สถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทย เข้าขั้นวิกฤต! - คนทำงาน ฉบับเดือนมิถุนายน 2553