดรับฟังความเห็นบนเว็บไซต์ตั้งแต่ 13 พ.ค.ถึงวันที่ 12 มิ.ย.2567

ในรายงานระบุถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบของเว็บไซต์อยู่ 5 กรณี

 1.  เมื่อแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนสุดท้ายและกดปุ่มแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งความคิดเห็นแล้วบางอุปกรณ์ไม่สามารถดำเนินการได้จนสำเร็จโดยไม่มีข้อความ “ท่านได้แสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว” จากการทดลองของเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากความหนาแน่นของผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้น หรือปัญหาอาจเกิดกับอุปกรณ์บางชนิดบางประเภทบางรุ่น ซึ่งทางสำนักงานจะทำการตรวจสอบอีกครั้งและพัฒนาให้ source code มีความทันสมัยครอบคลุมการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ต่อไป
 2. พบปัญหายังแสดงความเห็นเพิ่มได้หลังจากครบกำหนดเวลาลงความเห็นแล้ว ถ้าหากคัดลอกที่อยู่ URL ของหน้าแสดงความคิดเห็นแล้วนำมาใช้แสดงความเห็นอีกหลังจากครบกำหนดเวลาลงความเห็นหลัง 24.00 น.ของวันที่ 12 มิ.ย.2567 ความผิดพลาดนี้ทางสำนักสารสนเทศได้ดำเนินการตัดข้อมูลที่มีการแสดงความคิดเห็นหลังเวลา 24.00 น.ของวันที่ 12 มิ.ย.256 ออกโดยไม่นำข้อมูลหลังเวลาดังกล่าวมาประมวลผล
 3. ส่งความคิดเห็นได้ด้วยเพียงการกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในส่วนสุดท้ายแล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องตอบคำถามในส่วนอื่นของแบบสอบถาม ประเด็นนี้รายงานระบุว่าเป็นความประสงค์ของทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ เนื่องจากเห็นว่าถ้าให้กรอกทุกข้อในการรับฟังความคิดเห็นอาจทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยลงสำหรับร่างกฎหมายอื่นๆ แต่ทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาอีกครั้ง
 4. ระบบรับฟังความคิดเห็นไม่มีขั้นตอนยืนยันตัวตนเช่นการยืนยันว่าไม่ใช่ bot หรือมีระบบ CAPTCHA เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล หรือการยืนยันตัวตนผ่านข้อความ SMS เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นและสำนักงานสารสนเทศอาจพิจารณาปรับปรุงโดยการใส่ขั้นตอนยืนยันตัวตน แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบที่ตามมาได้ที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับร่างกฎหมายอื่นๆ น้อยลง
 5.  ไม่ต้องกรอกเลขบัตรประชาชน หรือกรอกเลขบัตรประชาชนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถกดปุ่มส่งความคิดเห็นได้ มีคำชี้แจงว่ามีการตรวจสอบรูปแบบบัตรประชาชนเบื้องต้นว่าเลขที่กรอกนั้นเป็นไปตามหลักและผลรวมของบัตรประชาชนหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้ใช้ระบบสมาชิกหรือยืนยันตัวตนเพราะต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายและกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้แสดงความคิดเห็นที่เหมือนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองกรณีอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในรายงานระบุถึงการตรวจสอบความผิดปกติของจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นไว้ด้วย โดยมีการแสดงความเห็นด้วย IP address เดียวกันเป็นจำนวนมากในช่วงวันที่ 11 - 12มิ.ย.2567 ซึ่งเป็น 2 วันสุดท้ายของการให้แสดงความเห็น อย่างไรก็ตามในรายงานระบุว่าขอไม่เปิดเผยหมายเลข IP address เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ในวันที่ 11 มิ.ย. รายงานระบุว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 45,380 ครั้ง โดยมี IP address เดียวกันเรียกใช้งาน Method POST (การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม) สูงสุดจาก 10 อันดับแรก

 1. IP address ที่ 1 ของผู้ให้บริการ (ISP) TRUE จากบริเวณเขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 5,739 ครั้ง
 2. IP address ที่ 2 ของผู้ให้บริการ (ISP) TRUE จากบริเวณเขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 3,386 ครั้ง
 3. IP address ที่ 3 ของผู้ให้บริการ (ISP) TRUE จากบริเวณเขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 3,189 ครั้ง
 4. IP address ที่ 4 ของผู้ให้บริการ (ISP) DTAC จากอำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา จำนวน 2,897 ครั้ง
 5. IP address ที่ 5 ของผู้ให้บริการ (ISP) TOT จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ จำนวน 2,720 ครั้ง
 6. IP address ที่ 6 ของผู้ให้บริการ (ISP) TOT จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ จำนวน 2,720 ครั้ง
 7. IP address ที่ 7 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 1,096 ครั้ง
 8. IP address ที่ 8 ของผู้ให้บริการ (ISP) TOT จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 784 ครั้ง
 9. IP address ที่ 9 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอรังสิต ปทุมธานี จำนวน 769 ครั้ง
 10. IP address ที่ 8 ของผู้ให้บริการ (ISP) TOT จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 748 ครั้ง

หากรวมจำนวนครั้งที่หมดของทั้ง 10 อันดับคือ 22,817 หรือเกินครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมดของวันที่ 11 มิ.ย. 

ในวันที่ 12 มิ.ย. รายงานระบุว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 92,427 ครั้ง โดยมี IP address เดียวกันเรียกใช้งาน Method POST (การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม) สูงสุดจาก 10 อันดับแรก

 1. IP address ที่ 1 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3,709 ครั้ง
 2. IP address ที่ 2 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอรังสิต ปทุมธานี จำนวน 3,587 ครั้ง
 3. IP address ที่ 3 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ จำนวน 3,441  ครั้ง
 4. IP address ที่ 4 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 2,932 ครั้ง
 5. IP address ที่ 5 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 2,258 ครั้ง
 6. IP address ที่ 6 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอบ้านบึง ชลบุรี จำนวน 1,367 ครั้ง
 7. IP address ที่ 7 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 1,230 ครั้ง
 8. IP address ที่ 8 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากอำเภอแกลง ระยอง จำนวน 980 ครั้ง
 9. IP address ที่ 9 ของผู้ให้บริการ (ISP) AIS จากเมืองพัทยา ชลบุรี จำนวน 978 ครั้ง
 10. IP address ที่ 10 ของผู้ให้บริการ (ISP) TRIPLE T (3BB) จากบริเวณกรุงเทพฯ จำนวน 958 ครั้ง

ยอดรวมของ 10 อันดับในวันที่ 12 มิ.ย.มีทั้งหมด 21,440 ครั้ง จากทั้งหมด 92,427 ครั้ง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net