ยังไหวไหม? ประกันสังคม - วารสารคนทำงาน เดือนกรกฎาคม 2553